Vizītkarte
Par skolu
Uzņemšana
Aktualitātes
Covid-19
Fotogalerijas
Pasākumi
Kalendārs
Projekti
Iepirkumi
Publiskie dokumenti
Kalendārs - arhīvs Sākums  e-pasts: direkt@raiskint.apollo.lv  Drukāt 
  [2017]   [2018]   [2019]   [Iepriekš 2020]   [Turpmāk 2020]
  Decembris 2019.
Kad Kas Info Kur

20.decembris

Ceturtā Adventa sveces iedegšana

  Atbildīgais: E.Gulbe-Urbāne Skolas aktu zālē

19.decembris, plkst. 18:00

Klases vakars un liecību dalīšana

  Atbildīgais: Klašu audzinātāji Klašu telpās

18.decembris, plkst. 17:00

Ziemassvētku diskotēka - karnevāls

  Atbildīgais: E.Gulbe-Urbāne Skolas aktu zālē

16.decembris

"Atklāj ģitāru" - ģitārista Jāņa Bērziņa interaktīvā nodarbība

  Atbildīgais: E.Gulbe-Urbāne Skolas aktu zālē

12.decembris, plkst.17:00

Skolas jubilejas pasākums

  Atbildīgais: V.Driļevska Skolas aktu zālē

10.decembris

Ziemassvētku koncerts Irēnas Račevskas vadībā

  Atbildīgais: E.Gulbe-Urbāne Skolas aktu zālē

9.decembris

Otrā Adventa sveces iedegšana

  Atbildīgais: E.Gulbe-Urbāne Skolas aktu zālē

3.decembris plkst. 16:30

Egles iedegšana Raiskuma parkā

  Atbildīgais: E.Gulbe-Urbāne Raiskuma parks

2.decembris

Pirmās Adventa sveces iedegšana

  Atbildīgais: E.Gulbe-Urbāne Skolas aktu zālē

19.decembris, plkst. 16:30

Ziemassvētku koncerts

  Atbildīgais: E.Gulbe-Urbāne, I.Kalniņa, E.Giptere Skolas aktu zālē
  Novembris 2019.
Kad Kas Info Kur

23.novembris

BOCCIA sacensības

  Atbildīgais: G.Timaškova un D.Eihenbauma Valmiera

19.novembris

Latvijas pašvaldību un Pārgaujas novada organizēts zīmējumu konkurss

  Atbildīgais: E.Gulbe-Urbāne, D.Putniņa Skolas aktu zālē

14.novembrī plkst. 13:40

Skolas svinīgais pasākums Latvijas dzimšanas dienai

  Atbildīgais: I.Kalniņa un E.Gulbe - Urbāne Skolas aktu zālē

13.novembris plkst.10:00

"B" klašu svinīgais pasākums Latvijas dzimšanas dienai

  Atbildīgais: "B" klašu audzinātāji Skolas aktu zālē

13.novembris

Stafetes ar dažāda lieluma bumbām

  Atbildīgais: G.Timaškova un D.Eihenbauma Skolas sporta zālē

11.novembris plkst. 16:30

Lāpu gājiens 

  Atbildīgais: V.Driļevska Raiskums

11.novembris plkst. 11:00

Lācplēša dienas skrējiens

  Atbildīgais: G.Timaškova un D.Eihenbauma Rozula

8.novembris plkst. 9:00

K.Skalbes jubilejai veltīts pasākums

  Atbildīgais: Valsts valodas MK Skolas aktu zālē

7.novembris

Sporta festivāls "Nāc un sporto sev par prieku"

  Atbildīgais: G.Timaškova un D.Eihenbauma Rīgā

5.novembris

Alternatīvā literārā stunda pie Rūcamavota

  Atbildīgais: Valodu MK Rūcamavots

4.novembris plkst.12:00

Preventīvas sarunas ar policijas pārstāvjiem

  Atbildīgais: I.Mieze Skolas aktu zālē
  Oktobris 2019.
Kad Kas Info Kur

31.oktobris

Popiela 

  Atbildīgais: E.Gulbe-Urbāne un Skolēnu padome Skolas aktu zālē

30.oktobrī

Nodarbība ar organizāciju "Jaunatne par" un viesi no Somijas

  Atbildīgais: E.Gulbe-Urbāne Skolas aktu zālē

16.oktobris

Alternatīvā mācību stunda "Dabas aizsardzība"

  Atbildīgais: R.Zālīte  

16.oktobris

Kino vakars 5.-9. klasei

  Atbildīgais: E.Gulbe-Urbāne Skolas aktu zālē

17.oktobris

Kino vakars 1.-4.klasei un "b" klasēm

  Atbildīgais: E.Gulbe-Urbāne Skolas aktu zālē

09.oktobris

Šautriņu mešanas sacensības

  Atbildīgais: G.Timaškova un D.Eihenbauma Skolas sporta zālē

08.oktobris

Miķeļdienas tirgus

  Atbildīgais: E.Gulbe-Urbāne Skolas aktu zālē

01.oktobris

Skolas runas konkurss

  Atbildīgais: A.Tīlika Skolas aktu zālē

01.oktobrī

Senioru diena. Sagatavojam dāvanas un apciemojam bijušos skolas darbiniekus. 

  Atbildīgais: E.Gulbe-Urbāne un klašu audzinātāji Raiskuma pagasts

04.oktobris

Skolotāju dienas pasākums

  Atbildīgais: D.Putniņa, I.Babahina Skolas aktu zālē
  Septembris 2019.
Kad Kas Info Kur

19.septembris plkst.17:00

Skolas rudens diskotēka

  Atbildīgais: E.Gulbe-Urbāne, I.Mieze Skolas aktu zālē

18.septembris

Sporta diena 1.-9.klasei

  Atbildīgais: G.Timaškova un D.Eihenbauma Skolas teritorijā

7. un 8. septembrī

Sporta sacensības "Mēs varam"

  Atbildīgais: G.Timaškova un D.Eihenbauma Valmiera

2.septembrī plkst. 18:00

Kino vakars "Mia un baltā lauva"

  Atbildīgais: E.Gulbe-Urbāne Skolas aktu zālē

5.septembris

Lielais skolas pārgājiens

  Atbildīgais: Klašu audzinātāji  
  Augusts 2019.
Kad Kas Info Kur

02.09.2019. plkst. 12.00

Zinību diena Raiskuma skolā 

  Atbildīgais: dir.v. izglīt. jomā E.Gulbe-Urbāne, direktore L.Žagare  
  Maijs 2019.
Kad Kas Info Kur

31.maijs

Mācību gada noslēgums un Pateicības dienas koncerts "Debesis vītero!" 

  Atbildīgais: E.Gulbe-Urbāne Skolas aktu zālē

30.maijs

Skolas "Pēdējais zvans" 9.klašu skolēniem

  Atbildīgais: E.Gulbe-Urbāne Skolas teritorijā

21.maijs

Ekskursija "Apsteidz sevi", skolēniem ar vislielāko izaugsmi gada laikā.

  Atbildīgais: I.Vilde  

16.maijs

Karjeras dienu "Ražots Latvijā" ietvaros ekskursija uz "Skrīveru saldumu" ražotni

  Atbildīgais: E.Gulbe-Urbāne Skrīveru saldumu ražotnē

16.maijs

Raiskuma skolas "B" klašu sadraudzības pasākums ar Cēsu 2.pamatskolas skolēniem. Tēma  "Apkārt zemeslodei"

  Atbildīgais: I.Pulkstene un G.Timaškova Skolas teritorijā

15.maijā

Skolas vieglatlētikas sacensības

  Atbildīgais: G.Timaškova Skolas sporta laukumos

14.maijs

Pārgaujas novada skolu sacensības volejbolā

  Atbildīgais: G.Timaškova Stalbes vidusskolas sporta zāle

14.maijs

Topošās zobārstes J.Burdukevičas lekcija bērniem "Mutes higiēna"

  Atbildīgais: I.Briede Skolas aktu zālē

8.maijs

Nodarbība "Iepazīsti bērnu žūriju"

  Atbildīgais: A.Nulle Skolas bibliotēkā

2. un 3.maijs

Baltijas valstu skolu sadraudzības forums

  Atbildīgais: E.Gulbe-Urbāne Skolas teritorijā
  Aprīlis 2019.
Kad Kas Info Kur

9.aprīlis

"Jaunatne par!" tikšanās ar Turcijas pārstāvjiem. Pieredzes apmaiņa.

  Atbildīgais: E.Gulbe-Urbāne Skolas aktu zālē

25.aprīlī

Skolas lielā talka

  Atbildīgais: E.Gulbe-Urbāne Skolas teritorijā

27.aprīlis

Stafetes Valmierā

  Atbildīgais: G.Timaškova un D.Eihenbauma Valmierā

26.aprīlis

Atvērto durvju diena skolā

  Atbildīgais: I.Vilde Skolas teritorijā

24.aprīlis

2.klašu sadraudzības diena

  Atbildīgais: R.Liepiņa Skolas teritorijā

18.aprīlī plkst. 10:00

Skolas vecāku kopsapulce.

Mācību stundu vērošana, aktualitāšu izklāsts, svarīgāko jautājumu risināšana un seminārs par dažādām atkarībām.

  Atbildīgais: L.Žagare Skolas aktu zālē

17.aprīlis

Skolas Lieldienu svinēšana

  Atbildīgais: E.Gulbe-Urbāne Skolas teritorijā

16.aprīlis

Volejbola turnīrs

  Atbildīgais: G.Timaškova un D.Eihenbauma Skolas sporta zālē

13.aprīlis

Sadraudzības spēles Rīgas Lietuviešu vidusskolā

  Atbildīgais: A.Āriņš Rīgas Lietuviešu vidusskola

10.aprīlis

Lielā skolēnu ekskursija

  Atbildīgais: I.Vilde Rīga

4.aprīlī plkst. 19:30

"Nakts stafete" ar orientēšanos un dažādiem uzdevumiem.

  Atbildīgais: E.Gulbe-Urbāne Skolas teritorijā

4.aprīlī plkst.11:00

Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijas (CERT.lv) seminārs "Prasme pasargāt sevi digitālajā laikmetā" 

  Atbildīgais: I.Mieze Skolas aktu zālē

2.aprīlis

Konkurss, nodarbība "Rudzu maize"

  Skolas bibliotēkā
  Marts 2019.
Kad Kas Info Kur

28.martā

Nakts stafete

  Atbildīgais: E.Gulbe-Urbāne un skolēnu padome Skolas teritorijā

20.martā

Pavasara tirdziņš

  Atbildīgais: E.Gulbe-Urbāne Skolas aktu zālē

25.martā

Deportācijām 70. Tikšanās ar rakstnieci G.Rukšāni

  Atbildīgais: V.Driļevska Skolas aktu zālē

5.martā

Tīkla bumbas sacensības

  Atbildīgais: G.Timaškova un D.Eihenbauma Skolas sporta zālē

2.martā

LBJISF BOCCIA sacensības

  Atbildīgais: G.Timaškova un D.Eihenbauma Ozolnieku sporta centrā
  Februāris 2019.
Kad Kas Info Kur

27.februāris

Skolas sacensības florbolā 5.-9.klasei

  Atbildīgais: G.Timaškova Skolas sporta zālē

23.februārī

Vidzemes BOCCIA sacensības

  Atbildīgais: G.Timaškova  

20.marts

Pavasara tirdziņš

  Atbildīgais: E.Gulbe-Urbāne Skolas aktu zālē

14.februārī

Valentīndienas diskotēka

  Atbildīgais: Skolēnu padome, E.Gulbe-Urbāne Skolas aktu zālē

No 11.februāra līdz 17.februārim

1.klases skolēnu brīvlaiks

   

7.februārī

Tālākizglītības iespējas 

  Atbildīgais: E.Gulbe-Urbāne Jūrmalas profesionālā vidusskola

7.februārī

Radošā diena

  Atbildīgais: D.Putniņa  

4.februāris

BOCCIA skolas sacensības 5.-9.klasei

  Atbildīgais: G.Timaškova Skolas sporta zālē

2.februārī

Margarita Stāraste - izstāde

  Atbildīgais: U.Plūme, E.Giptere, B.Metāla Skolas aktu zālē

1.februāris

Teātra svētki "Pigornieku Ziemassvētki"

  Atbildīgais: I.Kalniņa Liepas kultūras centrs
  Janvāris 2019.
Kad Kas Info Kur

28.janvārī

BOCCIA skolas turnīrs 1.-4.klasei

  Atbildīgais: G.Timaškova Skolas sporta zālē

24.janvārī

Sporta aktivitātes sniegā 1.-4.klasei

  Atbildīgais: G.Timaškova Skolas teritorijā

17.janvārī

Kino vakars 1.-4.klasei

  Atbildīgais: E.Gulbe-Urbāne Skolas aktu zālē

15.janvāris

Kino vakars 5.-9.klasei

  Atbildīgais: E.Gulbe-Urbāne Skolas aktu zālē
  [2017]   [2018]   [2019]   [Iepriekš 2020]   [Turpmāk 2020]
  Svētdiena,
    29.novembris 2020    
Admin
2007 © Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskola
„Dzelmes 5”, Raiskums, Raiskuma pag., Pārgaujas novads LV-4146  tel: 64107933, fakss: 64107934
Lapu veidoja
  AR