Vizītkarte
Par skolu
Uzņemšana
Aktualitātes
Covid-19
Fotogalerijas
Pasākumi
Kalendārs
Projekti
Iepirkumi
Publiskie dokumenti
Kalendārs - arhīvs Sākums  e-pasts: direkt@raiskint.apollo.lv  Drukāt 
  [2017]   [2018]   [2019]   [Iepriekš 2020]   [Turpmāk 2020]
  Decembris 2018.
Kad Kas Info Kur

20.decembris 16:00

Skolas Ziemassvētku egle - koncerts un balle

  Atbildīgais: E.Gulbe-Urbāne, I.Klaniņa Skolas aktu zālē

19.decembris

Ziemassvētku klases vakari - liecību izdošana

  Atbildīgais: Klašu audzinātāji Skolas klašu telpās

17.decembris

3.adventes sveces iedegšana

  Atbildīgais: E.Gulbe-Urbāne Skolas aktu zālē

13.decembris 20:45

Labdarības spēle florbolā 

  Atbildīgais: O.Urbāns Baložu sporta centrs

12.decembris 17:00

Skolas 61. dzimšanas dienas svinības

  Atbildīgais: E.Gulbe-Urbāne, V.Driļevska Skolas ēdmazālē

3.decembris

1.adventes sveces iedegšana

  Atbildīgais: E.Gulbe-Urbāne Skolas aktu zālē

10.decembris

2.adventes sveces iedegšana

  Atbildīgais: E.Gulbe-Urbāne Skolas aktu zālē
  Novembris 2018.
Kad Kas Info Kur

14.novembrī 10:00

"B" klašu svētku pasākums Latvijai -100! 

  Atbildīgais: "B" klašu audzinātāji Skolas aktu zālē

8.novembris

1.-4.klašu stafetes "Jautrā buma"

  Atbildīgais: G.Timaškova Skolas sporta zālē

9.novembris 12:00

Lāčplēša dienai veltīts skrējiens apkārt Rozulai

  Atbildīgais: G.Timaškova Rozulas skola

13.novembris 10:00

Skolas skatuves runas konkurss

  Atbildīgais: I.Vilde Skolas aktu zālē

12.novembris 17:00

Lāčplēša dienai veltīts lāpu gājiens un piemiņas brīdis

  Atbildīgais: V.Driļevska Raiskuma kapos

14.novembris

"B" klašu pasākums "Nāc un sporto sev par prieku"

  Atbildīgais: G.Timaškova Rīgā

24.novembris

Sacensības "BOCCIA - 2018"

  Atbildīgais: G.Timaškova  

16.novembris 10:00

Svinīgā sanāksme "Latvijai 100!"

  Atbildīgais: I.Kalniņa Skolas aktu zālē

26.novembris

Tikšanās 5.-9.klasei ar organizācijas "Jaunatne par" pārstāvjiem

  Atbildīgais: E.Gulbe-Urbāne Skolas aktu zālē
  Oktobris 2018.
Kad Kas Info Kur

No 1.oktobra

Izstāde konkurss- "Tautastērps"

  Skolas bibliotēkā

2.oktobris

Pirmās palīdzības sniegšanas apmācība

  Atbildīgais: skolotāja: U.Plūme Skolas aktu zālē

3.oktobris

Miķeļdienas tirgus

  Skolas aktu zālē

5.oktobris

Skolotāju diena

  Atbildīgais: 7.a klase un skolotāja Z.Ecētāja Skolas aktu zālē

9.oktobris

Mācību ekskursija Līgatnes dabas takās 6., 7.c klasei, un 8., 9.c klasei

  Atbildīgais: Skolotājas: V.Barbāne un B.Metāla Līgatnes dabas takas

10.oktobrī

Šautriņmešanas sacensības

   

11.oktobris

Leļļu teātra izrāde 1.-4.klasēm

  Atbildīgais: Skolotājas: A.Sadovska un V.Rone CATA kultūras nams

12.oktobris

Polijas viesu delegācijas viesošanās Raiskuma internātpamatskolā

  Atbildīgais: Skolas direktore: L.Žagare Skolas aktu zālē

15.-21.oktobris

Labo darbu nedēļa

   

18.oktobris

Diskotēka "Pidžamu balle"

  Atbildīgais: Skolēnu padome Skolas aktu zālē

30.oktobris

Leļļu teātra apmeklēšana Rīgā

   
  Septembris 2018.
Kad Kas Info Kur

19.septembrī no plkst.11.00

Vieglatlētikas sacensības 1.-9.kl.skolēniem

  Atbildīgais: sporta organizatori G.Timaškova,D.Eihenbauma skolas apkārtnē

20.septembrī 5.-9.kl.

5.-9.kl.skolēnu dalība mācību stundā "Izdziedi dzejoli dziesmā"

  Atbildīgais: skolotāja A.Tīlika Cēsu bibliotekā

26.septenbrī plkst.9.00

Dabas zinību stunda 5.a klasei

  Atbildīgais: skolotāja R.Zālīte Daibes poligonā, Pārgaujas nov.

26.septembrī plkst. 12.00

5.-9.kl.skolēnu dalība literārajā konkursā

  Atbildīgais: skolotāja A.Tīlika K.Skalbes muzejā

13.septembrī plkst.16.00

7.-9.kl.skolēniem tikšanās ar Valsts policijas pārstāvjiem.

  Atbildīgais: dir.v. izglīt. jomā B.Duņēna skolas zālē

25.-30.septembrim

Rudens ražas izstāde"Manā dārzā aug..."

  Atbildīgais: dir.v. izglīt. jomā B.Duņēna skolas vestibilā

no 17.-24.septembrim

1.-9.kl.skolēnu veidoto pārgājiena reklāmas plakātu izstāde "Apmeklē arī Tu!"

  izstāžu stendā
  Augusts 2018.
Kad Kas Info Kur

6.septembrī no plkst.11.00

Skolas lielais pārgājiens

  Atbildīgais: dir.v. izglīt. jomā B.Duņēna Pārgaujas novads

3.septembrī 1130

 Zinību diena 2018

  Atbildīgais: dir.v. izglīt. jomā B.Duņēna Skolas zālē
  Jūnijs 2018.
Kad Kas Info Kur

13.jūnijā plkst.14.00

Izlaidums 9.klases skolēniem

  Atbildīgais: dir.v. izglīt. jomā B.Duņēna skolas zālē
  Maijs 2018.
Kad Kas Info Kur

14.maijā no plkst. 12.00

Mācību ekskursija konkursa "1991.gada barikādes" skolēniem uzvarētājiem

  Atbildīgais: skolotāja B.Metāla. R.Zālīte Sietiņiezis

15.maijā no plkst.11.00

Vieglatlētikas sacensības 1.-9.kl.skolēniem

  Atbildīgais: sporta organizatori G.Timaškova,D.Eihenbauma skolas apkārtnē

17.-19.maijs

Dalība Baltijas valstu skolēnu draudzības forumā un pedagogu konferencē

  Atbildīgais: sporta organizatori G.Timaškova, Kauņas internātskolā

14.maijā np plst.11.00

Sportiskas aktivitātes "Zīmju labirinti"

  Atbildīgais: internāta skolotāji skolas apkārtnē

17.maijā plkst.13.30

Uztura olimpiāde 3.un 4.kl.skolēniem

  Atbildīgais: skolotāja A.Sadovska skolas zālē

17.maijā plkst.13.00

Skolēnu dalība mākslas plenērā "Mirklis Ezeriņos"

  Atbildīgais: vizuālās mākslas skolotāja D.Putniņa "Ezeriņos", Stalbes pag.

19.maijā no plkst.11.00

Sarkanā krusta Cēsu nodaļas jauniešu organizētās Pirmās palīdzības sacensības

  Atbildīgais: direktore H.Opincāne skolas apkārtnē

20.maijā no plkst.11.00

Aktivitātes skolēniem "Ejam meklēt"

  Atbildīgais: internāta skolotāji skolas apkārtnē

22.maijā plkst.10.00

"B"klašu skolēniem atraktīvs pasākums "Satiksimies džungļos"

  Atbildīgais: sporta organizatori G.Timaškova,D.Eihenbauma skolas apkārtnē

23.maijā plkst.18.00

9.kl.skolēnu uzvedums skolas kolektīvam "Būda mežā"

  Atbildīgais: skolotāja I.Kalniņa, R.Zālīte skolas zālē

24.maijā no plkst.8.20

Mācību ekskursija 9.klašu skolēniem

  Atbildīgais: skolotāja I.Kalniņa, R.Zālīte, J.Vaļicka Rīga

26.-27.maijs

Zāļu tējas "Labai veselībai" lasīšana un informācijas sagatavošana izstādei

  Atbildīgais: internāta skolotāji skolas apkārtnē

30.maijā np plkst. 11.00

Mācību ekskursija skolēniem, kuri sasnieguši lielāko izaugsmi ikdienas mācību darbā

  Atbildīgais: dir.v.izglīt.jomā I.Vilde Pārgaujas novads

31.maijā plkst.11.00

Mācību gada noslēguma pasākums "Raida Raiskuma LNT!"

  Atbildīgais: dir.v. izglīt. jomā B.Duņēna skolas zālē

3.maijā pplkst.11.00

Leļļu teātra izrādes "Kentervilas spoks" apmeklējums

  Atbildīgais: dir.v. izglīt. jomā B.Duņēna Rīgā

7.maijā no plkst.13.30

Mācību ekskursija un praktiskums picu darbnīcā

  Atbildīgais: internāta skolotājas S.Auziņa, U.Plūme Rāmkalni

9.maijā no plkst.10.00

Pārgaujas novada skolu 2.klašu skolēnu Sadraudzības diena

  Atbildīgais: sākumskolas skolotāji skolas apkārtnē

11.maijā plkst.9.10

Devīto klašu skolēnu kolektīva pateicības brīdis savai skola

  Atbildīgais: skolotāja I.Kalniņa skolas zālē

12.maijā plkst.11.00

Skolēnu dalība "Jautrajās stafetēs"

  Atbildīgais: sporta organizatori G.Timaškova,D.Eihenbauma Valmieras 2.vidusskolā

13.maijā no plkst.11.00

Aktivitātes brīvā dabā "Rati rullē"

  Atbildīgais: internāta skolotāji skolas pagalmā
  Aprīlis 2018.
Kad Kas Info Kur

26.aprīlī plkst.10.00

Putni-pavasara vēstneši. Saruna ar Gaujas nacionālā parka vides izglītības speciālisti A.Andrušaiti

  Atbildīgais: skolotāja V.Barbāne skolas zālē

28.aprīlī no plkst.10.00

Skolēnu komandas dalība jautrajās stafetēs "Lieldienu zaķis"

  Atbildīgais: sporta organizatori G.Timaškova,D.Eihenbauma Valmieras 2.vidusskolā

27.aprīlī plkst.10.00

Pārgaujas novada skolu 2.klašu skolēnu draudzības pasākums.

  Atbildīgais: sākumskolas skolotāji skolā

26.aprīlī plkst.12.00

Skolas apkārtnes sakopšanas talka.

  Atbildīgais: dir.v. izglīt. jomā B.Duņēna skolas apkārtnē

3.-30.aprīlim

Grāmatu izstāde "Veselības un dzīves enerģijas avoti augu pasaulē"

  Atbildīgais: bibliotekāre A.Nulle skolas bibliotekā

3.aprīlī no plkst.15.20

Sacensības florbolā 5.-9.kl.skolēniem

  Atbildīgais: sporta organizatori G.Timaškova,D.Eihenbauma sporta zālē

7.aprīlī no plkst.11.00

Aktivitātes dabā "Mans ceļš kopā ar ceļazīmēm"

  Atbildīgais: internāta skolotāji skolas apkārtnē

12.aprīlī plkst.12.30

Sākumskolas skolēnu teātra uzvedums "Lieldienas gaidot"

  Atbildīgais: sākumskolas skolotāji skolas zālē

11.aprīlī plkst.16.20

Jautrās stafetes "Fiksais mikslis"

  Atbildīgais: sporta organizatori G.Timaškova,D.Eihenbauma sporta zālē

14.aprīlī no plkst.11.00

Aktivitātes dabā "Ātrāk, vērīgāk, draudzīgāk"

  Atbildīgais: internāta skolotāji skolas apkārtnē

25.aprīlī no plkst.9.00

Mācību ekskursija Rīgā

  Atbildīgais: dzīves mācības skolotāji Rīga
  Marts 2018.
Kad Kas Info Kur

22.martā plkst.8.20

I atklātais čempionāts reizrēķinā 5.-9.kl.skolēniem

  Atbildīgais: matemātikas skolotāja I.Kalniņa skolas zālē

22.-27.marts

Projekta "Mana lieldienu dāvana" izstāde

  Atbildīgais: matemātikas skolotāja L.Sniedzāne skolas 2.stāva gaitenī

27.martā no plkst.15.20

Eksperimentu pēcpusdiena 5.-9.kl.skolēniem

  Atbildīgais: dabaszinību skolotāja R.Zālīte skolas zālē

28.martā no plkst.7.30

Tālākizglītības iespējas 9.klašu skolēniem -SIVA 

  Atbildīgais: skolotāja I.Kalniņa, R.Zālīte Dubulti

1.martā no plkst.11.40

Izglītojoša nodarbība 7.-9.kl.skolēniem " Kaitīgo vielu ietekme un sekas"

  Atbildīgais: dir.v. izglīt. jomā B.Duņēna skolas zālē

3.martā no plkst.8.30

Skolēnu dalība Latvijas čempionāta BOCCIA spēlē

  Atbildīgais: sporta organizatori G.Timaškova,D.Eihenbauma Ozolnieku sporta centrs

7.-9.marts

Skolēnu radošo darbu izstāde

  Atbildīgais: mājturības skolotāji skolas zālē

9.-10.marts

Skolēnu dalība skolu teātru festivālā "Viens, divi, trīs- sākam!"-2018

  Atbildīgais: skolotāja I.Kalniņa Taurenes k/n

9.martā no plkst.11.00

Vecāku diena

  Atbildīgais: dir.v. izglīt. jomā B.Duņēna skolas zālē

19.martā plkst.11.30

4.-9.kl.skolēnu dalība tehniskās jaunrades dienā

  Atbildīgais: dir.v. izglīt. jomā B.Duņēna Stalbes vidusskolā

22.martā plkst.18.00

Rotaļu stunda 1.-4.kl.skolēniem

  Atbildīgais: internāta skolotāji skolas zālē

24.martā no plkst.10.00

"Nāc nākdama Lielā diena!"

  Atbildīgais: internāta skolotāji skolas apkārtnē

27.martā plkst.9.00

Veselīga uztura olimpiāde 3/4.kl.skolēniem

  Atbildīgais: sākumskolas skolotāja A.Sadovska skolas zālē

27.martā plkst.17.00

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai veltīts pasākums 5.-9.kl.skolēniem

  Atbildīgais: skolotāja V.Driļevska skolas zālē
  Februāris 2018.
Kad Kas Info Kur

7.februārī no plkst.10.00

1.-9.kl.skolēniem "Meteņi uz kalna"

  Atbildīgais: sporta organizatori G.Timaškova,D.Eihenbauma skolas apkārtnē

8.februārī plkst.18.00

"Nāc, kaimiņ, ciemoties!" Meteņu ciemošanās starp klasēm

  Atbildīgais: internāta skolotāji skolā

10.-11.februāris

Aktivitātes dabā "Baltie sniega prieki"

  Atbildīgais: internāta skolotāji skolas apkārtnē

12.februārī plkst.18.00

Latviešu rotaļu stunda

  Atbildīgais: internāta skolotāji skolas zālē

15.februārī plkst.13.00

Teātra izrādes apmeklējums 1.-4.kl.skolēniem "Rotaļlietu stāsts"

  Atbildīgais: sākumskolas skolotāji Stalbes tautas namā

21.februārī plkst.16.15

 Olimpiskās spēles skolā 4.-9.kl.skolēniem

  Atbildīgais: sporta organizatori G.Timaškova,D.Eihenbauma skolas zālēs

22.februārī plkst.14.30

Pedagoģiski medicīniskais konsilijs "9.klases skolēnu tālākizglītības iespējas"

  Atbildīgais: dir.v.izglīt.jomā I.Vilde skolotāju istabā

22.februārī plkst.9.00

Literāri radošo darbu lasījumi Pārgaujas novada skolēniem

  Atbildīgais: dir.v.izglīt.jomā I.Vilde Pārgaujas novada Stalbē

24.februārī no plkst.10.00

Skolēnu dalība Vidzemes zonas BOCCIA čempionātā 

  Atbildīgais: sporta organizatori G.Timaškova,D.Eihenbauma Cēsu 2.pamatskolā

28.februārī

Tehniskās jaunrades diena Pārgaujas novada 4.-9.kl. skolēnu komandai

  Atbildīgais: dir.v. izglīt. jomā B.Duņēna Stalbes vidusskolā

1.februārī plkst.11.00

5.-9.kl.skolēnu dalība vizuāli plastiskās mākslas radošajā dienā "Citāda māksla"

  Atbildīgais: skolotāja D.Putniņa CēsuBJIC

1.februārī plkst.10.00

7.-9.kl.skolēnu dalība mājturības un tehnoloģiju olimpiādē

  Atbildīgais: mājturības skolotāja R.Endlere Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolā Cēsīs

1.februārī no plkst.14.00

Praktiska nodarbība 7.un 8.kl.skolēniem

  Atbildīgais: skolotāja I.Kalniņa, D.Dumpe Zino(o) centrā Cēsīs

3.un 4.februārī no plkst.10.00

Sveču radošā darbnīca

  Atbildīgais: internāta skolotāji skolā

7.februārī no plkst.13.00

Treniņnodarbība "Gladiatoru cīņām" 4./5.kl.skolēniem

  Atbildīgais: sākumskolas skolotāja A.Sadovska sporta centrs Valmierā

7.februārī

Meteņi uz kalna

  Atbildīgais: sporta organizatori G.Timaškova,D.Eihenbauma skolas apkārtnē

8.februārī no plkst.18.00

Meteņdienas aktivitātes "Ejam ciemos"

  Atbildīgais: internāta skolotāji skolā

12.-20.februāris

Radošo darbu lasījumi 5.-9.kl.skolēniem

  Atbildīgais: skolotāja A.Tīlika klasēs

12.februārī plkst.18.00

Rotaļu stunda 1.-4.kl.skolēniem

  Atbildīgais: sākumskolas skolotāji skolas zālē
  Janvāris 2018.
Kad Kas Info Kur

19.janvārī plkst.11.00

9.kl.skolēnu dalība Cēsu Vēstures un mākslas muzeja rīkotajā 1991.gada barikādēm veltītajā pasākumā

  Atbildīgais: skolotāja R.Zālīte Cēsis

9.-31.janvāris

Literārs konkurss "Literāro varoņu atšķirības daiļdarbos"

  Atbildīgais: bibliotekāre A.Nulle skolas bibliotekā

11.janvārī plkst.16.10

Neklātienes ceļojums 1.-9.kl."Vjetnamas krāsas". Tikšanās ar ceļotāju Ģ.Vilni

  Atbildīgais: dir.v. izglīt. jomā B.Duņēna skolas zālē

13.janvārī no plkst.10.00

Atraktīvas iespējas sadarbībai "Cik galvu, tik prātu!"

  Atbildīgais: internāta skolotāji sporta zālē

16.-18.janvāris

Ceļojošā izstāde "1991.gada barikādes"

  Atbildīgais: skolotāja V.Driļevska 213.telpā

16.-19.janvāris

Neklātienes konkurss 5.-9.kl. skolēniem "Barikāžu laiks 1991.gadā".

  Atbildīgais: skolotāja V.Driļevska klašu telpās

17.janvārī plkst.13.00

4.-5.kl.skolēniem gatavošanās slidošanas sacensībām "Ledus gladiatori"

  Atbildīgais: sākumskolas skolotāja A.Sadovska Valmieras sporta kompleksā

20.janvārī no plkst.10.00

Orientēšanās spēles skolas apkārtnē.

  Atbildīgais: internāta skolotāji skolas apkārtnē

22.janvārī plkst.18.00

Rotaļu vakars 1.-4.kl.skolēniem.

  Atbildīgais: internāta skolotāji skolas zālē

24.janvārī plkst.13.20

Skolēnu ar augstāko izaugsmes dinamiku ikdienas mācību darbā pieņemšana pie skolas administrācijas.

  Atbildīgais: skolas administrācija skolotāju istabā

25.janvārī plkst.15.00

Teatralizēts uzvedums "Sniegavīri"

  Atbildīgais: dir.v. izglīt. jomā B.Duņēna skolas zālē

22.-25.janvāris

BOCCIA sacensības 1.-9.kl.skolēniem

  Atbildīgais: sporta organizatori G.Timaškova,D.Eihenbauma sporta zālē
  [2017]   [2018]   [2019]   [Iepriekš 2020]   [Turpmāk 2020]
  Svētdiena,
    29.novembris 2020    
Admin
2007 © Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskola
„Dzelmes 5”, Raiskums, Raiskuma pag., Pārgaujas novads LV-4146  tel: 64107933, fakss: 64107934
Lapu veidoja
  AR