Vizītkarte
Par skolu
Uzņemšana
Aktualitātes
Fotogalerijas
Pasākumi
Kalendārs
Projekti
Iepirkumi
Publiskie dokumenti
Kalendārs - arhīvs Sākums  e-pasts: direkt@raiskint.apollo.lv  Drukāt 
  [2007]   [2008]   [2009]   [2010]   [2011]   [2012]   [2013]   [2014]   [2015]   [2016]   [2017]   [Iepriekš 2018]   [Turpmāk 2018]
  Decembris 2015.
Kad Kas Info Kur
7.decembrī plkst.15.00 Jautrās stafetes 1.-4.kl. skolēniem  Atbildīgais: sporta organizatori G.Timaškova,D.Eihenbauma sporta zālē
8.decembrī plkst.16.30 Skolēnu dalība pagasta egles iededzināšanā  Atbildīgais: dir.v. izglīt. jomā B.Duņēna Raiskuma parkā
9.decembrī plkst.15.00 Tikšanās ar stikla figūriņu meistariem-stikla pūtējiem  Atbildīgais: dir.v. izglīt. jomā B.Duņēna aktu zālē
10.decembrī plkst.18.00 Skolas 58.dzimšanas dienas sarīkojums  Atbildīgais: dir.v. izglīt. jomā B.Duņēna skolas zālē
11.decembrī plkst.19.00 Teātra izrādes "Sudraba slidas"apmeklējums 7.a kl.skolēniem  Atbildīgais: internāta skolotāja I.Kalniņa Rīga
12.decembrī plkst.10.00 Skolēnu dalība Vidzemes BOCCIA čempionātā  Atbildīgais: sporta organizatori G.Timaškova,D.Eihenbauma Valmiera
12.,13.decembris no plkst.10.00 Piparkūku darbnīca  Atbildīgais: internāta skolotāji skolēnu virtuvē
15.decembrī plkst.14.30 Prāta spēles 5.-9.kl.skolēniem  Atbildīgais: mājturības skolotāji skolas zālē
15.decembrī plkst.14.30 1.-4.kl.skolēniem "Jautrās spēles kopā ar Cēsu pilsētas vidusskolas skolēniem- rūķiem"  Atbildīgais: dir.v. izglīt. jomā B.Duņēna skolas zālē
16.decembris plkst.15.30 Bluķa vilšanas pasākums 1.-9.kl.skolēniem  Atbildīgais: dir.v. izglīt. jomā B.Duņēna skolas pagalmā
16.decembrī no plkst.16.00 Klases vakari  Atbildīgais: internāta skolotāji klasēs
17.decembrī plkst.16.00 Koncertuzvedums "Mazā raganiņa"  Atbildīgais: dir.v. izglīt. jomā B.Duņēna skolas zālē
18.decembrī plkst.9.00 Baltā stunda  Atbildīgais: dzīves mācības skolotāji klašu telpās
18.decembrī plkst.10.00 Ziemassvētku svētbrīdis  Atbildīgais: dir.v. izglīt. jomā B.Duņēna skolas zālē
17.decembrī plkst.18.00 Ziemassvētku balle  Atbildīgais: dir.v. izglīt. jomā B.Duņēna skolas zālē
5.,6.decembris no plkst.10.00 Piparkūku darbnīca  Atbildīgais: internāta skolotāji skolēnu virtuvē
  Novembris 2015.
Kad Kas Info Kur
17.novembrī plkst.12.00 Svinīga sanāksme veltīta Latvijas valsts 97.gadadienai  Atbildīgais: dir.v. izglīt. jomā B.Duņēna skolas zālē
18.novembrī Tikšanās ar R.Sproģi un postfolkgrupas "Rikši"koncerts  Atbildīgais: internāta skolotāji Auciema klubā
17.novembrī plkst.12.00 Svinīga sanāksme veltīta Latvijas valsts 97.gadadienai  Atbildīgais: dir.v. izglīt. jomā B.Duņēna skolas zālē
18.novembrī plkst.18.00 Postfolkgrupas "Rikši"koncerta apmeklējums  Atbildīgais: internāta skolotāji Auciema klubā
25.novembrī plkst.10.00 Pārgaujas novada skolu skatuves runas konkurss  Atbildīgais: dir.v.izglīt.jomā I.Vilde sarīkojumu zālē
25.novembrī no plkst.13.40 Basketbola stafetes 5.-9.kl. skolēniem  Atbildīgais: sporta organizatori G.Timaškova,D.Eihenbauma sporta zālē
24.novembrī plkst.10.00 Tematisks sarīkojums "Tie ir vārdi no manas tautas" 1.-4.kl. skolēniem  Atbildīgais: sākumskolas metodiskā komisija sarīkojumu zālē
27.novembrī no plkst.10.00 Mācību ekskursija uz bobsleja trasi  Atbildīgais: sporta organizatori G.Timaškova,D.Eihenbauma Sigulda
6.novembrī 15.00 Dalība skolu teātra pulciņu pasākumā "Pigorniekiem 20"  Atbildīgais: skolotāja I.Kalniņa Liepas k/n
7.novembrī no plkst.10.00 Radošā darbnīca "Mārtiņam gaili nesu"  Atbildīgais: internāta skolotāji klašu telpās
10.novembrī no plkst.10.50 Mārtiņdienas ieskandēšana "Mārtiņš gāja ap istabu, balts kažoks mugurā"  Atbildīgais: sākumskolas skolotāja V.Rone skolā
11.novembrī plkst.12.30 Skolēnu dalība Lāčplēša dienai veltītajā skrējienā "Apkārt Rozulai"  Atbildīgais: sporta organizatori G.Timaškova,D.Eihenbauma Rozulā
11.novembrī plkst.16.30 Lāčplēša dienai veltīts lāpu gājiens uz Brīvības cīņās kritušo karavīru kapiem Raiskumā  Atbildīgais: dir.v. izglīt. jomā B.Duņēna Raiskuma kapi
10.novembrī plkst.14.00 Mācību ekskursija 8.un9.kl.skolēniem KI "Pašvaldību sadarbība ar novada iedzīvotājiem"  Atbildīgais: internāta skolotāja S.Jonāse Pārgaujas novada domē
  Oktobris 2015.
Kad Kas Info Kur
1.oktobrī plkst.16.00 Miķeļdienas gadatirgus  Atbildīgais: dir.v. izglīt. jomā B.Duņēna skolas zālē
6.-8.oktobris Projektu nedēļa  Atbildīgais: dir.v.izglīt.jomā I.Vilde klasēs
12.-18.oktobris Labo darbu nedēļa:

pasaku vakari 1.-4.kl.

orientēšanās pēcpusdiena 1.-4.kl.
  Atbildīgais: dir.v. izglīt. jomā B.Duņēna skolā
13.oktobrī plkst.12.00 Izrādes "Detektīvi Minjoni"apmeklējums  Atbildīgais: sākumskolas skolotāji Priekuļu kult.nams
15.oktobrī plkst.17.00 Tikšanās ar skolas absolventi A.Mazīti. Saruna par darba iespējām.  Atbildīgais: internāta skolotāja L.Vāpa mazajā zālē
21.oktobrī plkst.10.50 un plkst.13.40 1.-9.kl. skolēnu projektu prezentācija  Atbildīgais: dir.v.izglīt.jomā I.Vilde skolas zālē
22.oktobrī 6.-8.kl.meiteņu dalība konkursā-meistarklasē "Gatavo trīs skolas"  Atbildīgais: skolotāja I.Gailīte Straupes pamatskolā
23.oktobrī no plkst.11.00 Vecāku diena  Atbildīgais: dir.v. izglīt. jomā B.Duņēna skolā
7.oktobrī no plkst.12.30 Mācību ekskursija 7.klases skolēniem uz Daibes atkritumu poligonu.  Atbildīgais: dzīves mācības skolotāja I.Kalniņa Pārgaujas novads
8.oktobrī no plkst.8.20 Mācību ekskursija 3.un 4.kl.skolēniem uz Liepkalnu maizes ceptuvi  Atbildīgais: dzīves mācības skolotāja V.Rone Valmierā
8.oktobtī no plkst.13.30 Mācību ekskursija 8.klases skolēniem uz Solo maiznīcu  Atbildīgais: dzīves mācības skolotāja J.Vaļicka Cēsis
  Septembris 2015.
Kad Kas Info Kur
1.septembrī Zinību diena  plkst. 11.00 gaidām skolēnus un vecākus uz Jauno 2015./2016. mācību gada pirmo mācību stundu
 Atbildīgais: Direktore H.Opincāne
Skolas pasākumu zālē
3.septembrī no plkst.11.00 Rudens pārgājiens  Atbildīgais: dir.v. izglīt. jomā B.Duņēna Cēsīs un Raiskuma pagasta apkārtnē
7.-13.septembris Eiropas sporta nedēļa  Atbildīgais: sporta organizatori G.Timaškova,D.Eihenbauma skolā
12.-13.septembris Skolēnu dalība sporta spēlēs "Mēs varam 2015"  Atbildīgais: sporta organizatori G.Timaškova,D.Eihenbauma Valmiera
17.-19.septembris Rudens sacensības vieglatlētikā.  Atbildīgais: sporta organizatori G.Timaškova,D.Eihenbauma skolā
28.septembris-3.oktobris Rudens ražas nedēļa: ražas izstāde, Miķeļdienas gadatirgus un aktivitātes  Atbildīgais: dir.v. izglīt. jomā B.Duņēna skolā
  Jūlijs 2015.
Kad Kas Info Kur
10.-12.jūlijam Dalība XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki Projektā “Mēs rakstām sevi Dziesmu svētkos”  Atbildīgais: B.Duņēna Rīga
  Jūnijs 2015.
Kad Kas Info Kur
4.jūnijā no plkst.10.00 Velobraukšanas un nūjošanas pārgājiens skolas darbiniekiem  Atbildīgais: arodkomitejas pr-tāja R.Liepiņa Raiskums
10.jūnijā plkst.14.00 Devīto klašu skolēnu izlaiduma pasākums  Atbildīgais: dir.v.izglīt.jomā I.Vilde skolas zālē
11.jūnijā no plkst.7.00 Ekskursija skolas darbiniekiem "Ceļojam uz Daugavpili"  Atbildīgais: arodkomitejas pr-tāja R.Liepiņa  
  Maijs 2015.
Kad Kas Info Kur
11.maijā plkst.13.40 1.-9.kl.skolēniem tikšanās ar rakstnieci Māru Cielēnu  Atbildīgais: skolotāja A.Tīlika skolas zālē
8.maijā plkst.16.10 Neklātienes ceļojums pa ES valstīm - stāsta un rāda skolotāja S.Kalvīte  Atbildīgais: dir.v. izglīt. jomā B.Duņēna skolas zālē
6.maijā plkst. 14.30 KI-iepazīsim friziera profesiju! 5.-9.kl. interesentiem  Atbildīgais: dir.v. izglīt. jomā B.Duņēna mazajā zālē
7.maijā plkst.15.00 Pēcpusdiena Franču gaumē kopā ar jauniešiem no biedrības "Jaunatne par iesaistīšanos"  Atbildīgais: dir.v. izglīt. jomā B.Duņēna skolēnu virtuvē
8.maijā no plkst.10.00 Cilšu sacensības 3./4.c,7.c,9.c,8.c,4.b,6.b,9.b klasēm  Atbildīgais: MK vadītāja I.Kalniņa skolas apkārtnē
9.maijā no plkst.10.00 Eiropas dienai veltīts pasākums "Iepazīsti Eiropu!"  Atbildīgais: internāta skolotāji skolas zālē un skolas pagalmā
12.maijā no plkst.9.00 Mācību ekskursija 2.un 3.kl.skolēniem uz zoodārzu Rīgā  Atbildīgais: sākumskolas skolotāji Rīgas zooloģiskais dārzs
05.maijs 2015. Mācību ekskursija 1.un.4.kl.skolēniem- Rīgas zoodārzs  Atbildīgais: sākumskolas skolotāji 14.maijā no plkst.9.00
15.maijā plkst.9.00 Atklātā mācību stunda 9.klases skolēniem  Atbildīgais: dir.v.izglīt.jomā I.Vilde skolas zālē
16.maijā no plkst.10.00 Starpnovadu skolēnu komandu sacensības "Pirmās palīdzības sniegšanā"  Atbildīgais: internāta skolotāji skolas apkārtnē
19.maijā no plkst.14.30 KI pasākums 5.un 6.kl.skolēniem - ugunsdzēsēju profesija  Atbildīgais: dir.v. izglīt. jomā B.Duņēna Cēsis
18.-23.maijs Sporta nedēļa  Atbildīgais: sporta organizatori un ĀV skolotāji skolas apkārtnē un sporta zālē
29.maijā plkst.11.00 Mācību gada noslēguma pasākums "" Ieved sirdī pavasari!"  Atbildīgais: dir.v. izglīt. jomā B.Duņēna skolas zālē
  Aprīlis 2015.
Kad Kas Info Kur
20.04.2015 Tikšanās ar fantastikas grāmatu autori Lauru DREIŽI  Laura DREIŽE ir jauna (24.gadi) latviešu rakstniece un tulkotāja, zinātniskās fantastikas un fantāzijas grāmatu autore.
 Atbildīgais: B.Duņēna
Skolas pasākumu zālē
23.aprīlī no plkst.11.30 Pavasara talka  Atbildīgais: dir.v. izglīt. jomā B.Duņēna skolas apkārtnē
24.aprīlī plkst.13.00 Dalība Amatas nov. skolu teātru festivālā.  Atbildīgais: skolotāja I.Kalniņa Amatas nov. Ģikšos
28.aprīlī plkst.17.00 7.-9.kl. skolēniem "Meklēsim draugus",tikšanās ar skolas absolventi Vitu Bitti.  Atbildīgais: dir.v. izglīt. jomā B.Duņēna skolas zālē
13.aprīlī plkst.15.00 7.-9.kl.skolēniem tikšanās ar jauniešiem no biedrības "Jaunatne par iesaistīšanos"  Atbildīgais: dir.v. izglīt. jomā B.Duņēna skolas zālē
21.aprīlī plkst.10.00 Pārgaujas novada skolu 2.klašu skolēnu Draudzības pasākums  Atbildīgais: skolotāja S.Kārkliņa skolā
1.aprīlī plkst.12.00 Skolēnu dalība integratīvās mākslas festivāla "Nāc līdzās"lielkoncertā.  Atbildīgais: dir.v. izglīt. jomā B.Duņēna RSU
8.aprīlī plkst.13.00 Izrādes "Trīs siventiņi un cūkmens"apmeklējums  Atbildīgais: skolotāja R.Liepiņa CATA kultūras namā
9.aprīlī plkst.12.00 Skolēnu dalība bērniem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām skatē projektam "Mēs sevi rakstām Dziesmusvētkos"  Atbildīgais: dir.v. izglīt. jomā B.Duņēna Cēsu 2.pamatskolā
  Marts 2015.
Kad Kas Info Kur
11.martā plkst.10.00 Pārgaujas novada skolu skolēnu radošie lasījumi  Atbildīgais: skolotāja A.Tīlika sarīkojumu zālē
12.martā no plkst.8.20 Galda spēles c un b klašu skolēniem  Atbildīgais: skolotāja I.Kalniņa sporta un sarīkojumu zālē
12.martā no plkst.10.00 5.-9.kl.skolēniem KI-profesijas. Tikšanās ar Rīgas tūrisma un radošās industrijas tehnikuma audzēkņiem  Atbildīgais: dir.v. izglīt. jomā B.Duņēna sarīkojumu zālē
13.martā no plkst.11.00 Vecāku diena  Atbildīgais: dir.v. izglīt. jomā B.Duņēna skolā
24.-31.marts Joku nedēļa "Pilnīgs sviests"  Atbildīgais: skolotājas S.Kārkliņa, M.Pakule un int.skolot skolā
28.martā no plkst.10.00 Lieldienu radošā darbnīca-olu krāsošana  Atbildīgais: internāta skolotāji klašu telpās
29.martā no plkst.10.00 Lieldienu aktivitātes "Spēlēsim Lieldienas"  Atbildīgais: internāta skolotāji skolas pagalmā
24.03.2015 plkst. 17.00 muzikālā teātra "Varavīksne" izrāde bērniem  muzikālā teātra "Varavīksne" izrāde bērniem "Tikšanās ar dakteri Aikāsāp un viņa draugiem"
 Atbildīgais: B.Duņēna
skolas zālē
9.martā plkst.18.00 Spēļu un rotaļu stunda 1.-4.kl.skolēniem  Atbildīgais: internāta skolotāji sarīkojumu zālē
3.martā plkst.13.oo Skolēnu dalība integratīvās mākslas festivāla "Nāc līdzās"koncertā  Atbildīgais: dir.v. izglīt. jomā B.Duņēna Valmieras k/c
6.martā plkst.18.00 Skolēnu dalība Pārgaujas novada "Sporta laureāts-2014"  Atbildīgais: sporta organizatori G.Timaškova,D.Eihenbauma Stalbes kultūras namā
7.martā plkst.11.00 Skolēnu dalība republikas čempionātā BOCCIA spēlē  Atbildīgais: sporta organizatori G.Timaškova,D.Eihenbauma Jelgavas novada Ozolniekos
2.martā plkst.16.15 muzikālā teātra "Varavīksne" izrāde bērniem "Pasaka par pelēko vilku un zelta cālēnu."  Atbildīgais: dir.v. izglīt. jomā B.Duņēna sarīkojumu zālē
  Februāris 2015.
Kad Kas Info Kur
20.02.2015 NRC Vaivari pārstāvju vizīte Raiskumā  • Vizītē mūsu skolā būs fizikālās medicīnas un rehabilitācijas galvenais speciālists, Nacionālā rehabilitācijas centra „Vaivari” Klīniski metodiskās daļas vadītājs profesors Aivars Vētra un viņa kolēģi
 Atbildīgais: Dr.J.Bišers, direktore H.Opincāne
RSIP
18.02.2015 Pārgaujas novada skolu alternatīvā olimpiāde  Piedalās- AMANTA ZIEDIŅA no 7.klases un LOLITA BĒRZIŅA no 9.klases.
 Atbildīgais: Sk.Ruta Zālīte
Stalbes vidusskolā
9.februāri plkst.11.30 Izrādes "Trīs siventiņi un Cūkmens"apmeklējums  Atbildīgais: sākumskolas skolotāja V.Rone k/n CATA, Cēsis
9.februārī no plkst.14.30 Sacensības BOCCIA spēlē 7.-9.kl.skolēniem  Atbildīgais: sporta organizatori G.Timaškova,D.Eihenbauma sporta zālē
10.februārī plkst.10.00 Pārgaujas novada skolēnu radošie lasījumi  Atbildīgais: skolotājas A.Tīlika un J.Vaļicka skolas zālē
12.februārī plkst.10.00 Skolēnu komandas dalība Volejbola sacensībās  Atbildīgais: sporta organizatori G.Timaškova,D.Eihenbauma Cēsu sporta kompleksā
16.-20.februāris Tematiska nedēļa "Valoda un pieklājība"  Atbildīgais: priekšm. un intern.skolotāji skolā
3.-15.februāris Akcija "Iebalso bibliotēkā jaunas grāmatas", neklātienes konkurss 2.-9.kl.skolēniem "Sunīšam maizi devu, ne ļaunam cilvēkam..."  Atbildīgais: bibliotekāre A.Nulle skolas bibliotekā
11.februārī plkst.11.00 Ķīnas delegācijas uzņemšana  Atbildīgais: direktore H.Opincāne skolā
17.februārī 21.februāris "Starptautiskajai dzimtās valodas dienai"veltīts konkurss  Atbildīgais: bibliotekāre A.Nulle skolas bibliotekā
18.februārī plkst.12.00 Skolēnu dalība skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkursā  Atbildīgais: skolotājas A.Tīlika un R.Liepiņa CBJS, Cēsis
28.februārīno plkst.10.00 Skolēnu dalība Vidzemes zonas BOCCIA čempionātā  Atbildīgais: sporta organizatori G.Timaškova,D.Eihenbauma Cēsu 2.pamatskolā
2.-13.februāris Sveču izstāde  Atbildīgais: internāta skolotāji skolas vestibilā
2.februārī plkst.18.00 Sveču stunda "Viss par svecēm"  Atbildīgais: sk.J.Vaļicka un 7.a klases skolēni mazajā zālē
4.februāris no plkst.11.00 1.-9.kl.Meteņdienas vizināšanās  Atbildīgais: ĀV un sporta skolotāju MK skolas apkārtnē
4.februārī plkst. 18.00 Meteņu rotaļas 2-4.kl. un b klašu skolēniem  Atbildīgais: internāta skolotāji skolas zālē
4.februārī no plkst.18.00 Nāc, bērniņ, ciemoties, Metenīša vakarā!5.-9.kl.skolēnu ciemošanās vakars  Atbildīgais: internāta skolotāji klašu telpās
2.februārī plkst.14.30 BOCCIA turnīrs 5.-6.kl.skolēniem  Atbildīgais: sporta organizatori G.Timaškova,D.Eihenbauma sporta zālē
  Janvāris 2015.
Kad Kas Info Kur
14.janvārī plkst.15.00 Neklātienes ceļojums "Ar motociklu pa Bolīvijas ceļiem un sālsezeru", saruna ar Ģirtu Vilni.  Atbildīgais: dir.v. izglīt. jomā B.Duņēna skolas zālē
12.-16.janvārim Dabaszinību nedēļa  Atbildīgais: māc.pr-tu metodiskā komisija skolā
7.janvārī plkst.11.15 5.-9.kl.skolēniem tikšanās ar Mārtiņu Sirmo, saruna par profesijām.  Atbildīgais: dir.v. izglīt. jomā B.Duņēna skolas zālē
12.janvārī 15.00 6.-7.kl.skolēniem karjeras izglītība-mācību ekskursija poligrāfijas uzņēmumā "Print"  Atbildīgais: dir.v. izglīt. jomā B.Duņēna Rīga
12.janvārī plkst.18.00 1.-4.kl skolēniem mācāmies latviskās rotaļas.  Atbildīgais: internāta skolotāji skolas zālē
12.janvārī plkst.18.00 1.-4.kl skolēniem- latvisko rotaļdeju stunda.  Atbildīgais: internāta skolotāji skolas zālē
17.janvārī no plkst.9.30 Galda spēļu rīts.  Atbildīgais: internāta skolotāji skolas zālē
20.janvāŗi plkst.11.00 1.-4.kl. skolēnu izrāde "Trīs sniegavīri"  Atbildīgais: sākumskolas metodiskā komisija Auciema skolā
21.janvārī plkst.15.00 Janvāra barikāžu atceres pasākums 5.-9.kl.skolēniem  Atbildīgais: dir.v. izglīt. jomā B.Duņēna skolas zālē
25.janvārī no plkst.10.00 Stafešu rīts "Kuri pirmie"  Atbildīgais: internāta skolotāji sporta zālē
26.-28.janvāris Skolas BOCCIA čempionāts 1.-4.kl.skolēniem  Atbildīgais: sporta organizatori G.Timaškova,D.Eihenbauma sporta zālē
28.janvārī plkst.18.00 Radošās grupas "1.cēliens" tikšanās ar citiem Pārgaujas nov.teātra kolektīviem izrādē "Ja es būtu rūķītis..."  Atbildīgais: dir.v. izglīt. jomā B.Duņēna Stalbes pagasta kultūras namā
31.janvārī no plkst.10.00 Sveču radošā darbnīca un izstādes izveidošana vestibilā.  Atbildīgais: internāta skolotāji klašu telpās
  [2007]   [2008]   [2009]   [2010]   [2011]   [2012]   [2013]   [2014]   [2015]   [2016]   [2017]   [Iepriekš 2018]   [Turpmāk 2018]
  Pirmdiena,
    24.septembris 2018    
Admin
2007 © Raiskuma internātpamatskola–rehabilitācijas centrs
„Dzelmes 5”, Raiskums, Raiskuma pag., Pārgaujas novads LV-4146  tel: 64107933, fakss: 64107934
Lapu veidoja
  AR