Vizītkarte
Par skolu
Uzņemšana
Aktualitātes
Fotogalerijas
Pasākumi
Kalendārs
Projekti
Iepirkumi
Publiskie dokumenti
Kalendārs - arhīvs Sākums  e-pasts: direkt@raiskint.apollo.lv  Drukāt 
  [2007]   [2008]   [2009]   [2010]   [2011]   [2012]   [2013]   [2014]   [2015]   [2016]   [2017]   [Iepriekš 2018]   [Turpmāk 2018]
  Decembris 2014.
Kad Kas Info Kur
2.decembrī plkst.10.50 Prāta spēļu stunda 5.-9.kl.skolēniem  Atbildīgais: māc.pr-tu metodiskā komisija skolas zālē
6.-23.decembris Dalība Ziemassvētku labdarības tirdziņā ar skolēnu radošajiem darbiem  Atbildīgais: dir.v. izglīt. jomā B.Duņēna Lielajā Ģildē Rīga
8.-12.decembris Skolas jubilejas nedēļa  Atbildīgais: dir.v. izglīt. jomā B.Duņēna skolā
8.decembrī plkst.18.00 Lielās pagasta egles iedegšana  Atbildīgais: dir.v. izglīt. jomā B.Duņēna Raiskuma parkā
9.decembrī no plkst.14.30 Atvērto durvju pēcpusdiena  Atbildīgais: skolotāja V.Driļevska skolas vēstures klasē
8.-10.decembris Skolas pasākumi- darbojas videotēka  Atbildīgais: dir.v. izglīt. jomā B.Duņēna skolas zālē un spēļu istabā
11.decembrī plkst.17.30 tematisks skolas 57.dzimšanas dienas pasākums  Atbildīgais: dir.v. izglīt. jomā B.Duņēna skolas zālēs
13.-14.decembrino plkst.10.00 Ziemassvētku rotājumu darbnīca  Atbildīgais: internāta skolotāja L.Vāpa skolas zālē
17.decembris plkst.15.30 Bluķa vakars  Atbildīgais: skolotāja M.Pakule skolas pagalmā
18.decembris plkst.17.30 Ziemassvētku pasākums "Ja es būtu rūķītis..."  Atbildīgais: dir.v. izglīt. jomā B.Duņēna skolas zālē
19.decembris plkst.8.20 Baltā stunda  Atbildīgais: dzīves mācības skolotāji klasēs
19.decembris plkst.9.30 Ziemassvētku svētbrīdis  Atbildīgais: dir.v. izglīt. jomā B.Duņēna skolas zālē
  Novembris 2014.
Kad Kas Info Kur
11.novembrī plkst.12.30 Skolēnu dalība Lāčplēša dienai veltītajā skrējienā "Apkārt Rozulai"  Atbildīgais: sporta organizatori G.Timaškova,D.Eihenbauma Rozula
14.novembrī plkst.11.00 Skolēnu dalība sporta sacensībās bērniem un jauniešiem ar invaliditāti  Atbildīgais: sporta organizatori G.Timaškova,D.Eihenbauma Olimpiskajā centrā Rīgā
10.-14.novembris Tematiskā nedēļa "Manai Latvijai 96!"  Atbildīgais: skolotājas J.Vaļicka, A.Tīlika, I.Grote skolā
8.novembrī no plkst.10.00 Radošās darbnīcas "Mārtiņam gaili ķēru"  Atbildīgais: internāta skolotāji klašu telpās
3.-15.novembris Neklātienes konkurss "Viss par pogām"  Atbildīgais: bibliotekāre A.Nulle skolas bibliotekā
10.novembrī no plkst.11.00 Mārtiņdienas ieskandēšana  Atbildīgais: skolotāja U.Plūme un 4.a klase klasēs
10.novembrī plkst.18.00 Mārtiņdienas lustes "Ejam čigānos!"  Atbildīgais: internāta skolotāji klašu telpās
11.novembrī plkst.14.30 "Ak, Latvija, Tu vienmēr man esi līdzās!" 1.-9.kl.skolēniem tikšanās ar Māri Niklasu  Atbildīgais: dir.v. izglīt. jomā B.Duņēna aktu zālē
11.novembrī plkst.16.30 Lāpu gājiens uz kritušo karavīru atdusas vietu Raiskuma kapos  Atbildīgais: dir.v. izglīt. jomā B.Duņēna Raiskuma kapos
11.novembrī plkst.16.30 Lāpu gājiens uz kritušo karavīru atdusas vietu Raiskuma kapos  Atbildīgais: dir.v. izglīt. jomā B.Duņēna Raiskuma kapos
11.novembrī Tematiska grāmatu izstāde par Latviju  Atbildīgais: bibliotekāre A.Nulle skolas bibliotekā
12.novembrī plkst.10.50 1.-4.kl. skolēniem, plkst.13.40 5.-9.kl.skolēniem Skatuves runas konkurss "Man ir valoda, ar to es smejos un strīdos" 2.kārta  Atbildīgais: dir.v.izglīt.jomā I.Vilde aktu zālē
14.novembrī plkst.11.30 Svinīgā sanāksme veltīta Latvijas Republikas proklamēšanas 96.gadadienai  Atbildīgais: dir.v. izglīt. jomā B.Duņēna skolas zālē
14.novembrī plkst.11.00 Dalība bērnu un jauniešu sporta festivālā "Nāc un sporto sev par prieku!"  Atbildīgais: sporta organizatori G.Timaškova,D.Eihenbauma Olimpiskais sporta centrs Rīgā
15.novembrī Tematiski pasākumi "Gulbīti, gulbīti kustini kājiņas..."  Atbildīgais: bibliotekāre A.Nulle skolas bibliotekā
21.novembrī plkst.17.00 Tematiska diskotēka "Dejo ar slavenību"  Atbildīgais: dir.v. izglīt. jomā B.Duņēna skolas zālē
25.novembrī plkst.10.00 Dalība Pārgaujas novada skolu skolēnu skatuves runas konkursā "Man ir valoda, ar to es smejos un strīdos"  Atbildīgais: dir.v.izglīt.jomā I.Vilde Straupes pamatskolā
29.novembrī no plkst.10.00 Sportiskas aktivitātes "Jautrā sestdiena"  Atbildīgais: internāta skolotāji skolas telpās
  Oktobris 2014.
Kad Kas Info Kur
7.-9.oktobris Projektu nedēļa  Atbildīgais: dir.v.izglīt.jomā I.Vilde skolā
6.oktobrī no plkst.13.30 Mācību ekskursija 4.klasei z/s "Vālodzēni"  Atbildīgais: dzīves mācības skolotāja R.Liepiņa Straupe
7.oktobrī mācību ekskusija no plkst. 10.30 Mācību ekskursija 6.-7. kl. skolēniem Rūjienas saldējumu ražotnē.  Atbildīgais: dzīves mācības skolotāja J.Vaļicka Rūjiena
8.oktobrī no plkst.9.30 Mācību ekskursija uz zemnieku saimniecību 7.kl.skolēniem  Atbildīgais: dzīves mācības skolotāja I.Kozlovska Rauna
8.oktobrī no plkst.14.00 Mācību ekskursija vides pulciņa dalībniekiem pa Cīrulīšu dabas takām  Atbildīgais: skolotāja I.Mazure Cēsis
8.oktobrī plkst.17.30 Skolēnu brauciens uz hokeja spēli  Atbildīgais: sporta organizatore G.Timaškova, sporta arēna Rīga
9.oktobrī plkst.8.20 Mācību ekskursija 4.,6.,9.kl.skolēniem uz z/s "Kliģēni"  Atbildīgais: skolotāji I.Kalniņa, D.Martinsone Cēsis
9.oktobrī no plkst. 12.00 Mācību ekskursija 7.un 9.kl.skolēniem AS "Laima"  Atbildīgais: dzīves mācības skolotāja V.Barbāne Rīga
15.oktobrī no plkst.11.00 Tālākizglītības iespējas 9. kl.mācību ekskursija Katvaru speciālajā internātpamatskolā  Atbildīgais: dzīves mācības skolotāja B.Metāla Limbažu nov.
16.oktobrī plkst.9.00 Tālākizglītības iespējas 9.kl. skolēniem-mācību ekskursija Alviķu arodskolā  Atbildīgais: dzīves mācības skolotāja B.Metāla Alūksnes nov.
22.oktobrī Skolēnu projektu darbu prezentācija:

plkst.11.40 - 1.-4.kl. skolēniem
plkst.13.40 5.-9.kl. skolēniem
  Atbildīgais: dir.v.izglīt.jomā I.Vilde skolas zālē
24.oktobrī no plkst.11.00 Vecāku diena  Atbildīgais: dir.v. izglīt. jomā B.Duņēna skolā
24.oktobrī plkst.18.00 Skolas darbinieku dalība Pārgaujas novada skolotāju svētkos  Atbildīgais: direktore H.Opincāne Stalbes k/n
3.oktobrī plkst.11.40 Kopējā stunda skolēniem un skolas darbiniekiem "Dari ko vari ar to, kas tev ir tur, kur tu esi!"  Atbildīgais: dir.v.isglīt.jomā B.Duņēna skolas zālē
  Septembris 2014.
Kad Kas Info Kur
1.oktobrī plkst.15.00 Miķeļdienas tirdziņš "Pastaiga tirgū"  Atbildīgais: dir.v. izglīt. jomā B.Duņēna internāta stāvā un skolas zālē
1.oktobrī plkst. 16.15 Aktivitāšu pēcpusdiena "Miķelis miķeļos!"  Atbildīgais: internāta skolotāji skolas pagalmā
4.septembrī no plkst.11.00 Mācību pārgājiens, ekskursijas 1.-9.kl.skolēniem  Atbildīgais: dir.v.izglīt.jomā B.Duņēna Raiskuma pagastā
13.-14.septembris VII sporta spēles "Mēs varam"  Atbildīgais: sporta organizatori G.Timaškova, D.Eihenbauma Valmiera
25.septembrī plkst.15.00 Tikšanās ar Aivaru Liepiņu "Tava un mana drošība"6.-9.kl. skolēniem  Atbildīgais: dir.v. izglīt. jomā B.Duņēna skolas zālē
18.septembrī Vieglatlētikas sacensības
1.-4.kl. plkst.11.00-13.00, 5.-9.kl. plkst.13.40-15.10
  Atbildīgais: ĀV un sporta skolotāju MK skolas teritorijā
24.septembrī plkst.13.30 1.-6.kl.skolēniem tikšanās ar jauniešiem no Somijas, leļļu teātra izrāde.  Atbildīgais: dir.v. izglīt. jomā B.Duņēna skolas zālē
26.septembrī plkst.7.30 Labrīt, Olimpiskās dienas rītā!  Atbildīgais: sporta organizatori G.Timaškova,D.Eihenbauma sporta un sarīkojumu zālē
27.septembrī no plkst.10.00 Radošās darbnīcas "Rudens pasaule"  Atbildīgais: internāta skolotāji klašu telpās
29.septembris-3.oktobris Rudens ražas svētki- izstāde  Atbildīgais: dir.v. izglīt. jomā B.Duņēna skolas vestibilā
29.septembrī plkst.9.30-11.30 Skolēnu dalība radošajā dienā floristikā "No Miķeļiem līdz Mārtiņiem"  Atbildīgais: skolotāja I.Babahina Stalbes vidusskolā
4.septembrī no plkst.11.00 Mācību pārgājiens 1.-9.kl. skolēniem  Atbildīgais: dir.v. izglīt. jomā B.Duņēna Raiskuma pagastā
  Augusts 2014.
Kad Kas Info Kur
01.09.2014 PIRMĀ SKOLAS DIENA  Vēl augusta pēdējā diena.
Vēl zvaigznes un āboli krīt.
Sirds vasarai ardievas pamāj –
Uz skolu man jāiet rīt...
(M. Svīķe)
1.SEPTEMBRĪ. plkst. 11.00 SKOLAS ZVANS AICINĀS SĀKT 2014./201
skolas zālē
  Jūnijs 2014.
Kad Kas Info Kur
06.06.2014 Izlaidums  Piektdien, 2014.gada 6.jūnijā plkst.15.00 devīto klašu skolēnu izlaidums.
 Atbildīgais: B.Duņēna, H.Opincāne
skolas zālē
11.06.2014 Darbinieku ekskursija  Darbinieki dodas ekskursijā uz Valmiermuižu,Strenču kokaudzētavu, ciemos pie draugiem Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātskolā, orientēšanās Valmierā, veselības taka un citas aktivitātes
 Atbildīgais: Inga Vilde
Vidzeme
  Maijs 2014.
Kad Kas Info Kur
24.maijā plkst.11.00 Skolēnu dalība Vidzemes novada "Boccia-2014"  Atbildīgais: sporta organizatori G.Timaškova,A.Sadovska Valmieras 2.vidusskolā
6.-13.maijs Kustīgā nedēļa 1.-9.kl skolēniem "Es un veselīgs dzīvesveids"  Atbildīgais: ĀV skolotāji skolā
10.maijs no plkst.11.00 Starpnovadu skolēnu komandu sacensības 1.palīdzības sniegšanā.  Atbildīgais: internāta skolotāji skolas apkārtnē
11.maijs 1.-9.kl. skolēniem "Spēlēsim āra rotaļas!"  Atbildīgais: internāta skolotāji skolas apkārtne
13.maijā plkst.16.00

Tikšanās ar radoši sportisko skolas absolventu Andri Priedīti

  Atbildīgais: dir.v.izglīt.jomā B.Duņēna skolas rotaļu laukumā
14.maijs plkst.10.00 Mācību olimpiāžu dalībnieku un centīgo skolēnu  dalība ZAAO rīkotajā konferencē un ekskursijā.  Atbildīgais: dabas zinību skolotāja I.Mazure Valmierā
15.maijā plkst.8.20 Pēdējā zvana svētki 9.klašu skolēniem  Atbildīgais: dir.v.izglīt.jomā M.Pakule skolas zālē
15.-17.maijs Dalība Baltijas valstu skolēnu draudzības forumā  Atbildīgais: skolotāji G.Timaškova, E.Giptere Kauņas internātskolā
29.maijā plkst.10.00 Radošā diena sākumskolas skolēniem "Domājam un darām"  Atbildīgais: skolotāja R.Liepiņa skolas zālē
29.maijā plkst. 17.00

Skolēnu apbalvošana par sasniegumiem mācībās.

  Atbildīgais: dir.v.izglīt.jomā M.Pakule Stalbes kultūras namā
30.maijā plkst.11.00 Skolēnu radošo darbu izstāde un Pateicības dienas koncerts  Atbildīgais: dir.v.izglīt.jomā B.Duņēna skolas zālē
23.maijā plkst.15.00 Popgrupu festivāla "Pienenīte" apmeklējums  Atbildīgais: internāta skolotāji Raiskuma estrādē
  Aprīlis 2014.
Kad Kas Info Kur
14.aprīlī plkst.14.30 Saruna ar GNP darbiniekiem " Gaujas Nacionālā parkā mītošie gājputni" 5.-9.kl.skolēniem  Atbildīgais: skolotāja R.Zālīte skolas zālē
17.aprīlī plkst.10.00 Dalība Amatas novada skolu informātikas olimpiādē  Atbildīgais: informāt.skolotāja I.Kozlovska Priekuļu vidusskolā
16.aprīlī plkst.14.00

3.-9.kl.skolēnu dalība pavasara krosā.

  Atbildīgais: sporta organizators G.Timaškova Drabešu internātpamatskolā
16.aprīlī plkst.18.00

 Polijas dejas teātra izrādes "Četrdesmit" apmeklējums 7.-9.kl.skolēniem

  Atbildīgais: internāta skolotāja L.Vāpa Kongresa nams, Rīga
11.aprīlī plkst.19.00 Brauciens uz Rozulas amatierteātra izrādi "Meitu derības".  Atbildīgais: internāta skolotāji Straupes tautas namā
12.aprīlī no plkst.10.00 Lieldienu radošā darbnīca.  Atbildīgais: internāta skolotāji klašu telpās
14.-17.aprīlis Tematiskā nedēļa "Putnu dienas" 1.-9.kl.skolēniem  Atbildīgais: skolot. I.Mazure, V.Barbāne, R.Zālīte skolā
16.aprīlī plkst.9.10 Integrētā mācību stunda1.-9.kl.skolēniem "Putni klāt"  Atbildīgais: skolot.I.Mazure skolā
17.aprīlī plkst.10.00 Pārgaujas novada skolu 2.kl. skolēnu sadraudzības diena.  Atbildīgais: sākumskolas skolot. V.Rone, R.Liepiņa skolas zālē
24.aprīlī plkst.16.00 Brauciens uz cirka izrādi.  Atbildīgais: internāta skolotāji Straupes tautas namā
29.aprīlis-1.maijs Mācību ekskursija 9.kl.skolēniem.  Atbildīgais: skolotāji S.Auziņa, L.Vāpa, A.Sadovska Stokholma
  Marts 2014.
Kad Kas Info Kur
7.-11.aprīlis Formīgā nedēļa 1.-9.kl.skolēniem  Atbildīgais: skolot. D.Putniņa, S.Kārkliņa, S.Jonāse skolā
10.aprīlī no plkst.11.40

Skolas apkārtnes sakopšanas talka.

  Atbildīgais: saimn.daļas vad. J.Stepanovs skolas apkārtnē
1.aprīlī plkst.15.15 Joku pēcpusdiena.  Atbildīgais: sporta skolot.G.Timaškova, B.Duņēna skolas zālē
2.aprīlī plkst.15.00 "Nāc pulkā dižoties!" Pārgaujas novada skolēnu talantu un vaļasprieku parāde.   Atbildīgais: dir.v.izglīt.jomā B.Duņēna skolas zālē
3.aprīlī plkst.14.00 Tālākizglītības iespējas 7.-9.kl skolēniem.  Atbildīgais: dir.v.izglīt.jomā B.Duņēna Limbažu profesionāli tehniskajā vidusskolā
4.aprīlī plkst.10.00 Dalība meiteņu mājturības olimpiādē 7.klasēm.  Atbildīgais: skolotāja I.Gailīte Priekuļu vidusskolā
4.aprīlī plkst.15.30

1.-4.kl. skolēnu brauciens uz cirka izrādi.

  Atbildīgais: sākumskolas skolotāja R. Liepiņa Rīgas cirks
9.aprīlī plkst. 10.00 Dalība Pārgaujas novada skolu radošajā floristikas darnīcā.   Atbildīgais: skolotāja I.Babahina Straupes pamatskolā
9.aprīlī plkst.14.30 Sacensības tīkla bumbas spēlē 5.-6.kl.skolēniem  Atbildīgais: sporta organizat. G.Timaškova, A.Sadovska sporta zālē
5.martā plkst.15.00 "Mana veselība un atkarības" 8.-9.kl. skolēniem tikšanās vecāko inspektori D.Jukāmu.  Atbildīgais: internāta skolotāji Valmieras 5.vidusskola
4.martā plkst.10.00 Dalība mājturības un tehnoloģiju olimpiādē 6.-7.kl. zēniem  Atbildīgais: mājturības skolotāja R.Endlere Cēsu 4.arodvidusskolā
8.martā plkst.11.00 Dalība republikāniskajās sacensībās BOCCIA spēlē  Atbildīgais: sporta organizatores G.Timaškova, A.Sadovska Ozolnieku sporta centrā
8.martā plkst.17.00

Dalība Pārgaujas novada Sporta laureātu pasākumā

  Atbildīgais: sporta organizatores G.Timaškova, A.Sadovska Stalbes kultūras namā
11.martā plkst.10.50 Integrētā mācību stunda 5.-9.kl. skolēniem "Pogas ceļojums"  Atbildīgais: 5.-9.kl.māc.priekšm.metodiskās komisijas skol zālē
11.martā plkst.12.00 Dalība sākumskolas olimpiādē 3.-4.kl. skolēniem  Atbildīgais: sākumskolas skolot. R.Liepiņa, U.Plūme Priekuļu v.-skolā
11.martā plkst.19.30 "Spēlējam teātri!" Radošo grupu "1.cēliens" un "Brālīši cālīši" draudzīga tikšanās  Atbildīgais: dir.v.izglīt.jomā B.Duņēna aktu zālē
12.martā no plkst.9.00

Veselības mācības stunda "Lai skaisti smaidām!" 1.-3.kl.,4.-5.kl.,6.-7.kl.skolēniem
 

  Atbildīgais: vec.med.māsa I.Briede mazajā zālē
14.-15.martā  Skolēnu radošās grupas "1.cēliens" dalība skolu teātru festivālā "Pigori Liepā-2014."  Atbildīgais: teātra pulc. vadītāja I.Kalniņa Liepas kultūras namā
14.martā no plkst.11.00 Vecāku diena  Atbildīgais: dir.v. izglīt.jomā B.Duņēna skolā
14.martā 10.00 Dalība ģeogrāfijas olimpiādē.  Atbildīgais: skolotāja V.Barbāne Cēsu Valsts ģimnāzijā
25.martā plkst.10.00 "Šķiroto atkritumu ceļš" Daibes poligona apmeklējums 8.-9.kl.skolēniem  Atbildīgais: skolotāja V.Barbāne Daibe, Pārgaujas novads

26.martā plkst.10.00

8.-9.kl skolēnu dalība mājturības un tehnoloģiju olimpiādē zēniem   Atbildīgais: mājturības skolotāja R.Endlere Cēsu 4.profesionālajā arodvidusskolā
28.martā plkst.10.00

Dalība angļu valodas olimpiādē 6.-8.kl.skolēniem

  Atbildīgais: angļu val. skolotāja S.Kalvīte Liepas pamatskolā
  Februāris 2014.
Kad Kas Info Kur
3.-9.februāris

Sveču kopozīciju izstāde

  Atbildīgais: dir.v.izglīt.jomā B.Duņēna skolas vestibilā
5.februārī plkst.11.30 Brauciens 7.-9.kl.skolēniem uz Cēsu valsts ģimnāzijas radošās grupas izrādi "Bet es Tevi gaidu..."  Atbildīgais: skolotāja A.Tīlika Cēsis
6.februārī no plkst.11.30 Prāta spēles 2.-9.kl. skolēniem  Atbildīgais: skolotāja R.Endlere sporta un aktu zālēs
6.februārī plkst.18.00 Radošās grupas "1.cēliens" izrāde "Sūnu ciema zēni".  Atbildīgais: dir.v.izglīt.jomā B.Duņēna Auciemmuižā
7.februārī plkst. 14.00  Fotoizstādes "Tu esi.Tu vari" apmeklējums, tikšanās ar paralimpieti A.Apini.  Atbildīgais: sporta organizatore G.Timaškova Cēsu sporta kompleksā
8.februārī no plkst.10.00  Sportiskas aktivitātes "Domā kā darīt!"  Atbildīgais: internāta skolotāji sporta un aktu zālēs
10.-14.februāris Eiropas nedēļa  Atbildīgais: K.Lazdāne skolā
12.februārī plkst.11.30 Integratīvā mācību stunda 6.-9.kl.skolēniem"Mēs Eiropā"  Atbildīgais: K.Lazdāne skolas zālē
13.februārī plkst.19.30 Rotaļas un dejas Eiropas valstīs  Atbildīgais: internāta skolotāja S.Auziņa aktu zālē
14.februārī plkst.13.00 Dalība vizuālās mākslas izstādes "Es Dzīvoju pie jūras" atklāšanā   Atbildīgais: vizuālās mākslas skolotāja D.Putniņa Līvu akvaparks
17.februārī plkst.11.30  Balss izziņošanas iekārtas svinīga atklāšana  Skolā viesojas Šveices vēstnieks Latvijā Markuss Niklauss Pauls Dutlijs
 Atbildīgais: direktore H.Opincāne
skolas zālē
18.februārī plkst.19.00 Izrādes "Pasaka par vērdiņu" apmeklējums 5.a un 8.a kl.  Atbildīgais: skolotājas V.Barbāne, I.Kalniņa Dailes teātris
20.februārī plkst.12.00 Tikšanās ar jauniešiem programmas "Jaunatne darbībā" ietvaros  Atbildīgais: dir.v.izglīt.jomā B.Duņēna skolas zālē
19.februārī plkst 16.00 Nāc, nākdams, Metenīti!  Atbildīgais: dir.v.izglīt.jomā B.Duņēna skolas pagalmā
  Janvāris 2014.
Kad Kas Info Kur
8.janvāŗī plkst.17.30 Draudzības pēcpusdiena "Kopā jautri". Ciemojas skolēni no Rīgas   Atbildīgais: dir.v.izglīt.jomā B.Duņēna skolas zālē
11.janvārī no plkst. 10.00 Atraktīvais rīts "Dari, redzēsi, ka vari!"  Atbildīgais: internāta skolotāji skolas zālē
13.-17.janvāris Domājamā nedēļa "Kāpēc notiek tā?"  Atbildīgais: internāta skolotāji skolā
15.janvārī plkst.15.00

Tematiska pēcpusdiena 5.-9.kl."Ko tu zini par Havaju salām?"

  Atbildīgais: dir.v.izglīt.jomā B.Duņēna zālē
22.janvārī plkst.10.00 5.-9.kl. skolēnu dalība radošajos lasījumos  Atbildīgais: skolotāja A.Tīlika Straupes pamatskolā
25.-26.janvāris

Našķu diena - "Gatavojam paši"

  Atbildīgais: internāta skolotāji skolēnu virtuvē
28.janvāris plkst.15.00 Ciemošanās vecļaužu pansionātā "Cīrulīši"  Atbildīgais: dir.v.izglīt.jomā B.Duņēna Cēsis
20.janvārī plkst.18.00

4.-9.kl.skolēnu dalība 1991.gada barikāžu atceres pasākumā.

  Atbildīgais: dir.v.izglīt.jomā B.Duņēna Cēsīs
22.janvārī plkst.14.30 Atraktīvā pēcpusdiena 1.-4.kl.skolēniem "Jautrās bumbas"  Atbildīgais: sporta organizatori |G.Timaškova, A.Sadovska sporta zālē
  [2007]   [2008]   [2009]   [2010]   [2011]   [2012]   [2013]   [2014]   [2015]   [2016]   [2017]   [Iepriekš 2018]   [Turpmāk 2018]
  Pirmdiena,
    24.septembris 2018    
Admin
2007 © Raiskuma internātpamatskola–rehabilitācijas centrs
„Dzelmes 5”, Raiskums, Raiskuma pag., Pārgaujas novads LV-4146  tel: 64107933, fakss: 64107934
Lapu veidoja
  AR