Vizītkarte
Par skolu
Uzņemšana
Aktualitātes
Fotogalerijas
Pasākumi
Kalendārs
Projekti
Iepirkumi
Publiskie dokumenti
Kalendārs - arhīvs Sākums  e-pasts: direkt@raiskint.apollo.lv  Drukāt 
  [2007]   [2008]   [2009]   [2010]   [2011]   [2012]   [2013]   [2014]   [2015]   [2016]   [2017]   [Iepriekš 2018]   [Turpmāk 2018]
  Decembris 2013.
Kad Kas Info Kur
12.decembrī plkst.17.30 Skolas 56.dzimšanas dienas pasākums  Atbildīgais: dir.v.izgl.jomā B.Duņēna skolas zālē
14.decembrī no plkst.10.00

Ziemassvētku radošā darbnīcas

  Atbildīgais: internāta skolotāji klašu telpās
18.decembris no plkst.16.00 Tematiskie klašu vakari  Atbildīgais: internāta skolotāji klašu telpās
19.decembrī no plkst.16.00 Ziemassvētku vakarēšana  Atbildīgais: dir.v.izglīt.jomā B.Duņēna skolas zālē
20.decembrī plkst.8.20 Baltā stunda  Atbildīgais: dzīves mācības skolotāji klasēs
20.decembrī plkst.10.00 Svētbrīdis  Atbildīgais: dir.v.izglīt.jomā B.Duņēna aktu zālē
10.-11.decembrī Veidosiem torti skolas dzimšanas dienai!  Katra klase veido torti, kura tiks izlozēta jubilejas pasākumā!
 Atbildīgais: Internāta skolotāji
Mājturības virtuvē vai savā klasē
2.decembrī plkst.17.30 1.-4.kl.skolēnu dalība svētku egles iedegšanā  Atbildīgais: internāta skolotāji Raiskuma parkā
5.decembrī plkst.15.15 Stafetes ar basketbola elementiem 5.-6.kl.skolēniem  Atbildīgais: sporta organizatori G.Timaškova, A.Sadovska sporta zālē
9.decembrī plkst.15.15 Stafetes ar basketbola elementiem 7.-9.kl.skolēniem  Atbildīgais: sporta organizatori G.Timaškova, A.Sadovska sporta zālē
  Novembris 2013.
Kad Kas Info Kur
20.novembrī plkst.10.00 Tematisks pasākums "c" un "b" klasēm "Manai Latvijai -95!"  Atbildīgais: skolotāja I.Kalniņa skolas zālē
21.novembrī plkst.16.00

Cēsu 2.vidusskolas skolēnu koncertprogramma "Latviju pieminot!"

  Atbildīgais: dir.v.izglīt.jomā B.Duņēna skolas zālē
26.novembrī plkst.10.00  Skolēnu dalība Pārgaujas novada skolu skatuves runas konkursā "Manai Latvijai 95!"  Atbildīgais: dir.v.izglīt.jomā M.Pakule Stalbes vidusskolā
15.novembrī plkst.11.30 Svinīgā sanāksme veltīta Latvijas republikas proklamēšanas dienai.  Atbildīgais: dir.v.izglīt. jomā B.Duņēna skolas zālē
19.-24.novembris Tematiska dabas izpētes nedēļa -rudens.  Atbildīgais: internāta skolotāji skolas apkārtnē
20.novembrī plkst.13.40 "Jautrie starti"-stafetes 1.-4.kl.  Atbildīgais: sporta organizatori G.Timaškova, A.Sadovska sporta zālē
27.-28.novembrī Sacensības novusa spēlē 1.-9.kl.  Atbildīgais: sporta organizarore G.Timaškova, pulciņa vad. sporta zālē
14.novembrī

Skatuves runas konkurss "Manai Latvijai 95"


plkst.10.40 -1.-4.kl.


plkst.14.30- 5.-9.kl.

  Atbildīgais: dir.v.izglīt.jomā M.Pakule skolas zālē
  Oktobris 2013.
Kad Kas Info Kur
8.novembrī plkst.12.00 Mārtiņdienas ieskandēšana  Atbildīgais: sākumskolas skolotāja U.Plūme skolas telpās
10.novembrī no plkst.10.00 Mārtiņdienas rotaļas  Atbildīgais: internāta skolotāji zālē
10.novembrī no plkst.10.00 Mārtiņdienas rotaļas  Atbildīgais: internāta skolotāji zālē
11.novembrī 16.30 Lāčplēša dienai veltīts lāpu gājiens uz kritušo piemiņas vietu Raiskuma kapos  Atbildīgais: dir.v.izglīt.jomā B.Duņēna Raiskuma kapos
11.novembrī 12.00

Skolēnu dalība Lāčplēša dienai veltītajā skrējienā "Apkārt Rozulai"

  Atbildīgais: sporta organizatore G.Timaškova Rozula
13.novembrī Skolēnu dalība 1.Rīgas sporta spēlēs bērniem ar invaliditāti.  Atbildīgais: sporta organizatore G.Timaškova Rīga
23.oktobrī plkst.11.00 un 13.40 Projektu darbu aizstāvēšana 1.-9.kl.skolēniem.  Atbildīgais: dzīves māc. skolotāji skolas zālē
25.oktobrī no plkst.11.00 Vecāku diena  Atbildīgais: dir.v. izglīt.jomā B.Duņēna skolā

10.oktobrī plkst.12.30

Putras stunda 1.-4.klases skolēniem  Atbildīgais: sākumskolas met.kom.vad. R.Liepiņa mazajā zālē
13.oktobrī no plkst.10.00 Sporta aktivitātes bērniem ar kustību traucējumiem.  Atbildīgais: sporta organizatore G.Timaškova Valmierā
15.-17.oktobrim Projektu nedēļa  Atbildīgais: Dzīves mācību skolotāji skolā
18.oktobrī plkst.13.30 Ansambļa "Galaktika" koncerts  Atbildīgais: skolotāja J.Vaļicka skolas zālē

16.oktobrī

Mācību ekskursija 6. un 8.klases skolēniem "Iepazīšanās ar Eiro" Latvijas Bankā  Atbildīgais: skolotājas J.Vaļicka, I.Kozlovska Rīga
4.oktobrī no plkst.8.00 "Labrīt svētku rītā!" Skolēnu sveiciens skolas darbiniekiem.  Atbildīgais: dir.v.izglīt.jomā B.Duņēna skolas telpās

5.oktobrī no plkst.10.00

Rudens lapu darbnīca  Atbildīgais: internāta skolotāji klašu telpās
9.oktobrī plkst.13.40 un 15.15 Sacensības šautriņu mešanā 1.-9.kl. skolēniem  Atbildīgais: sporta organizatori G.Timaškova un A.Sadovska sporta zālē
9.oktobrī plkst.19.00 Brauciens uz hokeja spēli  Atbildīgais: sporta organizators G.Timaškova arēnā Rīga
  Septembris 2013.
Kad Kas Info Kur
16.-19.septembris

Neklātienes konkurss "Viena droša diena" 2.-9.kl. skolēniem

  Atbildīgais: dir.v.izglīt.jomā B.Duņēna skolā
19.septembrī no plkst.10.50 Rudens sacensības vieglatlētikā 1.-9.kl.skolēniem  Atbildīgais: sporta organizatori A.Sadovska, G.Timaškova skolas sporta laukumā
23.-28.septembris

Rudens ražas nedēļa


Dārzeņu un puķu izstāde "Manā dārzā aug..."

  Atbildīgais: dir.v.izglīt.jomā B.Duņēna skolā
25.septembrī no plkst.15.00 Miķeļdienas gadatirgus un tirgus spēles.  Atbildīgais: dir.v.izglīt.jomā B.Duņēna zālē
27.septembrī plkst.7.30 Olimpiskā diena 2013. Kopēja rīta vingrošana 1.-9.kl.  Atbildīgais: sporta organizarori G.Timaškova, A.Sadovska sporta un aktu zālē
28.septembrī no plkst.10.00

Radošā darbnīca "Jumītis"

  Atbildīgais: internāta skolotāji klašu telpās
12.septembrī Kad?Kur?Kāpēc? Klašu ekskursijas informatīvo plakātu izstāde.  Atbildīgais: dir.v.izgl.jomā B.Duņēna skolas gaitenī

7.un 8.septembris

Dalība sporta spēlēs "Mēs varam"  Atbildīgais: sporta skolotāja G.Timaškova Valmierā
  Augusts 2013.
Kad Kas Info Kur
1.oktobrī plkst.14.30 Profesiju stunda 6.-9.kl.skolēniem  Atbildīgais: dir.v.izgl.jomā B.Duņēna zālē
5.septembrī no plkst. 11.00

Pārgājiena diena visiem skolēniem un skolas darbiniekiem.

  Atbildīgais: dzīves mācības skolotāji Raiskuma pagasta teritorijā
02.09.2013. plkst. 11.00 Pirmā skolas diena 


2.septembrī plkst. 11.00 skolas zvans aicina sākt 2013./2014.mācību gadu!

Lai veiksmīgs mācību gads skolēniem, skolotājiem un visiem darbiniekiem!
Skolas pasākumu zālē
  Jūnijs 2013.
Kad Kas Info Kur
2.jūnijā Eksakto mācību priekšmetu metodiskās komisijas organizēta ekskursija un P.Upīša Ceriņu dārzu Dobelē  Atbildīgais: skolotāja V.Barbāne Dobele
6.jūnijā plkst.11.00 Veselības diena skolas darbiniekiem un viesiem no vājdzirdīgo bērnu internātskolas Valmierā.  Atbildīgais: sporta skolot. G.Timaškova skolas rotaļu laukumā
12.jūnijā plkst. 14.00 Devīto klašu skolēnu izlaidums  Atbildīgais: direktore H.Opincāne skolas aktu zālē
14.jūnijā no plkst.8.00

Ekskursija skolas darbiniekiem.

  Atbildīgais: skolotāja I.Vilde Rauna-Drusti-Piebalga
18.jūnijā no plkst.12.00

Pieredzes apmaiņa-tikšanās ar darbiniekiem no Ogres 1.vidusskolas.

  Atbildīgais: direktore H.Opincāne skolā
  Maijs 2013.
Kad Kas Info Kur
7.maijā plkst.12.30 Mācību ekskursija 5.-6.kl skolēniem "Daibes poligons"  Atbildīgais: skolotāja R.Zālīte Daibes poligons
29.aprīlis-3.maijs Kustīgā nedēļa  Atbildīgais: sporta un ĀV skolotāji skolā
1.maijā no plkst.9.00 Sporta stafešu - spēļu pasākums "Nāc un sporto sev par prieku!"  Atbildīgais: sporta un ĀV skolotāji skolā un tās apkārtnē
1.maijā plkst.12.00 "Sarunas par dzīvi" tikšanās ar Aigaru Apini  skolas zālē

2.maijā plkst.10.00

Darbnīca "Mājas spārnotajiem draugiem"-putnu būrīšu gatavošana  Atbildīgais: skolotāja R.Endlere rotaļu laukumā
2.maijā no plkst. 11.30 Skolas apkārtnes uzkopšanas talka  Atbildīgais: dir. v.izglīt. jomā B.Duņēna skolas apkārtnē
9.maijā plkst.14.30 Tikšanās ar novadnieku Gintu Poli "Indijas iespaidi"  Atbildīgais: Skolotāja V.Barbāne skolas zālē
10.maijā plkst.11.00

Teātra izrādes "Vējš vītolos "apmeklējums 2.un 5.kl.skolēniem

  Atbildīgais: skolot. I.Kozlovska, R.Liepiņa Valmieras teātris
11. maijā Starpnovadu skolēnu komandu sacensības 1.palīdzības sniegšanā  Atbildīgais: internāta skolotāji skolas apkārtnē
12.maijā no plkst.11.00 Mācāmies āra rotaļas  Atbildīgais: internāta skolotājas skolas pagalmā
14.maijā plkst.12.30 Mācību ekskursija 7.,8.kl. skolēniem "Daibes poligons"  Atbildīgais: skolot. R.Zālīte Daibes poligons
14.maijā plkst.13.30 "Tava vasara- droša vasara" pārrunas 1.-4. kl. skolēniem ar valsts policijas darbiniekiem  Atbildīgais: dir.v.izglīt.jomā B.Duņēna skolas zālē
14.maijā plkst.14.30 "Tava vasara- droša vasara" pārrunas 5.-9.kl.skolēniem ar Valsts policijas darbiniekiem  Atbildīgais: dir.v.izglīt.jomā B.Duņēna skolas zālē
15.maijs no plkst.9.00 Mācību ekskursija 9.klašu skolēniem  Atbildīgais: intern. skolot. L.Vāpa. V.Driļevska Alūksne
16.maijā plkst.8.20 Pēdējā zvana svētki 9.klašu skolēniem  Atbildīgais: dir.v.izglīt.jomā M.Pakule skolas zālē
13.-19. maijs

Dabas nedēļa "Ieskaties un pamani!"

  Atbildīgais: dir.v.izglīt.jomā B.Duņēna skolas apkārtnē
16.-18.maijs Baltijas valstu skolēnu draudzības forums  Atbildīgais: sporta skolot. G.Timaškova Haapsalu, Igaunija
20.maijā plkst. 10.00 Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde  Atbildīgais: direktore H.Opincāne skolotāju istaba
22.maijā plkst.14.30 Vides pulciņa mācību ekskursija uz "Rakšiem"  Atbildīgais: skolot. I.Mazure Rakši
24.-25.maijs Radošās grupas "1.cēliens" dalība teātra festvālā "Žiperēni Drabešos"  Atbildīgais: skolot. I.Kalniņa Drabešu internātpamatskola
28.maijā plkst.9.00 1.,4.kl. skolēniem mācību ekskursija z/s "Salmiņi"  Atbildīgais: skolot. I.Kalniņa , V.Rone More, Siguldas nov.
29.maijā plkst.9.00 Skolēnu dalība Pasaku plenērā- konkursā  Atbildīgais: skolot. A.Tīlika Vecpiebalga K.Skalbes muzejs
31.maijā plkst.11.00 Pateicības dienas koncerts  Atbildīgais: dir.v.izglīt.jomā B.Duņēna skolas zālē
  Aprīlis 2013.
Kad Kas Info Kur
21.aprīlī plkst. 11.00 Dalība Vidzemes novada Sporta dienā bērniem un jauniešiem ar invaliditāti.  Atbildīgais: skolotājas G.Timaškova, A.Sadovska Valmieras 2.vidusskolā
22.aprīlī plkst.15.15 Sacensības volejbolā 7.-9.kl.  Atbildīgais: sporta organizarore G.Timaškova sporta zālē

25.aprīlī plkst.11.00

Skolas apkārtnes sakopšanas talka.

  Atbildīgais: dir.v.saimn.darbībā J.Stepanovs skolas teritorijā
26.aprīlī plkst.11.00 Pārgaujas novada skolu 2.klašu skolēnu sadraudzības diena.  Atbildīgais: skolotāja R.Liepiņa skolā
29.aprīlis-5.maijs Kustīgā nedēļa "No cinīša un cinīti"  Atbildīgais: sporta organizatori G.Timaškova, A.Sadovska skolā
16.aprīlī plkst. 13.20 Pedagoģiski medicīniskā konsilija sēde.  Atbildīgais: ārsts ortopēds J.Bišers skolotāju istabā
24.aprīlī plkst.10.00 Dalība 8.atklātajā Republikas mājturības un tehnoloģiju olimpiādē "Gaiss" 2.kārtā  Atbildīgais: mājturības skolotāja I.Gailīte Ogres 1.vidusskolā
20.aprīlī plkst 11.00 Mācamies āra spēles un rotaļas.  Atbildīgais: internāta skolotāji rotaļu laukumā
13.aprīlī no plkst.10.00 Radošo  aktivitāšu rīts "Kustini pirkstus, kustini kājas!"  Atbildīgais: internāta skolotāji skolā
15.aprīlī plkst.14.30 Sacensības tīkla bumbas spēlē 5.-6.kl.  Atbildīgais: sporta organizatore G.Timaškova sporta zālē
12.aprīlī plkst.10.00 Dalība Amatas novada organizētajā meiteņu mājturības un tehnoloģiju olimpiādē.  Atbildīgais: mājturības skolotājas I.Gailīte, I.Pureniņa Priekuļu vidusskolā
11.aprīlī plkst.19.30 Raiskuma pagasta amatierteātra izrāde "Punkts uz i " izrāde "Velnēna pārvērtības"  Atbildīgais: dir.v.izgl.jomā B.Duņēna skolas zālē
8.aprīlis - 14.aprīlis Mākslas tematiski radošā nedēļa "Radi ko vari, rādi ko proti"  Atbildīgais: skolotājas D.Putniņa, I.Babahina S.Jonāse skolā
8.aprīlī plkst.14.30 Sacensības tīkla bumbas spēlē 2.-4.kl. skolēniem  Atbildīgais: sporta organizatore G.Timaškova sporta zālē
4.aprīlī plkst.13.30 1.-9.kl. skolēnu projektu darbu izvērtējums.  Atbildīgais: dir.v.izglīt.jomā M.Pakule skolas zālē
5.aprīlī plkst.15.00

Dalība Pārgaujas novada skolu skolēnu Talantu konkursā.

  Atbildīgais: dir.v.izglīt.jomā B.Duņēna Stalbes vidusskolā
5.aprīlī plkst.10.00 Dalība angļu valodas olimpiādē 8.klasei.  Atbildīgais: skolotāja S.Kalvīte Priekuļu vidusskola
  Marts 2013.
Kad Kas Info Kur
8.martā plkst. 19.00 Teātra izrādes "Vējš vītolos "apmeklējums 5.a un 7.c kl.  Atbildīgais: skolotājas B.Metāla, A.Vasiļjeva Valmieras teātrī
9.martā plkst.11.00 Skolēnu dalība Latvijas BOCCIA čempionātā  Atbildīgais: sporta skolotāja G.Timaškova Ozolniekos
10.martā no plkst.11.00 Fotoorientēšanās dabā "Meklētāji"  Atbildīgais: internāta skolotāji skolas apkārtnē
12.martā no plkst.11.00 Skolēnu projektu diena, prezentācijas sagatavošana  Atbildīgais: dzīves māc. skolotāji klasēs
13.martā plkst. 13.40 Skolā viesojas Sarkanā krusta Cēsu nodaļas jaunieši un DACVĢ pārstāvji  Radoša darbošanās ar 5.-9.klašu skolēniem. Tēma VESELĪGS UZTURS. skolas zālē, mājturības virtuvē
14.martā plkst.18.00 Naktstērpu balle "Miegs savos valgos sien"  Atbildīgais: dir.v.izglīt.jomā B.Duņēna zālē
15.-21.marts "Lieldienas" grāmatu izstāde, konkurss, izstāde "Pasaules ūdens diena"  Atbildīgais: bibliotekāre A.Nulle skolas bibliotēkā
16.martā no plkst.10.00 Radošā darbnīca "Liela diena atvedusi košu olu vezumiņu"  Atbildīgais: internāta skolotāji klasēs
20.-21.marts Skolēnu projektu un radošo darbu izstāde  Atbildīgais: pulc. vad. R.Endlere, I.Pureniņa, I.Gailīte skolas zālē, vestibilā
21.martā no plkst. 11.00 Vecāku diena  Atbildīgais: dir.v. izglīt. jomā M.Pakule skolas zālē
19.martā no plkst.11.00 Projektu darbu aizstāvēšana 1.-9.kl. 


 Atbildīgais: dir.v.izglīt.jomā M.Pakule
 
2.martā no plkst.10.00 Radošā puķu darbnīca  Atbildīgais: internāta skolotāji klases telpās
5.-7.marts Skolēnu projektu darbu izstrāde  Atbildīgais: dir.v.izglīt.jomā M.Pakule skolā
5.martā no plkst. 8.30 Mācību ekskursija 2.a un 5.c kl. ZS"Ķelmēnos"  Atbildīgais: skolotāja I.Kozlovska Rankas pagastā
6.martā no plkst.9.00 Mācību ekskursija 3.a un 6.c kl. "Žagarkalns"  Atbildīgais: skolotājas U.Plūme, G.Gušča Cēsu novads
6.martā plkst.9.00 Mājturības olimpiāde zēniem  Atbildīgais: skolotāja R.Endlere Cēsu arodvidusskolā
6.martā no plkst.11.00 Mācību ekskursija 9.kl. "Dzīvnieku patversme"  Atbildīgais: skolotāja L.Sniedzāne Cēsis
7.martā plkst.12.00 Sākumskolas skolēnu olimpiāde 3.-4.kl. skolēniem  Atbildīgais: dir.v. izglīt. jomā M.Pakule Priekuļu vidusskolā
7.martā plkst.15.00 Sacensības "Prieks meitenēm!"  Atbildīgais: dir.v.izglīt.jomā B.Duņēna zālē
  Februāris 2013.
Kad Kas Info Kur
18.februārī plkst.16.15 "Kurš-kuru"draudzības spēle volejbolā. Spēlē skolēni-skolas darbinieki  Atbildīgais: dir.v.izglīt.jomā B.Duņēna sporta zālē
20.februārī plkst.12.00 Skolēnu dalība skatuves runas konkursā "Ievelc dziļā elpā savu Latviju"   Atbildīgais: skolotāja A.Tīlika Cēsu bērnu un jauniešu centrā
20.februārī 15.00 Mācību ekskursija "Nauda" 7.-9.kl.skolēniem  Atbildīgais: dir.v.izglīt.jomā B.Duņēna Rīga, apmeklētāju centrā "Naudas pasaule"
23.februārī plkst.10.00 Dalība Vidzemes zonas BOCCIA sacensībās  Atbildīgais: sporta skolotāja G.Timaškova Cēsu 2. pamatskolā
23.februārī no plkst.12.00 Fotoorientēšanās "Atpazīsti objektu"  Atbildīgais: internāta skolotāji skolas apkārtnē
18.februāris- 24.februārim

Tematiski radošā nedēļa 1.-9.kl."Ziema"

  Atbildīgais: internāta skolotāji skolas apkārtnē
16. februārī no plkst.10.00 Radošā darbnīca " Būvēsim!"  Atbildīgais: internāta skolotāji klašu telpās
11.februārī plkst.15.15 Sacensības BOCCIA spēlē 7.-9.kl.  Atbildīgais: sporta skolotājas G.Timaškova, A.Sadovska sporta zālē
14.februārī plkst.18.00 Diskokarnevāls "Mēs no..."  Atbildīgais: dir.v.izglīt.jomā B.Duņēna skolas zālē
9.februārī no plkst.10.00

Radošā darbnīca "Mīļā sirds"

  Atbildīgais: internāta skolotāji klašu telpās

11.-15.februāris

Krievu valodas nedēļa "Dzīvosim draudzīgi!"

  Atbildīgais: skolotājas K.Lazdāne, A.Sadovska, A.Vasiļjeva skolā
13.februārī plkst.19.30

Hokeja spēles apmeklējums

  Atbildīgais: sporta skolotāja G.Timaškova arēna Rīga
8.februārī plkst.13.00 Skolēnu dalība mākslas festivāla "Es dzīvoju pie jūras"apbalvošanas cermonijā  Atbildīgais: vizuālās mākslas skolotāja D.Putniņa Līvu akvaparkā
7.februārī no plkst.11.40 - 16.00 "Brauc, Meteni, Vidzemē" Meteņdienas aktivitātes dabā  Atbildīgais: sporta skolotāji G.Timaškova, A.Sadovska skolas apkārtnē
7.februārī plkst.18.00 "Metenī ciemos braucu,cūkas auss kulītē" Meteņdienas tradīciju izspēlēšana   Atbildīgais: dir.v.izglītības jomā B.Duņēna klašu telpās
6.februārī no plkst.9.00 Mācību ekskursija 4.klasei uz Līgatnes papīrfabriku.  Atbildīgais: skolotāja S.Kārkliņa Līgatnes papīrfabrika
2.februārī no plkst.10.00 Radošā sveču darbnīca "Lai vienmēr kāda mīļa sirds kā gaiša svece"ir! "  Atbildīgais: internāta skolotāji klašu telpās
2.februāris- 10.februāris Sveču izstāde  Atbildīgais: dir.v.izglīt.jomā B.Duņēna skolas vestibilā
3.februārī plkst.15.00  1.-5.kl. skolēniem brauciens uz Siguldas tautas teātra izrādi "Divas Lotiņas"  Atbildīgais: skolotāji I.Vilde un I.Gailīte Straupes tautas namā
4.februārī pkst.14.30 Sacensības BOCCIA spēlē 5.-6.kl. skolēniem  Atbildīgais: sporta skolotāja G.Timaškova un A.Sadovska sporta zālē
  Janvāris 2013.
Kad Kas Info Kur
22.janvārī plkst.19.30 Brauciens uz hokeja spēli  Atbildīgais: sporta skolotāja G.Timaškova arēnā "Rīga"
26.janvārī no plkst.12.00 Sportiskas aktivitātes dabā 1.-9.kl. skolēniem "Meklējam un atrodam"  Atbildīgais: internāta skolotāji skolas pagalmā
25.janvārī plkst.14.00 Ceļojošā izstāde "Kas ir mūzika?"  Atbildīgais: dir.v.izglīt.jomā M.Pakule Z(in)OO centrs Cēsīs
28. un 30.janvārī plkst.13.30 BOCCIA sacensības 1.-4.kl.skolēniem  Atbildīgais: sporta organizatori G.Timaškova, A.Sadovska sporta zālē
29.janvārī plkst.15.00 Muzikāls priekšnesums "Braucam ciemos"  Atbildīgais: dir.v.izglīt.jomā B.Duņēna Cēsu pilsētas pansionātā "Cīrulīši"
19.janvārī plkst.11.00 Karaoke "Mana tautasdziesma"  Atbildīgais: internāta skolotājas skolas zālē
23.janvārī plkst.15.00

2.-5.kl.skolēnu koncerts

  Atbildīgais: dir.v izglīt. jomā B.Duņēna Cēsu novada pansionātā "Cīrulīši"
23.janvārī plkst.12.00 Skolēnu radošo darbu lasījumi  Atbildīgais: latv. val. un literatūras skolotāja A.Tīlika Straupes pamatskolā
23.janvārī no plkst.14.30 Stafetes ar basketbola elementiem 5.-6.kl. un 7.-9.kl.skolēniem  Atbildīgais: sporta organizatores G.Timaškova, A.Sadovska sporta zālē
24.janvārī plkst.11.40 Aktivitāšu diena 1.-4.kl.skolēniem  Atbildīgais: sākumskolotāju MK skolā
24.janvārī plkst.11.00 Dalība krievu valodas konkursā 7.-9.kl.skolēniem  Atbildīgais: krievu val.skolotāja K.Lazdāne Cēsu pilsētas ģimnāzijā
14.-18.janvāris Tematiski radošā nedēļa "Domājamā nedēļa"  Atbildīgais: skolotājas L.Sniedzāne un D.Eihenbauma skolā
16.janvārī plkst.19.20 Stunda karjeras izglītībā " Mācību iestādes profesiju apguvē"  Atbildīgais: dir.v. izglīt. jomā B.Duņēna 9.klasē
17.janvārī plkst.11.00 Muzikāli horeogrāfiskā uzveduma "Kazlēni" apmeklējums  Atbildīgais: skolotājas V.Rone un R.Liepiņa Priekuļu kultūras namā
15.-31.janvāris "Rakstniekam R.Blaumanim -150"grāmatu izstāde  Atbildīgais: bibliotekāre A.Nulle skolas bibliotēkā
9.janvārī plkst. 18.00 Karjeras izglītības stunda 8.a klasei " Manas tālākizglītības iespējas"  Atbildīgais: dir.v.izglīt.jomā B.Duņēna 8.a klasē
12.janvārī plkst.15.00 Rozulas jauniešu radošās grupas "Rozbeķēni" izrāde "Savādie Ziemassvētki"  Atbildīgais: dir.v. izglīt.jomā B.Duņēna skolas zālē
10.janvārī plkst.15.30 Skolēnu ar labiem sasniegumiem 1.semestra mācību darbā pieņemšana pie direktores.  Atbildīgais: skolas direktore H.Opincāne 120.kabinets
  [2007]   [2008]   [2009]   [2010]   [2011]   [2012]   [2013]   [2014]   [2015]   [2016]   [2017]   [Iepriekš 2018]   [Turpmāk 2018]
  Pirmdiena,
    24.septembris 2018    
Admin
2007 © Raiskuma internātpamatskola–rehabilitācijas centrs
„Dzelmes 5”, Raiskums, Raiskuma pag., Pārgaujas novads LV-4146  tel: 64107933, fakss: 64107934
Lapu veidoja
  AR