Vizītkarte
Par skolu
Uzņemšana
Aktualitātes
Fotogalerijas
Pasākumi
Kalendārs
Projekti
Iepirkumi
Publiskie dokumenti
Kalendārs - arhīvs Sākums  e-pasts: direkt@raiskint.apollo.lv  Drukāt 
  [2007]   [2008]   [2009]   [2010]   [2011]   [2012]   [2013]   [2014]   [2015]   [2016]   [2017]   [Iepriekš 2018]   [Turpmāk 2018]
  Decembris 2011.
Kad Kas Info Kur
23.decembrī plkst.9.15 Svētbrīdis  Atbildīgais: dir.v. izglīt.jomā B.Duņēna skolas zālē
23.decembrī plkst.8.20 Baltā stunda  Atbildīgais: dzīves mācības skolotāji klasēs
22.decembrī plkst.16.00 Bluķa vilkšana  Atbildīgais: internāta skolotāji skolas pagalmā
22.decembrī plkst.17.30 Koncertuzvedums "Ziemas pasaka"  Atbildīgais: dir.v. izglīt. jomā B.Duņēna skolas zālē
No 19.-23.decembrim Skolēnu darbu izstāde  Atbildīgais: mājturības skolotāji skolas vestibilā
15.decembrī plkst.15.00 Uzvedums "Sarunas Ziemassvētkos"  Atbildīgais: dir.v. izglīt.jomā B.Duņēna skolas zālē
14.decembrī plkst.15.00 Izglītojoša nodarbība 6.-8.kl.zēniem  Atbildīgais: int. skolot. S.Kalvīte, L.Vāpa veselības centrā Cēsīs
13.decembrī plkst.16.00 Spēļu un rotaļu pēcpusdiena 1.-4.kl. skolēniem  Atbildīgais: dir.v. izglīt. darbā B.Duņēna skolas zālē
12.decembrī plkst.  18.00

Mūsu skolas 54.dzimšanas dienas pasākums

  Atbildīgais: dir.v. izglīt. jomā B.Duņēna skolas zālē
8.decembrī plkst.17.00 Nacionālā teātra izrādes "Sudraba slidas"apmeklējums 6.a un 9.a kl.skolēniem  Atbildīgais: intern. skolot. V.Barbāne, A.Tīlika Rīga
7.decembrī plkst 17.00

Dalība Raiskuma pagasta svētku egles atklāšanā.

  Atbildīgais: dir.v. izglītības jomā B.Duņēna Raiskuma parkā
6.decembrī plkst. 18.00 Izpētes stunda "Kur dzīvo grāmatas?"  Atbildīgais: bibliotekāre A.Nulle skolas bibliotekā
  Novembris 2011.
Kad Kas Info Kur
17.novembrī plkst.9.00 Svinīga sanāksme veltīta Latvijas valsts proklamēšanas dienai.  Atbildīgais: dir. v. izglīt. jomā B.Duņēna skolas zālē
no 22.-24.novembrim Novusa turnīrs 5.-9.kl. skolēniem  Atbildīgais: skolotājas G.Timaškova, I.Gailīte sporta zālē
23.novembrī plkst.15.00 Izglītojoša nodarbība 8.-9.kl.skolēniem " Attiecības un mīlestība"  Atbildīgais: skolotājas V.Driļevska, I.Grote Cēsu bērnu un jauniešu veselības centrā
27.novembrī no plkst.11.00 Sportiskas aktivitātes "Dari ko vari kopā ar mani".  Atbildīgais: internāta skolotājas skolas zālē
30.novembrī plkst. 13.40 "Jautrie starti" 1.-4.kl.skolēniem  Atbildīgais: sporta skolotāja G.Timaškova sporta zālē
15.novembrī plkst.15.00

Izglītojoša nodarbība 5.-6.kl. skolēniem "Fiziskā attīstība un personīgā higiēna".

  Atbildīgais: int. skolotāja I.Pulkstene Cēsu bērnu un jauniešu veselības centrā
11.novembrī plkst.11.30 Dalība Lāčplēša dienai veltītajā skrējienā "Apkārt Rozulai".  Atbildīgais: sporta skolotāja G.Timaškova Rozulā
no 7.-9.novembrim Radošā darbnīca 1.-9.kl. skolēniem "Mārtiņgailis"  Atbildīgais: dir.v. izglītības jomā B.Duņēna klasēs
10.novembrī plkst.16.30 Lāčplēša dienai veltīts Lāpu gājiens uz kritušo karavīru piemiņas vietu Raiskuma kapos.  Atbildīgais: dir.v. izglītības jomā B.Duņēna Raiskuma kapos

3.novembrī plkst.10.00

Pārgaujas novada skolu daiļrunas konkurss "Es runāju no sirds"

  Atbildīgais: latv.val. un literatūras skolotājas A.Tīlika, skolas zālē
5.novembrī no plkst.11.00 Radošā darbnīca no dabas materiāliem "Ceļam un veidojam".  Atbildīgais: internāta skolotājas skolas pagalmā
  Oktobris 2011.
Kad Kas Info Kur
5.oktobrī plkst.14.30 Tematisks pasākums "Jums, skolotāji!"  Atbildīgais: dir.v.izglītības jomā B.Duņēna skolas zālē
11.oktobrī plkst.19.00 5.-6.kl.skolēniem izrādes "Vārnu ielas republika" apmeklējums Dailes teātrī.  Atbildīgais: internāta skolotāja V.Barbāne Rīga
12.oktobrī no plkst.11.40 Turnīrs šautriņu mešanā 1.-9.kl.skolēniem  Atbildīgais: sporta organizātore G.Timaškova sporta zālē

no 10.-12.oktobrim

Rudens ziedu izstāde - konkurss "Vai zini kā mani sauc?"  Atbildīgais: direktora vietnieks izglītības jomā B.Duņēna skolas vestibilā
19.oktobrī plkst.10.50 Konkurss "Veiksme, intuīcija, prāts" 5.-9.kl. skolēniem  Atbildīgais: latv.val.un literatūras skolotāja A.Tīlika skolas zālē
21.oktobrī Vecāku diena  Atbildīgais: dir. vietn. izglītības jomā B.Duņēna skolā
  Septembris 2011.
Kad Kas Info Kur
2.oktobrī plkst.12.00 Izrādes "Karlsons, kas dzīvo uz jumta "apmeklējums  Atbildīgais: internāta skolotāja S.Auziņa Nacionālajā teātrī
7.septembrī no plkst.9.00

 Skolas lielā ekskursija

  Atbildīgais: direktora vietnieks izglītības jomā B.Duņēna  
10. un 11.septembrī Dalība sporta spēlēs "Mēs varam" ESF projekta "Sociālās integrācijas programma jauniešiem dzīves, darba prasmju un karjeras attīstībai"ietvaros.  Atbildīgais: sporta organizatore G.Timaškova Valmierā, Jāņa Daliņa stadionā
13.septembrī plkst.13.40

 1.-4.kl."Drošības dienas skolā", tikšanās ar Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes policijas darbiniekiem.

  Atbildīgais: dir.vietn.izglīt.jomā B.Duņēna skolas zālē
17.septembrī plkst.9.00

1.-4.kl.skolēniem brauciens uz leļļu teātra izrādi "Rumpalu rūķis"

  Atbildīgais: internāta skolotāja I.Gailīte Rīga
28.septembrī plkst.16.00 1.-9.kl. skolēniem Miķeļdienas tirgus  Atbildīgais: dir. v. izglītības jomā B.Duņēna internāta stāva gaitenī
26.septembris - 2.oktobris Rudens ražas izstāde  Atbildīgais: dir.v.izglītības jomā B.Duņēna skolas vestibilā
23.septembrī plkst.8.20 Mācību ekskursija uz Latvijas Republikas Saeimu  Atbildīgais: skolotāja I.Mazure Rīgā
27.septembrī no plkst.11.30 1.-9.kl. skolēniem sacensības vieglatlētikā  Atbildīgais: sporta skolotāja G.Timaškova sporta laukumā
  Augusts 2011.
Kad Kas Info Kur
01.09.2011.

PIRMĀ SKOLAS DIENA
1.septembrī plkst. 1100 skolas zvans aicina sākt 2011./2012.mācību gadu!
   Labas sekmes mācībās! Lai šis mācību gads ikvienam būtu bagāts ar pozitīviem notikumiem!

Skolas saimē ienākot sveicam jaunos skolēnus!
 
  Jūnijs 2011.
Kad Kas Info Kur
Absolventu salidojums 2011.gada 11.jūnijā plkst. 12.00 notiks 8.absolventu salidojums
Reģistrācija no plkst 10.00
Pieteikties pa tālr.64107934, mob.29489591
  Dalības maksa Ls 3.00
Līdzi jāņem "groziņš" un labs garastāvoklis!
 
Izlaidums 08.06.2011.
Devīto klašu 47.izlaidums
   
Darbinieku ekskursija 15.06.2011.
Likteņdārzs, Koknese, Kalsnavas arborētums
   
  Maijs 2011.
Kad Kas Info Kur
28.maijā plkst.11.00   Pateicības dienai veltīts skolēnu koncerts  Atbildīgais: dir.vietn. izglīt. jomā B.Duņēna skolas zālē
23.05.2011. plkst.13.00 Erudīcijas konkursa 5a.-9.a kl. skolēniem"Es to zinu, es to varu!"5.kārtas noslēguma pasākums.  Atbildīgais: dir.vietn.izglīt.jomā M.Pakule skolas zālē
20. maijā plkst.9.00 Zvans uz pēdējo mācību stundu devītās klases skolēniem  Atbildīgais: dir. vietn. izglīt. jomā M.Pakule skolas zālē
18.05.2011. Skolēnu dalība literāro sacerējumu klātienes konkursā  Atbildīgais: latv. val. un lit. skolotāja A.Tīlika K.Skalbes memoriālajā muzejā
17.05.2011. plkst.16.00 7.kl.skolēniem -karjeras izglītība -tikšanās ar VUGD Cēsu nodaļas darbiniekiem   Atbildīgais: internāta skolotāja V.Driļevska Cēsīs
17.05.2011. no plkst.10.00 Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas izbraukuma sēde.  Atbildīgais: skolas direktore H.Opincāne skolā
8.maijā plkst.16.30 1.-6.kl. skolēniem izrādes "Pīļu namiņa noslēpums" apmeklējums  Atbildīgais: internāta skolotāja B.Metāla Valsts Leļļu teātrī Rīgā
10.maijā plkst.14.45 Erudīcijas konkursa 5.a-9.a kl. skolēniem "Es to zinu, es to varu" 4.kārtas noslēguma pasākums.  Atbildīgais: dir.vietn. izglīt. jomā M.Pakule skolas zālē
04.05.2011.  plkst.9.00

Praktiskas nodarbības "Visu, ko vari, dari!"

  Atbildīgais: metodisko komisiju vadītāji klasēs
25.05.2011. plkst.8.30 5.a-9.a kl. skolēniem erudīcijas konkursa "Es to zinu, es to varu" uzvarētājiem ekskursija uz A.Bieziņa memoriālo muzeju  Atbildīgais: dir.vietn.izglīt.jomā M.Pakule  
Darbinieku sporta diena Trešdien 1.jūnijā plkst.11.00 skolas rotaļu laukumā darbinieku sporta diena "Aizej tur - nezin kur, atnes to - nezin ko..."   
13.-15.05.2011. 5.-9.kl.skolēnu dalība Baltijas valstu skolēnu draudzības forumā Kauņā  Atbildīgais: sporta skolotāja G.Timaškova Kauņas sanatorijas internātpamatskolā
  Aprīlis 2011.
Kad Kas Info Kur
5.aprīlī plkst.14.30 Draudzīgās sporta sacensības ar Cēsu speciālās internātpamatskolas un Cēsu 2.pamatskolas 5.-9.kl. skolēnu komandām.   Atbildīgais: sporta organizatore G.Timašova sporta zālē
7.aprīlī plkst.14.45

Erudīcijas konkursa 5.-9.kl. skolēniem "Es to zinu, es to varu" 3.kārtas noslēgums.

  Atbildīgais: direktora vietn.izglīt.jomā M.Pakule skolas zālē
4.aprīlī plkst.12.00 Mācību ekskursija karjeras izglītībā uz Ādažu čipšu ražotni 7.a un 8.c kl. skolēniem.  Atbildīgais: internāta skolotāja V.Driļevska Ādaži
7.aprīlī plkst.12.30 3.-5.kl. skolēniem Tikšanās ar "Ielu vingrotāju" grupu.  Atbildīgais: Direktora vietnieks izglītības jomā B.Duņēna Cēsu 2. pamatskola
11.aprīlī plkst 14.35 2.-4.kl. skolēniem zibensturnīrs "Tīkla bumba"  Atbildīgais: sporta organizators G.Timaškova sporta zālē
14.aprīlī plkst.10.00 6.kl. skolēnu dalība Pārgaujas novada skolu latviešu valodas olimpiādē.  Atbildīgais: lit. un latv. val. skolotāja A.Tīlika Raiskuma pamatskolā
14.aprīlī plkst. 9.00 5.-9.kl.skolēnu grupas dalība Paraolimpisko spēļu dienā.  Atbildīgais: sporta organizators G.Timaškova Cēsu 2.pamatskola
15.aprīlī plkst. 10.00 5.-9.kl. skolēnu dalība Amatas novada skolu mājturības olimpiādē.   Atbildīgais: mājturības skolotājas I.Pureniņa un R.Endlere Priekuļu vidusskolā
18.aprīlī plkst.16.00 3.c-9.c kl. skolēniem "Pavasaris dabā" Tikšanās ar GNP dabas aizsardzības daļas darbiniekiem.  Atbildīgais: direktora vietniece izglītības jomā B.Duņēna skolas zālē
19.aprīlī plkst.12.00 "3.c-9.c kl. skolēniem tematisks pasākums "Lieldienas gaidot".  Atbildīgais: skolotāja I.Taube skolas zālē
16.un 17.aprīlī no plkst.9.30 Radošā darbnīca "Lieldienu rotājumi".  Atbildīgais: intern.skolot. A.Jānelsiņa, R.Liepiņa, I.Pulk mācību telpās
15.aprīlī plkst.10.00 5.-9.kl.skolēnu dalība starpnovadu mājturības un tehnoloģiju olimpiādē  "Ūdens"  Atbildīgais: mājturības skolotāja I.Gailīte, R.Endlere Priekuļu vidusskolā

no 18.aprīļa - 26.aprīlim

Skolēnu darbu izstāde "Raibās lieldienas"  Atbildīgais: direktora vietniece izglītības jomā B.Duņēna skolas vestibilā
20.aprīlī plkst.9.00 Skolēnu dalība 7.atklātajā mājturības un tehnoloģiju olimpiādē "Ūdens " 2.kārta  Atbildīgais: mājturības skolotāja R.Endlere Rīgas amatniecības vidusskola
20.aprīlī plkst.12.00 Skolēnu dalība XV Integratīvās mākslas festivāla "Nāc līdzās "lielkoncertā.  Atbildīgais: direktora vietnieks izglītības jomā B.Duņēna Rīgā,SU aulā
28.aprīlī plkst.12.00 Skolas apkārtnes sakopšanas talka.  Atbildīgais: saimniecības daļas vadītājs J.Stepanovs skolas teritorija
  Marts 2011.
Kad Kas Info Kur
2.martā plkst.11.00 Erudīcijas konkursa "Es to zinu, es to varu" 5.-9.kl. skolēniem II kārtas- matemātika un informātika noslēgums  Atbildīgais: dir.v.izglītības jomā M.Pakule skolas zālē
8.martā plkst.15.30 Skolēnu un skolas darbinieku komandu stafete "Puspajokam, pusnopietni".  Atbildīgais: sporta organizators G.Timaškova sporta zālē
17.martā plkst.14.00 Dalība XV Integratīvās mākslas festivāla "Nāc līdzās" Vidzemes zonas koncertā.  Atbildīgais: direktora vietn. izglīt. jomā B.Duņēna Valmieras kultūras centrs
18.martā no plkst.11.00 Vecāku diena.  Atbildīgais: direktora vietn. izglīt. jomā B.Duņēna skolā
5.martā plkst.11.00 Leļļu teātra izrādes "Pepija Garzeķe" apmeklējums.  Atbildīgais: direktora vietn.izglīt. jomā B.Duņēna Leļļu teātrī Rīgā
7.martā plkst. 14.00 Dalība sporta pasākumā 5.-9.kl skolēniem.  Atbildīgais: sporta skolotāja G.Timaškova Cēsu internātpamatskolā - rehabilitācijas cen

30.martā plkst.17.00

Tematisks pasākums 6.-9.kl.skolēniem "Sibīrijas stāsti".

  Atbildīgais: internāta skolotājasV.Driļevska, I.Kozlovska skolas zālē
31.martā plkst.18.00

Atpūtas pasākums "Pasmiesimies kopā"!

  Atbildīgais: direktora vietn.izglīt. jomā B.Duņēna skolas zālē
16.martā plkst.10.00 1.-4.kl.skolēnu dalība Amatas novada sākumskolas olimpiādē.  Atbildīgais: direktora vietn.izglīt.jomā M.Pakule Priekuļu vidusskolā
23.martā plkst.9.00 Skolas darbinieku kopsapulce.  Atbildīgais: direktore H.Opincāne skolas zālē
10.martā Mācību ekskursija 8.-9.kl. skolēniem-Okupācijas muzeja un Ārlietu ministrijas apmeklējums.   Atbildīgais: skolotāja K.Lazdāne Rīgā
12.martā plkst.18.00 Senioru deju kolektīvu koncerta apmeklējums.  Atbildīgais: direkt.vietn.izgl.jomā B.Duņēna Cēsu sporta hallē
15.martā plkst.12.00 1.-4.kl.un 3.c-9.c kl. skolēnu projekta darbu prezentācija.  Atbildīgais: dir.vietn.izglīt. jomā M.Pakule skolas zālē
16.martā plkst.12.00 5.-9.kl. skolēnu projekta darbu prezentācija.  Atbildīgais: dir.vietn. izglīt. jomā M.Pakule skolas zālē
  Februāris 2011.
Kad Kas Info Kur
1.marts - 3.marts Projektu nedēļa.  Atbildīgais: dzīves mācības skolotāji klasēs
23.februārī plkst.15.20  Basketbola stafetes 5-9.kl.  Atbildīgais: sporta organizators G.Timaškova sporta zālē
26.februārī plkst.10.00

Skolēnu dalība Vidzemes zonas BOCCIO spēles čempionātā.

  Atbildīgais: sporta organizātors I.Vanaga Cēsu 2. pamatskola
25.februārī plkst.13.35

Tematisks pasākums 1.-5.klases skolēniem "Ko tu zini par svecēm?"

  Atbildīgais: internāta skolotāja B.Metāla skolas zālē
  Janvāris 2011.
Kad Kas Info Kur
31.janvāris- 4.februāris Sveču meistardarbnīca  Atbildīgais: internāta skolotāji klasēs
1.februāris - 28.februāris Skolēnu gatavoto sveču izstāde.  Atbildīgais: direktora vietniece izglītības jomā B.Duņēna skolas vestibilā
12.februārī plkst.12.00 Sadziedāšanās ar Raiskuma pagasta kori.  Atbildīgais: direktora vietnieks izglītības jomā B.Duņēna skolas zālē
14.februārī plkst.15.30 Ziemas sporta diena "Metenis nāca pār kalniņu".  Atbildīgais: direktora vietnieks izglītības jomā B.Duņēna skolas pagalmā
17.februārī plkst.18.00 Tematisks vakars "No sirsniņas uz sirsniņu".   Atbildīgais: direktora vietnieks izglītības jomā B.Duņēna skolas zālē
16.februārī plkst.15.30 Tematisks pasākums 1.-5.kl."Ko mēs zinām par svecēm".  Atbildīgais: internāta skolotāja B.Metāla skolas zālē
21.februāris - 23.februāris Basketbola stafetes 5.-9.klašu skolēniem.  Atbildīgais: sporta organizators G.Timaškova sporta zālē
23.februārī plkst.19.30 Vokālās studijas "Lietuslāses"koncerts.  Atbildīgais: direktora vietnieks izglītības jomā B.Duņēna skolas zālē
no 17.janvāra-26.janvārim Sacensības BOCCIO spēlē 1.-9.kl.skolēniem  Atbildīgais: Sporta organizatore G.Timaškova Mazajā sporta zālē
No12.janvāra-25.janvārim Erudīcijas konkursa "Es to zinu, es to varu" 1.kārta-latviešu valodas un literatūras konkurss 5.-9.klases skolēniem  Atbildīgais: Latv.val. un lit. skolotāja A.Tīlika Pa klasēm
22.janvārī no plkst.10.00 Būvēsim sniega pilsētiņu.  Atbildīgais: sporta organizarore G.Timaškova skolas sporta laukumā
29.janvārī plkst.12.00

Vidējās paaudzes deju kolektīva "Čiekurs" (Rīga) un senioru deju kolektīva "Dzirnas" (Cēsis) koncerts.

  Atbildīgais: direktora vietniece izglītības jomā B.Duņēna skolas zālē
21.janvārī plkst.17.00  Filmu pēcpusdiena.Latviešu filma "Mazie laupītāji"   Atbildīgais: internāta skolotāja I.Kalniņa skolas zālē
  [2007]   [2008]   [2009]   [2010]   [2011]   [2012]   [2013]   [2014]   [2015]   [2016]   [2017]   [Iepriekš 2018]   [Turpmāk 2018]
  Pirmdiena,
    24.septembris 2018    
Admin
2007 © Raiskuma internātpamatskola–rehabilitācijas centrs
„Dzelmes 5”, Raiskums, Raiskuma pag., Pārgaujas novads LV-4146  tel: 64107933, fakss: 64107934
Lapu veidoja
  AR