Vizītkarte
Par skolu
Uzņemšana
Aktualitātes
Fotogalerijas
Pasākumi
Kalendārs
Projekti
Iepirkumi
Publiskie dokumenti
Kalendārs - arhīvs Sākums  e-pasts: direkt@raiskint.apollo.lv  Drukāt 
  [2007]   [2008]   [2009]   [2010]   [2011]   [2012]   [2013]   [2014]   [2015]   [2016]   [2017]   [Iepriekš 2018]   [Turpmāk 2018]
  Decembris 2010.
Kad Kas Info Kur
no 3.-8.decembrim Konkurss "Iepazīsim skolu"  Atbildīgais: skolotāja V.Driļevska individuāli
4.decembrī no plkst.10.00  Radošā darbnīca "Gatavojam Ziemassvētku rotājumus".  Atbildīgais: skolotāja R.Liepiņa klasēs
5.decembrī plkst.15.30 Brauciens uz koncertu "Dziesmusvētki Ziemassvētkos".  Atbildīgais: skolotāja D.Eihenbauma arēnā "Rīga"
7.decembrī plkst.10.00 Pārgaujas skolu skolēnu radošo darbu lasījumi.  Atbildīgais: skolotāja A.Tīlika Stalbes vidusskolā
8.decembrī plkst.17.00 Raiskuma pagasta svētku egles iedegšana.  Atbildīgais: direktora vietniece izglītības jomā B.Duņēna Raiskuma parkā
9.decembrī plkst.18.30 Skolas 53.dzimšanas diena  Atbildīgais: skolotāja V.Driļevska skolas ēdamzālē
9.decembrī plkst.19.30 "Kāda zvana stāsts..." zvanu ansambļa koncerts.  Atbildīgais: direktora vietniece izglītības jomā B.Duņēna skolas zālē
19.decembrī plkst.10.00 Latviešu rotaļu stunda.  Atbildīgais: direktora vietniece izglītības jomā B.Duņēna skolas zālē
no 13.decembra -19.decembrim Piparkūku cepšanas nedēļa.  Atbildīgais: internāta skolotāji mācību virtuvē
11.decembrī plkst.10.00 Stafešu karuselis 1.-9.kl. skolēniem  Atbildīgais: sporta skolotāja G.Timaškova sporta zālē
no 20.decembra-21.decembrim Piparkūku izstāde  Atbildīgais: mājturības skolotājas I.Gailīte, I.Pureniņa skolas vestibilā
21.decembrī plkst.16.00 Bluķa vakars 1.-9.klases skolēniem  Atbildīgais: direktora vietniece izglītības jomā M.Pakule skolas pagalmā
21.decembrī plkst.19.00 Vakarēšana Ziemassvētku vakarā  Atbildīgais: direktora vietniece izglītības jomā B.Duņēna skolas zālē
22.decembrī plkst.11.00 Svētku dievkalpojums  Atbildīgais: Direktora vietniece izglītības jomā B.Duņēna skolas zālē
22.decembrī plkst. 11.45 Koncertuzvedums "Ceļojums uz Bētlemi"  Atbildīgais: direktora vietniece izglītības jomā B.Duņēna skolas zālē
  Novembris 2010.
Kad Kas Info Kur
24.novembrī no plkst.13.35 Turnīrs šautriņu mešanā 1.-9.klasei  Atbildīgais: sporta skolotāja G.Timaškova mazajā zālē
3.novembrī plkst.11.00 Daiļrunāšanas konkurss "Tikai tēvu zeme dara mūs stiprus" 1.-9.klasei  Atbildīgais: latv. val. un literat. skolotāja A.Tīlika skolas zālē
10.novembrī plkst.11.00 Daiļrunāšanas konkurss "Tikai tēvu zeme dara mūs stiprus" Pārgaujas novada skolu skolēniem no 1.-9.klasei  Atbildīgais: Lat.val. un literat. skolotāja A.Tīlika skolas zālē
10.novembrī plkst.18.00 "Kas tie tādi mārtiņbērni, sētiņā sanākuši"  rudens darbu beigu svētki latviešiem 1.-4. klasei  Atbildīgais: Internāta skolot. A.Jānelsiņa un S.Kārkliņa skolas zālē
11.novembrī plkst.11.30 Dalība skrējienā "Apkārt Rozulai"  Atbildīgais: sporta organizatore G.Timaškova Pārgaujas novada Rozulā
11.novembrī plkst. 17.30 Lāčplēša dienai veltīts lāpu gājiens uz kritušo karavīru  kapiem.  Atbildīgais: vēstures pulciņa vadīt.skolot. V.Driļevska Raiskuma kapos
12.novembrī plkst.14.30 Sporta pēcpusdiena 5.-9.klasei "Varu un daru".  Atbildīgais: sporta organizatore G.Timaškova skolas pagalmā
17.novembrī plkst.9.00 Svinīga sanāksme veltīta Latvijas republikas proklamēšanas 92.gadadienai  Atbildīgais: direktora vietnieks izglītības jomā B.Duņēna skolas zālē
27.novembrī plkst.10.00 Sporta aktivitātes "Vai viegli trāpīt?"  Atbildīgais: sporta organizatore G.Timaškova sporta zālē
28.novembrī plkst.10.00 Latviešu rotaļu un spēļu stunda.  Atbildīgais: direktora vietnieks izglītības jomā B.Duņēna skolas zālē
  Oktobris 2010.
Kad Kas Info Kur
9.oktobrī plkst.10.00

Jautro atrakciju stunda 1.-9.klasei.

   
 Atbildīgais: sporta organizators G.Timaškova
skolas zālē
15.oktobrī no plkst.17.00 Radošā darbnīca "Rudens krāsu darbi"  Atbildīgais: direktora vietniece izglītības darbā B.Duņēna skolas zālē
17.oktobrī plkst.10.00 Latviešu rotaļu un spēļu rīts  Atbildīgais: direktora vietniece izglītības jomā B.Duņēna skolas zālē
  Septembris 2010.
Kad Kas Info Kur
4.oktobrī plkst.14.30 5.-9.kl.meitenēm " Par mums meitenēm". Tikšanās ar ārsti Ilzi Korneti.  Atbildīgais: direktora vietniece izglītības jomā B.Duņēna skolas bibliotekā
22.oktobrī no plkst.11.00 Vecāku diena  Atbildīgais: direktora vietniece izglītības jomā B.Duņēna Raiskuma sanatorijas internātpamatskolā
22.septembrī plkst.14.30 1.-4.klasei "Jūties droši" Tikšanās ar Cēsu kārtības policijas biroja darbiniekiem.  Atbildīgais: direktores vietniece izglītības jomā B.Duņēna skolas zālē
22.septenbrī plkst.15.30 5.-9.klasei

"Pusaudži un sabiedriskā telpa" Tikšanās ar Cēsu kārtības policijas biroja darbiniekiem.

  Atbildīgais: direktora vietniece izglītības jomā B.Duņēna skolas zālē
27.septembrī plkst.15.30 "...smaržo gaiss pēc maizes" Miķeļdienas tirgus.  Atbildīgais: direktora vietniece izglītības jomā B.Duņēna skolas zālē
  Augusts 2010.
Kad Kas Info Kur
1.septembrī plkst.11.00 Skolas zvans ieskandinās Jauno mācību gadu.  Atbildīgais: direktora vietniece izglītības jomā B.Duņēna skolas zālē
  Maijs 2010.
Kad Kas Info Kur
1.jūnijā plkst.12.00 Sporta diena skolas darbiniekiem  Atbildīgais: sporta organizatori I.Vanaga, G.Timoškova sporta laukumā
4.jūnijā plkst.14.00 "Dzīve krāsaina kā varavīksne" izlaidums devītajām klasēm.  Atbildīgais: direktora vietnieks izglītības darbā M.Pakule skolas zālē
20.maijā plkst. 12.00 Skolas zvans aicina uz pēdējo mācību stundu kopā ar devītās klases skolēniem.  Atbildīgais: direktora vietnieks izglītības jomā M.Pakule skolas zālē
24.maijā no plkst 12.00  Pavasara spartakiāde 1.-4.kl  Atbildīgais: sporta organizētāji I.Vanaga un G.Timoškova sporta laukumā
26.maijā no plkst.12.00 Pavasara spartakiāde 5.-8.klasei  Atbildīgais: sporta organizatori I.Vanaga un G.Timoškova sporta laukumā
19.maijā plkst.15.00  Skolēnu vokālā ansambļa dalība bērnu popgrupu festivālā "Pienenīte"  Atbildīgais: Direktora vietnieks izglītības darbā B.Duņēna Raiskuma parkā
7.maijā plkst.11.00 Skolēnu vokālā ansambļa dalība integratīvās mākslas festivālā "Nāc līdzās".  Atbildīgais: direktora vietnieks izglītības jomā B.Duņēna VEF kultūras pils
29.maijā plkst.11.00 2009./2010.mācību gada noslēgums -Pateicības dienas koncerts.  Atbildīgais: direktora vietniece izglītības jomā B.Duņēna skolas zālē
  Aprīlis 2010.
Kad Kas Info Kur
8.aprīlis plkst.16.00 Tematiska pēcpusdiena - tikšanās ar stikla pūtējiem no Venspils.  Atbildīgais: direktora vietniece izglītības jomā B.Duņēna skolas zālē
13.aprīlis plkst.14.30 5.-7.kl., plkst.15.30 1.-4.kl. Tematiska pēcpusdiena "Dabas daudzveidība Gaujas NP "fotostāsts - viktorīna  Atbildīgais: direktora vietniece izglītības jomā B.Duņēna skolas mazājā zālē
29.aprīlis no plkst.12.00 Lielā pavasara talka.  Atbildīgais: direktora vietniece izglītības jomā B.Duņēna skolas apkārtnē
15.aprīlī plkst.14.00 Dalība integratīvās mākslas festivālā "Nāc līdzās".  Atbildīgais: direktora vietniece izglītības jomā B.Duņēna Valmieras kultūras centrs
20.aprīlī plkst.14.30 Konkurss 6.-9. klases skolēniem "Iepazīsim putnus".  Atbildīgais: skolotāja Inta Mazure skolas zālē
17.aprīlī plkst.16.00 3.-5. kl. skolēniem  iepazīšanās ar B.Roitera grāmatu bērniem "Kapteinis Dullis un Klomets".  Atbildīgais: bibliotekāre Agita Nulle skolas bibliotēkā
22.aprīlis plkst.16.00 Starptautiskā projekta " Active citizens for Europe" dalībnieki iepazīstina ar grupas aktivitātēm Somijā.  Atbildīgais: direktora vietniece izglītības jomā B.Duņēna skolas zālē
  Marts 2010.
Kad Kas Info Kur
25.marts plkst.18.00 Tematisks pasākums "Pavasara fantāzijas"  Atbildīgais: direktora vietnieks izglītības jomā B.Duņēna skolas zālē
22.marts-9.aprīlis Lieldienu rotājumu izstāde  Atbildīgais: direktora vietniece izglītības jomā B.Duņēna skolas vestibilā un zālē
14.martā no plkst.10.00 Lieldienu radošā darbnīca  Atbildīgais: direktora vietniece izglītības darbā B.Duņēna Raiskuma sanatorijas internātpamatskolā
20.martā plkst.10.00 Rotaļnieku rīts  Atbildīgais: direktora vietniece izglītības jomā B.Duņēna skolas zālē
26.martā no plkst.11.00 Vecāku diena  Atbildīgais: direktora vietniece izglītības jomā B.Duņēna Raiskuma sanatorijas internātpamatskolā
  Februāris 2010.
Kad Kas Info Kur
28.februārī plkst.18.00 Tematisks pasākums "Mazā ziemas sporta spēļu olimpiāde".  Atbildīgais: B.Duņēna skolas zālē
1.-4.februārim Sacensības BOCCIO spēlē no 1.-9.klasei  Atbildīgais: G.Timoškova, I.Vanaga mazajā zālē
6.februāris plkst.11.00 Sporta aktivitātes 1.-9.klasei  Metenis februārī ienes dažādas sportiskas aktivitātes -nedēļas nogalē skolēni
kopā ar skolotāju Gitu dosies  slēpojumā pa baltajiem sniega klajumiem,
bet tos skolēnus, kuri neslēpo, skolotāja Ilga aicinās uz inte
 Atbildīgais: I.Vanaga, G.Timoškova
mazajā zālē
11.februārī plkst.18.00 Diskotēka.  Atbildīgais: direktora vietniece izglītības jomā B.Duņēna skolas zālē
16.februārī plkst.14.35 Brauc, Meteni, Vidzemē!Meteņdienas svinēšana -dažādas aktivitātes skolas
pagalmā un uz kalna.
  Atbildīgais: sporta organizatori skolas pagalmā
  Janvāris 2010.
Kad Kas Info Kur
23.janvārī plkst.10.00 Radošā darbnīca - Sveču gatavošana.  Atbildīgais: internāta skolotājas klašu telpās
no 1. -7.februārim Sveču izstāde.  Atbildīgais: dir.v.izglītības jomā B.Duņēna skolas vestibilā
9.janvārī plkst. 12.00 Jaunā gada ieskaņu koncerts. Piedalās "Baltais koris" un tautas deju kolektīvi "Rēvele"un "Čiekurs"no Rīgas.  Atbildīgais: direktora vietniece izglītības jomā B.Duņēna aktu zālē
20.janvārī plkst.17.00 1991.gada janvāra barikāžu atceres vakars.  Atbildīgais: skolotājas V.Driļevska un I.Kozlovska mazā zālē
27.janvārī plkst. 19.00 Baleta "Sniegbaltīte un septiņi rūķīši"apmeklējums.  Atbildīgais: direktora vietniece izglītības jomā B.Duņēna Operas un baleta teātrī Rīgā
16.janvārī 1100 Visus priekus kopā liekam - katram tiks pa jaunam priekam! Sporta aktivitātes sniegā 1.-9.klases skolēniem.  Atbildīgais: sporta organizatore G.Timaškova skolas pagalmā
19.janvārī plkst.16.15 Pēcpusdienas sarunas. Tikšanās ar gada balvas ieguvēju sportā pasaules čempionu motosportā Kasparu Liepiņu.  Atbildīgais: direktora vietnieks izglītības jomā B.Duņēna skolas zālē
28.janvārī plkst. 15.30 Projekta "Ar sauli plaukstā" noslēguma pasākums. Projekta dalībnieki Raiskuma sanatorijas internātpamatskolas 8., 9.klases sklēni un Cēsu pilsētas vakara vidusskolas skolēni.  Atbildīgais: direktora vietniece izglītības jomā B.Duņēna skolas aktu zālē
28.janvārī plkst. 15.30 Projekta "Ar sauli plaukstā" noslēguma pasākums. Projekta dalībnieki Raiskuma sanatorijas internātpamatskolas 8., 9.klases skolēni un Cēsu pilsētas vakara vidusskolas skolēni.  Atbildīgais: direktora vietniece izglītības jomā B.Duņēna skolas aktu zālē
29.janvārī plkst.10.00 Pārgaujas novada skolu daiļrunas konkurss.  Atbildīgais: latviešu valodas un literatūras skolotāja A. skolas aktu zālē
  [2007]   [2008]   [2009]   [2010]   [2011]   [2012]   [2013]   [2014]   [2015]   [2016]   [2017]   [Iepriekš 2018]   [Turpmāk 2018]
  Pirmdiena,
    24.septembris 2018    
Admin
2007 © Raiskuma internātpamatskola–rehabilitācijas centrs
„Dzelmes 5”, Raiskums, Raiskuma pag., Pārgaujas novads LV-4146  tel: 64107933, fakss: 64107934
Lapu veidoja
  AR