Skolotāju dienā....
6.-9.klases ieskats par dzīvi skolā toreiz un tagad... (ar smaidu..)
 PārskatsSākums Iepriekšējā < 8 no 8 Beigas  Beigt  
Jākārto sekmju, kavējumu, saziņas ar vecākiem, instruktāžu utt.žurnāli Šausmas...