01.09.2011.
Pirmā skolas diena 2011./2012.mācību gadā
    Beigt    
Ierodas Pepija
Devītie apsveic 1.klasi
Mācības uzsāk arī citu klašu skolēni
Pārgaujas novada domes izpilddirektores Marutas apsveikums
Skolai dāvanu pasniedz AS Seb bankas Cēsu filiāle
Zvans uz pirmo stundu! Lai labi veicas mācībās!