13.11.2010. Skolas jaunais autobuss
Iegādāts ar ERAF un Pārgaujas novada pašvaldības atbalstu
    Beigt