Skolotāju dienas svinīgais pasākums Pārgaujas novadā
Auciemmuiža 29.09.2017
    Beigt    
Pārgaujas novada apbalvojumu saņem Anželika Sadovska, Dace Jānelsiņa, Andis Bruņinieks. Pasniedz Pārgaujas novada domes priekšsēdētājs Hardijs Vents
Pārgaujas novada apbalvojumu saņem Rita Liepiņa, Skaidrīte Raudiņa, Aija Kovisāre
Pārgaujas novada apsveikumu saņem direktore Helī Opincāne. Dzied Atis Auzāns
Pārgaujas novada apbalvojumu saņem Ilze Babahina, Svetlana Jonāse, Ilze Kalniņa