Pateicības diena 29.05.2015
Sakām paldies skolēniem par labām sekmēm un uzvedību; darbiniekiem par apzinīgu darbu, kā arī mūsu labvēļiem un atbalstītājiem
  Lapa: 1   2  3        Beigt    
Pateicība mūsu ilggadīgajiem sponsoriem un atbalstītājiem Gunāram Kocerim (skolas absolvents) un Maijai Zujevai. Šajā mācību gadā interaktīvā tāfele un projektors, kursi darbiniekiem u.c.
Paldies Pārgaujas novada pašvaldībai un izpilddirektorei Marutai Drubiņai
Ļoti laba sadarbība ar ZAAO. Paldies!
Paldies par atbalstu Pēterim Streļčam un ģimenei!