Pateicības diena 29.05.2015
Sakām paldies skolēniem par labām sekmēm un uzvedību; darbiniekiem par apzinīgu darbu, kā arī mūsu labvēļiem un atbalstītājiem
 PārskatsSākums Iepriekšējā < 26 no 50 > Nākošā Beigas  Beigt  
Pateicība mūsu ilggadīgajiem sponsoriem un atbalstītājiem Gunāram Kocerim (skolas absolvents) un Maijai Zujevai. Šajā mācību gadā interaktīvā tāfele un projektors, kursi darbiniekiem u.c.