Skolotāju konferencē Vecpiebalgā
2014
    Beigt    
IZM Atzinības rakstu saņēma skolotājas Veneranda Driļevska un Inta Mazure. Izglītības pārvaldes Pateicības saņēma Inese Kalniņa un Lidija Palavinska
Kopā ar Pārgaujas novada domes priekšsēdētāju Hardiju Ventu un darba kolēģēm. Apsveicam mūsu skolotājas!