Skolotāju dienas pasākums Pārgaujas novadā 2013
Par ilggadīgu un radošu darbu tiek suminātas arī 6 mūsu skolas skolotājas
    Beigt