Darbinieku ekskursija 2013
Taurene-Vecpiebalga-Drusti-Rauna
  Lapa: 1  2        Beigt    
Nēķena muiža. Taurenes novadpētniecības muzejs
Kalna kaibēni.. Pārvaldnieks Aivars stāsta par brāļu Kaudzīšu dzīvi....
Saulrrietos uzzinām daudz jauna par Kārli Skalbi un par viņa sievu Lizeti Skalbi, tulkotāju, kura prata 8 valodas...
Vēveros atpūtas brīdis
Laikam iztraucējām.... Par to dzirdējām dusmīgu dziesmu....