Pavasara ekskursijā - Botāniskais dārzs, Maritim Hotel, Ugunsdzēsības muzejs
Ekskursijas sponsori - Angelo un Jacqueline Bomius (Nīderlande). Koordinēja Agnese Grundberga
    Beigt