Pie Valsts prezidenta Andra Bērziņa..
"Nāc līdzās" laureātu koncerta dalībnieki viesojas Melngalvju namā pie prezidenta Andra Bērziņa
    Beigt