Skolotāju dienā 2012
Atklātā stunda sociālajās zinībās
    Beigt    
Devītie vada atklāto stundu Sociālajās zinībās...
Viņiem palīdzēs vieslektores - mūsu kādreizējās skolotājas Ausma Tērauda un Ilga Pētersone
Šoreiz mainītās lomās.. Skolotāji - skolēni.
Amati sadalīti - direktors, skolotāji... Vai visi klausīs?
Skolotāja Ilga kolekcionē Ābeces no visas pasaules.
Sk. Baiba sameklē Ābeci no kādas viņa savulaik mācījusies pirmos burtus..
Visiem prieks - jo uzdevumi šoreiz jāpilda skolotājiem, ne bērniem..
Dalām pateicības skolotājiem un visiem, kas iesaistīti, lai pastāvētu skola..
Paldies pavārītēm!
Pateicība arī mediķiem, aprūpes darbiniekiem, tehniskajam personālam..
Skolas Arodkomitejas paldies vieslektorēm!
Stundas sagatavošanā iesaistīti skolotāji. Paldies par to..
Sk. Ilgas kolekcijā ap 100 Ābeču