Pateicības dienas koncerts - 31.05.2012.
Paldies sakām skolēniem par labām un teicamām sekmēm, par sasniegumiem sportā, centīgākajiem darbiniekiem, kā arī mūsu atbalstītājiem
  Lapa: 1   2       Beigt    
Paldies Aigaram Miklāvam par mūsu bērnu trenēšanu ratiņbasketbolā!
Paldies Gunāram Kocerim un Maijai Zujevai par atbalstu skolai!
Dr.Baiba Uškāne rosina nepadoties grūtību priekšā un sasniegt mērķus!
Paldies I.Palmbahai, P.Streļčam, ZAAO, SEB bankai
Skan ovācijas katram apsveiktajam!
Paldies - Kliģēniem, Unguriem, Staļiem, Pārgaujas novada pašvaldībai!
Paldies visiem, kas dara labus darbus!