Pārgaujas novada skolu skolēnu 2.klašu sadraudzības pasākums
"Esi vērīgs, drošs un vesels"
    Beigt    
Dalībnieki no Straupes, Stalbes un Raiskuma
Sarkanā krusta Cēsu nodaļas jaunieši rāda kā rīkoties, ja gadās trauma
Risinām uzdevumus..
Paldies par sadarbību!
Rotaļās...
Iegūto gudrību pūšam balonā un vedam uz mājām...
Kopā bija jautri! Uz tikšanos, pēc gada!
Skolotāja Una pārliecinās, vai bērni zina, ka ir jāievēro ugunsdrošība, elektrodrošība, ceļu satiksmes drošība..