Jaunā trenažiera atklāšana
Iegādāts par ziedojumiem, kurus skolai organizēja Ilze Palmbaha
    Beigt    
Instruktāža
Pirms jāiesildās
Ja skolotājas var, tad arī mums jāvar!