Dokumenti
 Raiskuma internātpamatskolas – rehabilitācijas centra nolikums (675MB .pdf) 
 Iekšējās kārtības noteikumi (352MB .pdf) 
 Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība (442MB .pdf) 
 Uzturēšanās kārtība Raiskuma skolā (406MB .pdf) 
Raiskuma speciālā internātpamatskola
–rehabilitācijas centrs