Pašnovērtējums
 Aktulizētais pašvērtējuma ziņojums 2018./2019. 
 Pašvērtējuma ziņojums 2018 
Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskola