Pašnovērtējums
 Pašvērtējuma ziņojums 2018 
Raiskuma speciālā internātpamatskola
–rehabilitācijas centrs