Kalendārs
  Novembris 2018.
Kad Kas Info Kur

8.novembris

1.-4.klašu stafetes "Jautrā buma"

  Atbildīgais: G.Timaškova Skolas sporta zālē

9.novembris 12:00

Lāčplēša dienai veltīts skrējiens apkārt Rozulai

  Atbildīgais: G.Timaškova Rozulas skola

13.novembris 10:00

Skolas skatuves runas konkurss

  Atbildīgais: I.Vilde Skolas aktu zālē

12.novembris 17:00

Lāčplēša dienai veltīts lāpu gājiens un piemiņas brīdis

  Atbildīgais: V.Driļevska Raiskuma kapos

14.novembris

"B" klašu pasākums "Nāc un sporto sev par prieku"

  Atbildīgais: G.Timaškova Rīgā

24.novembris

Sacensības "BOCCIA - 2018"

  Atbildīgais: G.Timaškova  

16.novembris 10:00

Svinīgā sanāksme "Latvijai 100!"

  Atbildīgais: I.Kalniņa Skolas aktu zālē

26.novembris

Tikšanās 5.-9.klasei ar organizācijas "Jaunatne par" pārstāvjiem

  Atbildīgais: E.Gulbe-Urbāne Skolas aktu zālē
 
Raiskuma speciālā internātpamatskola
–rehabilitācijas centrs