Kalendārs
  Marts 2019.
Kad Kas Info Kur

28.martā

Nakts stafete

  Atbildīgais: E.Gulbe-Urbāne un skolēnu padome Skolas teritorijā

20.martā

Pavasara tirdziņš

  Atbildīgais: E.Gulbe-Urbāne Skolas aktu zālē

25.martā

Deportācijām 70. Tikšanās ar rakstnieci G.Rukšāni

  Atbildīgais: V.Driļevska Skolas aktu zālē

5.martā

Tīkla bumbas sacensības

  Atbildīgais: G.Timaškova un D.Eihenbauma Skolas sporta zālē

2.martā

LBJISF BOCCIA sacensības

  Atbildīgais: G.Timaškova un D.Eihenbauma Ozolnieku sporta centrā
 
Raiskuma speciālā internātpamatskola
–rehabilitācijas centrs