Kalendārs
  Augusts 2019.
Kad Kas Info Kur

02.09.2019. plkst. 12.00

Zinību diena Raiskuma skolā 

  Atbildīgais: dir.v. izglīt. jomā E.Gulbe-Urbāne, direktore L.Žagare  
 
Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskola