Kalendārs
  Novembris 2019.
Kad Kas Info Kur

23.novembris

BOCCIA sacensības

  Atbildīgais: G.Timaškova un D.Eihenbauma Valmiera

19.novembris

Latvijas pašvaldību un Pārgaujas novada organizēts zīmējumu konkurss

  Atbildīgais: E.Gulbe-Urbāne, D.Putniņa Skolas aktu zālē

14.novembrī plkst. 13:40

Skolas svinīgais pasākums Latvijas dzimšanas dienai

  Atbildīgais: I.Kalniņa un E.Gulbe - Urbāne Skolas aktu zālē

13.novembris plkst.10:00

"B" klašu svinīgais pasākums Latvijas dzimšanas dienai

  Atbildīgais: "B" klašu audzinātāji Skolas aktu zālē

13.novembris

Stafetes ar dažāda lieluma bumbām

  Atbildīgais: G.Timaškova un D.Eihenbauma Skolas sporta zālē

11.novembris plkst. 16:30

Lāpu gājiens 

  Atbildīgais: V.Driļevska Raiskums

11.novembris plkst. 11:00

Lācplēša dienas skrējiens

  Atbildīgais: G.Timaškova un D.Eihenbauma Rozula

8.novembris plkst. 9:00

K.Skalbes jubilejai veltīts pasākums

  Atbildīgais: Valsts valodas MK Skolas aktu zālē

7.novembris

Sporta festivāls "Nāc un sporto sev par prieku"

  Atbildīgais: G.Timaškova un D.Eihenbauma Rīgā

5.novembris

Alternatīvā literārā stunda pie Rūcamavota

  Atbildīgais: Valodu MK Rūcamavots

4.novembris plkst.12:00

Preventīvas sarunas ar policijas pārstāvjiem

  Atbildīgais: I.Mieze Skolas aktu zālē
 
Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskola