Kalendārs
  Augusts 2018.
Kad Kas Info Kur

3.septembrī 1130

 Zinību diena 2018

  Atbildīgais: dir.v. izglīt. jomā B.Duņēna Skolas zālē

6.septembrī no plkst.11.00

Skolas lielais pārgājiens

  Atbildīgais: dir.v. izglīt. jomā B.Duņēna Pārgaujas novads
  Septembris 2018.
Kad Kas Info Kur

13.septembrī plkst.16.00

7.-9.kl.skolēniem tikšanās ar Valsts policijas pārstāvjiem.

  Atbildīgais: dir.v. izglīt. jomā B.Duņēna skolas zālē

25.-30.septembrim

Rudens ražas izstāde"Manā dārzā aug..."

  Atbildīgais: dir.v. izglīt. jomā B.Duņēna skolas vestibilā

no 17.-24.septembrim

1.-9.kl.skolēnu veidoto pārgājiena reklāmas plakātu izstāde "Apmeklē arī Tu!"

  izstāžu stendā

19.septembrī no plkst.11.00

Vieglatlētikas sacensības 1.-9.kl.skolēniem

  Atbildīgais: sporta organizatori G.Timaškova,D.Eihenbauma skolas apkārtnē

20.septembrī 5.-9.kl.

5.-9.kl.skolēnu dalība mācību stundā "Izdziedi dzejoli dziesmā"

  Atbildīgais: skolotāja A.Tīlika Cēsu bibliotekā

26.septenbrī plkst.9.00

Dabas zinību stunda 5.a klasei

  Atbildīgais: skolotāja R.Zālīte Daibes poligonā, Pārgaujas nov.

26.septembrī plkst. 12.00

5.-9.kl.skolēnu dalība literārajā konkursā

  Atbildīgais: skolotāja A.Tīlika K.Skalbes muzejā
 
Raiskuma speciālā internātpamatskola
–rehabilitācijas centrs