Kalendārs
  Decembris 2019.
Kad Kas Info Kur

20.decembris

Ceturtā Adventa sveces iedegšana

  Atbildīgais: E.Gulbe-Urbāne Skolas aktu zālē

19.decembris, plkst. 18:00

Klases vakars un liecību dalīšana

  Atbildīgais: Klašu audzinātāji Klašu telpās

18.decembris, plkst. 17:00

Ziemassvētku diskotēka - karnevāls

  Atbildīgais: E.Gulbe-Urbāne Skolas aktu zālē

16.decembris

"Atklāj ģitāru" - ģitārista Jāņa Bērziņa interaktīvā nodarbība

  Atbildīgais: E.Gulbe-Urbāne Skolas aktu zālē

12.decembris, plkst.17:00

Skolas jubilejas pasākums

  Atbildīgais: V.Driļevska Skolas aktu zālē

10.decembris

Ziemassvētku koncerts Irēnas Račevskas vadībā

  Atbildīgais: E.Gulbe-Urbāne Skolas aktu zālē

9.decembris

Otrā Adventa sveces iedegšana

  Atbildīgais: E.Gulbe-Urbāne Skolas aktu zālē

3.decembris plkst. 16:30

Egles iedegšana Raiskuma parkā

  Atbildīgais: E.Gulbe-Urbāne Raiskuma parks

2.decembris

Pirmās Adventa sveces iedegšana

  Atbildīgais: E.Gulbe-Urbāne Skolas aktu zālē
 
Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskola