Pasākumi
 
 Šonedēļ

3.septembrī 1130

 

 Zinību diena 2018

Kur: Skolas zālē
Atbildīgais: dir.v. izglīt. jomā B.Duņēna

6.septembrī no plkst.11.00

 

Skolas lielais pārgājiens

Kur: Pārgaujas novads
Atbildīgais: dir.v. izglīt. jomā B.Duņēna

13.septembrī plkst.16.00

 

7.-9.kl.skolēniem tikšanās ar Valsts policijas pārstāvjiem.

Kur: skolas zālē
Atbildīgais: dir.v. izglīt. jomā B.Duņēna

25.-30.septembrim

 

Rudens ražas izstāde"Manā dārzā aug..."

Kur: skolas vestibilā
Atbildīgais: dir.v. izglīt. jomā B.Duņēna

no 17.-24.septembrim

 

1.-9.kl.skolēnu veidoto pārgājiena reklāmas plakātu izstāde "Apmeklē arī Tu!"

Kur: izstāžu stendā

19.septembrī no plkst.11.00

 

Vieglatlētikas sacensības 1.-9.kl.skolēniem

Kur: skolas apkārtnē
Atbildīgais: sporta organizatori G.Timaškova,D.Eihenbauma

20.septembrī 5.-9.kl.

 

5.-9.kl.skolēnu dalība mācību stundā "Izdziedi dzejoli dziesmā"

Kur: Cēsu bibliotekā
Atbildīgais: skolotāja A.Tīlika

26.septenbrī plkst.9.00

 

Dabas zinību stunda 5.a klasei

Kur: Daibes poligonā, Pārgaujas nov.
Atbildīgais: skolotāja R.Zālīte

26.septembrī plkst. 12.00

 

5.-9.kl.skolēnu dalība literārajā konkursā

Kur: K.Skalbes muzejā
Atbildīgais: skolotāja A.Tīlika

Raiskuma speciālā internātpamatskola
–rehabilitācijas centrs