Pasākumi
 
 Šonedēļ

8.novembris

 

1.-4.klašu stafetes "Jautrā buma"

Kur: Skolas sporta zālē
Atbildīgais: G.Timaškova

9.novembris 12:00

 

Lāčplēša dienai veltīts skrējiens apkārt Rozulai

Kur: Rozulas skola
Atbildīgais: G.Timaškova

13.novembris 10:00

 

Skolas skatuves runas konkurss

Kur: Skolas aktu zālē
Atbildīgais: I.Vilde

12.novembris 17:00

 

Lāčplēša dienai veltīts lāpu gājiens un piemiņas brīdis

Kur: Raiskuma kapos
Atbildīgais: V.Driļevska

14.novembris

 

"B" klašu pasākums "Nāc un sporto sev par prieku"

Kur: Rīgā
Atbildīgais: G.Timaškova

24.novembris

 

Sacensības "BOCCIA - 2018"

Atbildīgais: G.Timaškova

16.novembris 10:00

 

Svinīgā sanāksme "Latvijai 100!"

Kur: Skolas aktu zālē
Atbildīgais: I.Kalniņa

26.novembris

 

Tikšanās 5.-9.klasei ar organizācijas "Jaunatne par" pārstāvjiem

Kur: Skolas aktu zālē
Atbildīgais: E.Gulbe-Urbāne

Raiskuma speciālā internātpamatskola
–rehabilitācijas centrs