Pasākumi - arhīvs
 
 Augustā 2019. iepriekš

02.09.2019. plkst. 12.00

 

Zinību diena Raiskuma skolā 

Atbildīgais: dir.v. izglīt. jomā E.Gulbe-Urbāne, direktore L.Žagare [Afiša Zinību diena]

Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskola