Pasākumi - arhīvs
 
  Jūnijā 2018.

13.jūnijā plkst.14.00

 

Izlaidums 9.klases skolēniem

Kur: skolas zālē
Atbildīgais: dir.v. izglīt. jomā B.Duņēna

Raiskuma speciālā internātpamatskola
–rehabilitācijas centrs