Pasākumi
 
 Oktobrī 2018.

No 1.oktobra

 

Izstāde konkurss- "Tautastērps"

Kur: Skolas bibliotēkā

2.oktobris

 

Pirmās palīdzības sniegšanas apmācība

Kur: Skolas aktu zālē
Atbildīgais: skolotāja: U.Plūme

3.oktobris

 

Miķeļdienas tirgus

Kur: Skolas aktu zālē

5.oktobris

 

Skolotāju diena

Kur: Skolas aktu zālē
Atbildīgais: 7.a klase un skolotāja Z.Ecētāja

9.oktobris

 

Mācību ekskursija Līgatnes dabas takās 6., 7.c klasei, un 8., 9.c klasei

Kur: Līgatnes dabas takas
Atbildīgais: Skolotājas: V.Barbāne un B.Metāla

10.oktobrī

 

Šautriņmešanas sacensības

11.oktobris

 

Leļļu teātra izrāde 1.-4.klasēm

Kur: CATA kultūras nams
Atbildīgais: Skolotājas: A.Sadovska un V.Rone

12.oktobris

 

Polijas viesu delegācijas viesošanās Raiskuma internātpamatskolā

Kur: Skolas aktu zālē
Atbildīgais: Skolas direktore: L.Žagare

15.-21.oktobris

 

Labo darbu nedēļa

18.oktobris

 

Diskotēka "Pidžamu balle"

Kur: Skolas aktu zālē
Atbildīgais: Skolēnu padome

30.oktobris

 

Leļļu teātra apmeklēšana Rīgā


Raiskuma speciālā internātpamatskola
–rehabilitācijas centrs