Pasākumi
 
 Februārī 2019.

1.februāris

 

Teātra svētki "Pigornieku Ziemassvētki"

Kur: Liepas kultūras centrs
Atbildīgais: I.Kalniņa

2.februārī

 

Margarita Stāraste - izstāde

Kur: Skolas aktu zālē
Atbildīgais: U.Plūme, E.Giptere, B.Metāla

4.februāris

 

BOCCIA skolas sacensības 5.-9.klasei

Kur: Skolas sporta zālē
Atbildīgais: G.Timaškova

7.februārī

 

Tālākizglītības iespējas 

Kur: Jūrmalas profesionālā vidusskola
Atbildīgais: E.Gulbe-Urbāne

7.februārī

 

Radošā diena

Atbildīgais: D.Putniņa

No 11.februāra līdz 17.februārim

 

1.klases skolēnu brīvlaiks

14.februārī

 

Valentīndienas diskotēka

Kur: Skolas aktu zālē
Atbildīgais: Skolēnu padome, E.Gulbe-Urbāne

23.februārī

 

Vidzemes BOCCIA sacensības

Atbildīgais: G.Timaškova

27.februāris

 

Skolas sacensības florbolā 5.-9.klasei

Kur: Skolas sporta zālē
Atbildīgais: G.Timaškova

Raiskuma speciālā internātpamatskola
–rehabilitācijas centrs