Pasākumi
 
 Februārī 2018.

1.februārī plkst.11.00

 

5.-9.kl.skolēnu dalība vizuāli plastiskās mākslas radošajā dienā "Citāda māksla"

Kur: CēsuBJIC
Atbildīgais: skolotāja D.Putniņa

1.februārī plkst.10.00

 

7.-9.kl.skolēnu dalība mājturības un tehnoloģiju olimpiādē

Kur: Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolā Cēsīs
Atbildīgais: mājturības skolotāja R.Endlere

1.februārī no plkst.14.00

 

Praktiska nodarbība 7.un 8.kl.skolēniem

Kur: Zino(o) centrā Cēsīs
Atbildīgais: skolotāja I.Kalniņa, D.Dumpe

3.un 4.februārī no plkst.10.00

 

Sveču radošā darbnīca

Kur: skolā
Atbildīgais: internāta skolotāji

7.februārī no plkst.13.00

 

Treniņnodarbība "Gladiatoru cīņām" 4./5.kl.skolēniem

Kur: sporta centrs Valmierā
Atbildīgais: sākumskolas skolotāja A.Sadovska

7.februārī

 

Meteņi uz kalna

Kur: skolas apkārtnē
Atbildīgais: sporta organizatori G.Timaškova,D.Eihenbauma

8.februārī no plkst.18.00

 

Meteņdienas aktivitātes "Ejam ciemos"

Kur: skolā
Atbildīgais: internāta skolotāji

12.-20.februāris

 

Radošo darbu lasījumi 5.-9.kl.skolēniem

Kur: klasēs
Atbildīgais: skolotāja A.Tīlika

12.februārī plkst.18.00

 

Rotaļu stunda 1.-4.kl.skolēniem

Kur: skolas zālē
Atbildīgais: sākumskolas skolotāji

7.februārī no plkst.10.00

 

1.-9.kl.skolēniem "Meteņi uz kalna"

Kur: skolas apkārtnē
Atbildīgais: sporta organizatori G.Timaškova,D.Eihenbauma

8.februārī plkst.18.00

 

"Nāc, kaimiņ, ciemoties!" Meteņu ciemošanās starp klasēm

Kur: skolā
Atbildīgais: internāta skolotāji

10.-11.februāris

 

Aktivitātes dabā "Baltie sniega prieki"

Kur: skolas apkārtnē
Atbildīgais: internāta skolotāji

12.februārī plkst.18.00

 

Latviešu rotaļu stunda

Kur: skolas zālē
Atbildīgais: internāta skolotāji

15.februārī plkst.13.00

 

Teātra izrādes apmeklējums 1.-4.kl.skolēniem "Rotaļlietu stāsts"

Kur: Stalbes tautas namā
Atbildīgais: sākumskolas skolotāji

21.februārī plkst.16.15

 

 Olimpiskās spēles skolā 4.-9.kl.skolēniem

Kur: skolas zālēs
Atbildīgais: sporta organizatori G.Timaškova,D.Eihenbauma

22.februārī plkst.14.30

 

Pedagoģiski medicīniskais konsilijs "9.klases skolēnu tālākizglītības iespējas"

Kur: skolotāju istabā
Atbildīgais: dir.v.izglīt.jomā I.Vilde

22.februārī plkst.9.00

 

Literāri radošo darbu lasījumi Pārgaujas novada skolēniem

Kur: Pārgaujas novada Stalbē
Atbildīgais: dir.v.izglīt.jomā I.Vilde

24.februārī no plkst.10.00

 

Skolēnu dalība Vidzemes zonas BOCCIA čempionātā 

Kur: Cēsu 2.pamatskolā
Atbildīgais: sporta organizatori G.Timaškova,D.Eihenbauma

28.februārī

 

Tehniskās jaunrades diena Pārgaujas novada 4.-9.kl. skolēnu komandai

Kur: Stalbes vidusskolā
Atbildīgais: dir.v. izglīt. jomā B.Duņēna

Raiskuma speciālā internātpamatskola
–rehabilitācijas centrs