Pasākumi
 
 Aprīlī 2019.

9.aprīlis

 

"Jaunatne par!" tikšanās ar Turcijas pārstāvjiem. Pieredzes apmaiņa.

Kur: Skolas aktu zālē
Atbildīgais: E.Gulbe-Urbāne

25.aprīlī

 

Skolas lielā talka

Kur: Skolas teritorijā
Atbildīgais: E.Gulbe-Urbāne

27.aprīlis

 

Stafetes Valmierā

Kur: Valmierā
Atbildīgais: G.Timaškova un D.Eihenbauma

26.aprīlis

 

Atvērto durvju diena skolā

Kur: Skolas teritorijā
Atbildīgais: I.Vilde

24.aprīlis

 

2.klašu sadraudzības diena

Kur: Skolas teritorijā
Atbildīgais: R.Liepiņa

18.aprīlī plkst. 10:00

 

Skolas vecāku kopsapulce.

Mācību stundu vērošana, aktualitāšu izklāsts, svarīgāko jautājumu risināšana un seminārs par dažādām atkarībām.

Kur: Skolas aktu zālē
Atbildīgais: L.Žagare

17.aprīlis

 

Skolas Lieldienu svinēšana

Kur: Skolas teritorijā
Atbildīgais: E.Gulbe-Urbāne

16.aprīlis

 

Volejbola turnīrs

Kur: Skolas sporta zālē
Atbildīgais: G.Timaškova un D.Eihenbauma

13.aprīlis

 

Sadraudzības spēles Rīgas Lietuviešu vidusskolā

Kur: Rīgas Lietuviešu vidusskola
Atbildīgais: A.Āriņš

10.aprīlis

 

Lielā skolēnu ekskursija

Kur: Rīga
Atbildīgais: I.Vilde

4.aprīlī plkst. 19:30

 

"Nakts stafete" ar orientēšanos un dažādiem uzdevumiem.

Kur: Skolas teritorijā
Atbildīgais: E.Gulbe-Urbāne

4.aprīlī plkst.11:00

 

Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijas (CERT.lv) seminārs "Prasme pasargāt sevi digitālajā laikmetā" 

Kur: Skolas aktu zālē
Atbildīgais: I.Mieze

2.aprīlis

 

Konkurss, nodarbība "Rudzu maize"

Kur: Skolas bibliotēkā

Raiskuma speciālā internātpamatskola
–rehabilitācijas centrs