Vizītkarte
Par skolu
Uzņemšana
Aktualitātes
Covid-19
Fotogalerijas
Pasākumi
Projekti
Iepirkumi
Publiskie dokumenti
Pašnovērtējums
Dokumenti
Datu aizsardzība
Dokumenti Sākums  e-pasts: direkt@raiskint.apollo.lv  Drukāt 
 Attīstības plāns 2021.-2024. (576KB .pdf) 
 Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskolas nolikums (675KB .pdf) 
 Iekšējās kārtības noteikumi (339KB .pdf) 
 Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība (460KB .pdf) 
 Kārtība, kādā reģistrē izglītojamo neierašanos izglītības iestādē (425KB .pdf) 
 Projekts „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) (268KB .pdf) 
 Uzturēšanās kārtība Raiskuma skolā (404KB .pdf) 
 Videonovērošanas iekšējie personas datu apstrādes aizsardzības noteikumi (323KB .pdf) 
 

  Otrdiena,
    28.jūnijs 2022    
Admin
2007 © Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskola
„Dzelmes 5”, Raiskums, Raiskuma pag., Pārgaujas novads LV-4146  tel: 64107933, fakss: 64107934
Lapu veidoja
  AR