Vizītkarte
Par skolu
Uzņemšana
Aktualitātes
Covid-19
Fotogalerijas
Pasākumi
Projekti
Iepirkumi
Publiskie dokumenti
Aktualitātes Sākums  e-pasts: direkt@raiskint.apollo.lv  Drukāt 
« Atpakaļ
Mācību darba organizēšana 2020./2021.m.g. 25.augusts 2020.

KĀRTĪBĀ KĀDĀ ALEKSANDRA BIEZIŅA

RAISKUMA PAMATSKOLA 2020./2021. MĀCĪBU GADĀ

ORGANIZĒ MĀCĪBU DARBU 

Izdota saskaņā ar 21.08.2020.

Pārgaujas novada pašvaldības rīkojumu

"Par mācību procesa īstenošanu 2020./2021.

mācību gadā Pārgaujas novada izglītības iestādēs"

un 09.06.2020. MK noteikumiem Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", SPKC rekomendācijām un Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) izstrādātājiem "Mācību procesa īstenošanas iespējamiem modeļiem"

 

1.  Mācību procesa organizēšana skolā notiek klātienē pēc IZM izstrādātā A modeļa.

2.  Mācību modeļa plāna maiņa pieļaujama, izvērtējot epidemioloģisko situāciju skolā vai novadā:

2.1. Skola pāriet uz daļēji attālinātu mācību procesu (B modeli), ja Pārgaujas novadā tiek konstatēti 5 COVID - 19 saslimšanas gadījumi, ja pašizolācijā, karantīnā vai ar augšējo elpceļu saslimšanām atrodas pamatpriekšmetu skolotāji.

2.2. Skola pāriet uz attālināto mācību procesu (C modeli), ja Pārgaujas novadā tiek konstatēti vismaz 10 COVID - 19 saslimšanas gadījumi vai skolā reģistrēts 1 gadījums.

3. Mācību process notiek, organizējot vienas klases/grupas skolēniem mācības vienā klašu telpā.

4. Ir pieļaujama atsevišķa stundu norise mācību priekšmeta kabinetos.

5. Mācību process tiek organizēts gan telpās, gan ārā.

6. Mācību priekšmetu stundām, kuras ir blokos - starpbrīdi nosaka skolotājs, iekļaujot to stundas plānā un nepieļaujot starpbrīžos skolēnu drūzmēšanos koplietošanas telpās.

7. Starpbrīžos pārvietošanās pa koplietošanas telpām notiek, ievērojot norādes.

8. Ēdienreizes tiek plānotas divos pusdienu starpbrīžos. Pirmajā - «B» klašu un l.-4.klašu skolēniem, otrajā - 5.- 9.klašu skolēniem.

9. Dažādu klašu skolēnu pulcēšanās ir pieļaujama, apmeklējot interešu pulciņus: dejas, kori, teātri un sportu.

10. Pēcpusdienu mācību stundas notiek ierādītajā klašu telpā.

11. Skolēniem, kuri atrodas pašizolācijā, karantīnā vai uz vecāku iesnieguma pamata mācas attālināti, veido individuāli pielāgotu mācību plānu un nodrošina atgriezenisko saiti.

12. Mācību ekskursijas plāno sadarbībā ar uzņēmumu, muzeju, izstādes organizētāju, u.c, nodrošinot apmeklētāju plūsmu nepārklāšanos.

13. Ja tiks konstatēts COVID-19 infekcijas gadījums, kas būs saistīts ar skolu, SPKC epidemiologi noteiks īpašus pretepidēmijas pasākumus atbilstoši konkrētajai situācijai un sniegs individuālas rekomendācijas skolas vadībai, kā arī lems par karantīnas noteikšanu.

Kārtība stājas spēkā 2020.gada 1. septembrī.

Direktore                                                                                                         Lolita Žagare

Atpakaļ Uz augšu
  Trešdiena,
    30.septembris 2020    
Admin
2007 © Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskola
„Dzelmes 5”, Raiskums, Raiskuma pag., Pārgaujas novads LV-4146  tel: 64107933, fakss: 64107934
Lapu veidoja
  AR