Vizītkarte
Par skolu
Uzņemšana
Aktualitātes
Covid-19
Fotogalerijas
Pasākumi
Projekti
Iepirkumi
Publiskie dokumenti
Uzņemšana Sākums  e-pasts: direkt@raiskint.apollo.lv  Drukāt 
Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskola visa mācību gada laikā uzņem skolēnus mācībām  no 1.-9. klasei.
(iepriekšējais skolas nosaukums-
Raiskuma internātpamatskola - rehabilitācijas centrs)
 
Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskola skolēnus uzņem ar  pašvaldības (ja skolēns uz 1.-4.klasei) pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu vai Valsts PMK atzinumu, ja skolēns  komisiju kārto  pirmoreiz (vai maina) vecumā no 5.-9.kl  

Skola no 2022./2023.gada īstenos šādas izglītības programmas:

  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods_21015811)
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (kods_21015911).
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem (kods_21015711)
  •  
Pieteikties Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskolā pa tālruni 29124746 vai 29489591.
Pašvaldību Pedagoģiski medicīniskās komisijas - atbilstoši deklarētajai skolēna adresei (novadam)
Valsts pedagoģiski medicīniskā komisija Rīgā pa tālruni 28618553

Uz Valsts  vai pašvaldības pedagoģiski medicīnisko komisiju, līdzi jāņem šādi dokumenti:

1. vecāku iesniegums noteiktā formā;  skatīt -  http://visc.gov.lv/specizglitiba/dokumenti/vpmk_vecaku_iesniegums.pdf
2. bērna dzimšanas apliecība un vecāka pase. Ja vecāki uz sēdi ierasties nevar, viņi aizpilda iesnieguma formu bērna veselības stāvokļa izvērtēšanai komisijā un norāda personu, kura pārstāvēs bērnu;
3. ģimenes ārsta atzinums par bērna vispārējo veselības stāvokli, redzi un dzirdi, kurš izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes,
4. vismaz viena ārsta speciālista atzinums  (neirologs, psihiatrs), kurš izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes;
5. izglītības iestādes sniegtā informācija uz noteiktas veidlapas par bērnu, ja bērns apmeklē izglītības iestādi, kura izdota ne agrāk kā vienu mēnesi pirms komisijas sēdes; skatīt -http://visc.gov.lv/specizglitiba/dokumenti/vpmk_inform_par_izglitojamo.pdf
6. liecība,
7. bērna darba burtnīcas matemātikā un dzimtajā valodā;
8. izglītības iestādes logopēda un speciālās izglītības skolotāja atzinumi par bērnu, kuri sagatavoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms komisijas sēdes;
9. izglītības iestādes psihologa atzinums par bērnu, kurš sagatavots ne agrāk kā gadu pirms komisijas sēdes;
10. psihiatra atzinums par bērnu, (ja bērnam ir garīgās attīstības traucējumi) kurš izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes;
11. citi speciālistu atzinumi (ja tādi ir), kas raksturo izglītojamā veselības stāvokli, spēju un attīstības līmeni.

Iesniegumu veidlapas un cita informācija - http://visc.gov.lv/specizglitiba/vpmk_par_darbu.shtml

Par dokumentu sagatavošanu, lūdzu, sazināties ar Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskolu (iepriekšējais skolas nosaukums-Raiskuma internātpamatskola - rehabilitācijas centrs) , zvanot:

    29124746 - direktore;

    64107934, 29489591 – lietvede.

  Sestdiena,
    1.oktobris 2022    
Admin
2007 © Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskola
„Dzelmes 5”, Raiskums, Raiskuma pag., Pārgaujas novads LV-4146  tel: 64107933, fakss: 64107934
Lapu veidoja
  AR