Vizītkarte
Par skolu
Darbinieki
Pulciņi
Uzņemšana
Aktualitātes
Covid-19
Fotogalerijas
Pasākumi
Projekti
Iepirkumi
Publiskie dokumenti
Par skolu Sākums  e-pasts: direkt@raiskint.apollo.lv  Drukāt 

Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskola (iepriekš - Raiskuma internātpamatskola – rehabilitācijas centrs) 

 

 2020./2021.mācību gadam uzņem skolēnus  no visas Latvijas ar Valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu.

šādās izglītības programmās:

 

• Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, kods_21015811;

• Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, kods_21015911;

• Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās veselības  traucējumiem, kods_21015711

 


Skola atrodas 9 km no Cēsīm, Raiskumā, Pārgaujas novadā

 

Skola piedāvā:

 izglītību, atbilstošu pamatizglītības standartiem;

 valsts apmaksātu ārstniecību - ūdens un dūņu dziedniecību, masāžas, fizioterapiju, ārstniecisko vingrošanu, nodarbības baseinā sākumskolas skolēniem, zobu higiēnu un zobārstniecību;

 daudzpusīgus interešu izglītības pulciņus, ārpusklases pasākumus, ekskursijas (skolai ir autobuss ar pacēlāju);

 valsts apmaksātu uzturēšanos internātā, mācību gada laikā (gultasveļu nodrošina skola);

 valsts apmaksātu ēdināšanu (brokastis,pusdienas, launags, vakariņas), mācību grāmatas.

 sabiedriskā transporta izdevumu kompensāciju nokļūšanai uz un no skolas 2 reizes mēnesī, atbilstoši Noteikumiem

!!! Jauns komisijas atzinums nav nepieciešams, ja valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums saņemts iepriekšējos gados.

Interesentiem par iespēju mācīties skolā lūdzam zvanīt direktorei 29124746 vai lietvedei  29489591.

Svarīgi!

 

Skolēni skolā atrodas daļējā valsts apgādībā, tādēļ pašvaldībai nav jāveic savstarpējie norēķini par bērna mācīšanos Raiskumā, un vecāki turpina saņemt visus valsts pabalstus par bērnu.

_______________________________________________

 

Vēsture

Pēc slavenā bērnu ķirurga, profesora Aleksandra Bieziņa iniciatīvas 1957.gadā,bijušās Meža skolas telpās, Raiskuma muižā pirmo reizi republikā, tiek izveidota speciāla skola bērniem ar dažādiem kustību traucējumiem, bērniem, kas sirga ar bērnu trieku jeb poliomielītu. 1957.gada12.decembrī skolā ierodas pirmie 6 skolēni. Līdzās mācību darbam, skolā tiek organizēts arī veselības uzlabošanas darbs. Te lieli nopelni pirmajam skolas ārstam Jānim Kalniņam, kurš izveidoja noteiktu medicīniskā darba sistēmu. Skolēnus konsultēt ierodas pats profesors A.Bieziņš, kuram vēl šodien daudzi ir pateicīgi par skolas izveidošanu. Palielinoties skolēnu skaitam, vecās muižas ēkas kļūst nepiemērotas. 1961.gadā sākas skolas celtniecības darbs direktora Gunāra Vītola vadībā. 1965.gada 1. septembrī atklāj jauno skolas ēku. Skolēni iegūst plašas klašu telpas, guļamistabas un labiekārtotus ārstniecības kabinetus un galvenais, iespēju no stāva uz stāvu pārvietoties ar liftu.


Direktori

Gunārs Vītols no 1957.- 1967.gadam

Hendriks Kozlovskis no 1967. – 2003.gadam

Maruta Drubiņa no 2003. – 2009.gadam.

Helī Opincāne no 2009. - 2018.gadam 

Lolita Žagare no 2018.gada 24.augusta 

 


Skolas darbības mērķis sniegt atbalstu skolēnu veselības uzlabošanā un nostiprināšanā, veidot pamatu turpmākai izglītībai un nodrošināt iespēju apgūt nepieciešamās pamatzināšanas un pamatprasmes.


Veselības uzlabošanai

Par skolēnu veselību rūpējās ārsts pediatrs,  fizioterapeits, procedūru māsas,  sociālās aprūpes darbinieki un ārstnieciskās vingrošanas skolotāji. Ir mūsdienīgs zobārstniecības kabinets, kur skolēnus apkalpo stomatologs un zobu higiēnists. Skolēniem ir iespēja saņemt logopēda un psihologa atbalstu. Ārstniecībā un veselības nostiprināšanā liela nozīme ūdensprocedūrām, tādēļ piedāvājam ūdens un dūņu dziedniecību, kā arī nodarbības baseinā. 

 


Mācību darbs un interešu izglītība

Skolas darbs ir virzīts uz atbalsta sniegšanu ikviena skolēna personības izaugsmē, vērtību sistēmas veidošanā, funkcionālo traucējumu kompensēšanā,sociālo prasmju izkopšanā. Rezultātā veidojas skolēna attieksme pret sevi,sabiedrību, darbu, kultūru un citām būtiskām vērtībām. Daļa skolēnu, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir tālu - Tukums, Preiļi, Alūksne u.c. skolā pavada laiku ilgāku laiku un tiem skola ir kā mājas. Skolēniem piedāvājam iespēju sevi pilnveidot interešu izglītības pulciņos. (Skat. sadaļu PULCIŅI)


Skolēni piedalās un gūst panākumus piedaloties mākslinieciskās pašdarbības konkursos –

daiļrunā,vizuālajā mākslā,lietišķā mākslā un mūzikā.

Startējot Vidzemes zonas integratīvās mākslas festivālā „Nāc līdzās”, skolēni iegūst tiesības dziedāt festivāla lielkoncertā Rīgā.

Sportistu slava izskanējusi gan Vidzemes, gan valsts mērogā. Skolēnu komanda ar panākumiem startē šaha un dambretes sacensībās, BOCCIA čempionātos.

Mūsu skolas absolventi turpina spēlēt ratiņbasketbolu Latvijā un Eiropas valstu izlasēs, ir Paraolimpisko spēļu dalībnieki.

 


KVALITĀTEI

Lai skolēni izglītību iegūtu labā līmenī mācību kabineti ir labiekārtoti, daļa aprīkoti ar jaunākajām tehnoloģijām, pieejami datori, projektori, interaktīvā tāfele. Skolotāji un skolēni darbojas E-klasē.

Lai skolotāji operatīvi ievietotu atzīmes un informāciju e-klasē, mācību klasēs ir interneta pieslēgums.Pateicoties kopīgam darbam skolēni pabeidzot skolu saņem apliecību par iegūto pamatizglītību.

Esam gandarīti, ka gandrīz ikviens no mūsu beidzējiem atrod iespēju turpināt izglītību savām spējām un iespējām atbilstošā mācību iestādē – gan ģimnāzijās, vidusskolās, profesionālajās vidusskolās un tehnikumos.

  Sestdiena,
    1.oktobris 2022    
Admin
2007 © Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskola
„Dzelmes 5”, Raiskums, Raiskuma pag., Pārgaujas novads LV-4146  tel: 64107933, fakss: 64107934
Lapu veidoja
  AR