Vizītkarte
Par skolu
Darbinieki
Pulciņi
Uzņemšana
Aktualitātes
Fotogalerijas
Pasākumi
Projekti
Iepirkumi
Publiskie dokumenti
Par skolu Sākums  e-pasts: direkt@raiskint.apollo.lv  Drukāt 

Skolā uzņem skolēnus visa mācību gada garumā no visas Latvijas ar Valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu.

Raiskuma internātpamatskola – rehabilitācijas centrs bērniem ar fiziskās attīstības traucējumiem – kustību un atbalsta traucējumiem, un ar mācīšanās traucējumiem. 

Skola īsteno šādas izglītībasprogrammas:

• Speciālāspamatizglītības programma izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem, kods_21015311;

• Speciālāspamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstībastraucējumiem, kods_21015811;

• Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstībastraucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, kods_21015911;

• Speciālāspamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, kods_21015611

  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem, kods_21015711. 

Skola atrodas 9 km no Cēsīm, Raiskumā, Pārgaujasnovadā

Skola piedāvā:

Ø  izglītību, atbilstošupamatizglītības standartiem;

Ø  bezmaksas ārstniecību - ūdens undūņu dziedniecību, masāžas, fizioterapiju, ārstniecisko vingrošanu, gaismas unelektro dziedniecību, nodarbības baseinā sākumskolas skolēniem, zobu higiēnu unzobārstniecību;

Ø  daudzpusīgus interešu izglītībaspulciņus, ārpusklases pasākumus, ekskursijas (skolai ir autobuss ar pacēlāju);

Ø  bezmaksas uzturēšanos internātāmācību gada laikā (gultasveļu nodrošina skola);

Ø  bezmaksas ēdināšanu (brokastis,pusdienas, launags, vakariņas), mācību grāmatas.

Ø  sabiedriskā transporta izdevumukompensāciju nokļūšanai uz un no skolas 2 reizes mēnesī, atbilstoši Noteikumiem

!!! Jauns komisijas atzinums nav nepieciešams, ja valsts vai pašvaldībaspedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums saņemts iepriekšējos gados.

Interesentiem par iespējumācīties skolā lūdzam zvanīt direktorei 64107933, 26480190 vai lietvedei64107934, 29489591.

Svarīgi!

Skolēni skolā atrodas daļējāvalsts apgādībā, tādēļ pašvaldībai nav jāveic savstarpējie norēķini par bērna mācīšanos Raiskumā, un vecāki turpinasaņemt visus valsts pabalstus par bērnu.

_______________________________________________

Vēsture

Pēc slavenā bērnu ķirurga, profesora Aleksandra Bieziņa iniciatīvas 1957.gadā,bijušās Meža skolas telpās, Raiskuma muižā pirmo reizi republikā, tiek izveidotaspeciāla skola bērniem ar dažādiem kustību traucējumiem, bērniem, kas sirga ar bērnu trieku jeb poliomielītu.1957.gada12.decembrī skolā ierodas pirmie 6 skolēni. Līdzās mācību darbam, skolā tiek organizēts arī veselības uzlabošanas darbs. Te lieli nopelni pirmajam skolas ārstam Jānim Kalniņam, kurš izveidoja noteiktu medicīniskā darba sistēmu. Skolēnus konsultēt ierodas pats profesors A.Bieziņš, kuram vēl šodien daudzi ir pateicīgi par skolas izveidošanu. Palielinoties skolēnu skaitam, vecās muižas ēkas kļūst nepiemērotas. 1961.gadā sākas skolas celtniecības darbs direktora Gunāra Vītola vadībā. 1965.gada 1. septembrī atklāj jauno skolas ēku. Skolēni iegūst plašas klašu telpas, guļamistabas un labiekārtotus ārstniecībaskabinetus un galvenais, iespēju no stāva uz stāvu pārvietoties ar liftu.


Direktori

Gunārs Vītols no 1957.- 1967.gadam

Hendriks Kozlovskis no 1967. – 2003.gadam

Maruta Drubiņa no 2003. – 2009.gadam.

No 2009.gada Helī Opincāne


Direktore Helī Opincāne atzīst, ka skolas darbības mērķis sniegt atbalstu skolēnu veselībasuzlabošanā un nostiprināšanā, veidot pamatu turpmākai izglītībai un nodrošinātiespēju apgūt nepieciešamās pamatzināšanas un pamatprasmes ir stabils unnemainīgs.


Veselības uzlabošanai

Par skolēnu veselību rūpējās ārsts ortopēds,  fizioterapeits, procedūru māsas,  sociālās aprūpes darbinieki un ārstnieciskās vingrošanas skolotāji. Ir mūsdienīgs zobārstniecības kabinets, kur skolēnusapkalpo stomatologs un zobu higiēnists. Skolēniem ir iespēja saņemt logopēda unpsihologa atbalstu. Ārstniecībā un veselības nostiprināšanā liela nozīme ūdensprocedūrām, tādēļ piedāvājam ūdens un dūņu dziedniecību, kā arī nodarbībasbaseinā. Baseina nelielā izmēra dēļ nodarbības tajā nodrošinām tikai jaunākoklašu skolēniem.


Mācību darbs un interešu izglītība

Skolas darbs ir virzīts uz atbalsta sniegšanu ikviena skolēna personības izaugsmē, vērtību sistēmas veidošanā, funkcionālo traucējumu kompensēšanā,sociālo prasmju izkopšanā. Rezultātā veidojas skolēna attieksme pret sevi,sabiedrību, darbu, kultūru un citām būtiskām vērtībām. Daļa skolēni, kurupastāvīgā dzīvesvieta ir tālu - Zilupē, Viesītē, Ventspilī u.c. skolā pavadalaiku no brīvlaika līdz brīvlaikam un skola ir kā mājas. Skolēniem piedāvājamiespēju sevi pilnveidot interešu izglītības pulciņos. (Skat. sadaļu PULCIŅI)


Skolēni piedalās un gūst panākumus piedaloties mākslinieciskās pašdarbības konkursos – daiļrunā,vizuālajā mākslā,lietišķā mākslā un mūzikā. Startējot Vidzemes zonas integratīvās mākslas festivālā „Nāc līdzās”, skolēni iegūst tiesības dziedāt festivāla lielkoncertāRīgā. Sportistu slava izskanējusi gan Vidzemes, gan valsts mērogā. Skolēnukomanda ar panākumiem startē šaha un dambretes sacensībās, BOCCIA čempionātos.Mūsu skolas absolventi turpina spēlēt ratiņbasketbolu Latvijā un Eiropas valstuizlasēs, ir Paraolimpisko spēļu dalībnieki.


KVALITĀTEI

Lai skolēni izglītību iegūtu labā līmenī mācību kabineti ir labiekārtoti, daļa aprīkoti ar jaunākajām tehnoloģijām, pieejami datori, projektori, interaktīvā tāfele. Ar 2011./2012. mācību gadu skolā ieviesta e-klasē -„Mykoob”. Lai skolotāji operatīvi ievietotu atzīmes un informāciju e-klasē, mācību klasēs ir interneta pieslēgums.Pateicoties kopīgam darbam skolēni pabeidzot skolu saņem apliecību par iegūto pamatizglītību.Esam gandarīti, ka gandrīz ikviens no mūsu beidzējiem atrod iespēju turpināt izglītību savām spējām un iespējām atbilstošā mācību iestādē – gan ģimnāzijās, vidusskolās, profesionālajās vidusskolās un tehnikumos.

  Pirmdiena,
    24.septembris 2018    
Admin
2007 © Raiskuma internātpamatskola–rehabilitācijas centrs
„Dzelmes 5”, Raiskums, Raiskuma pag., Pārgaujas novads LV-4146  tel: 64107933, fakss: 64107934
Lapu veidoja
  AR