Vizītkarte
Par skolu
Uzņemšana
Aktualitātes
Fotogalerijas
Pasākumi
Projekti
Iepirkumi
Publiskie dokumenti
Vizītkarte Sākums  e-pasts: direkt@raiskint.apollo.lv  Drukāt 
Raiskuma 
 internātpamatskola
 – rehabilitācijas centrs
Adrese:
„Dzelmes 5”
Raiskums
Raiskuma pag.
Pārgaujas novads
LV-4146
tel: 64107933, 64107934

Direktore
Helī Opincānetālr. 64107933, 26480190
e-pasts direkt@raiskint.apollo.lv
Direktora vietniece mācību darbā
Inga Vildetālr.64107936
e-pasts izglitiba@raiskint.apollo.lv
Direktora vietniece audzināšanas darbā
Baiba Duņēnatālr.64107939
e-pasts audz@raiskint.apollo.lv
Galvenā grāmatvede
Gunta Brokatālr.64107935
e-pasts ilgag@raiskint.apollo.lv
Lietvede 
Daiga Hofmanetālr.64107934, 29489591
e-pasts kanc@raiskint.apollo.lv
Direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā
Ints Bakānstālr.64107937
Medicīnas kabinets
tālr.64107938


ZIEDOJUMU KONTS
Ir atvērts Raiskuma internātpamatskolas–rehabilitācijas centrs

(reģ. Nr. 90000587972) ziedojumu konts:
LV 46 UNLA 0050 0103 99296 AS SEB banka

Saskaņā 28.07.2017. Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumu, kas spēkā no 01.01.2018. 12. pants. Nodokļa atvieglojums ziedotājiem

(1) Nodokļa maksātājs, kas ziedojis sabiedriskā labuma organizācijai (kurai šāds statuss piešķirts saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu), budžeta iestādei vai valsts kapitālsabiedrībai, kura veic Kultūras ministrijas deleģētas valsts kultūras funkcijas, ir tiesīgs pārskata gadā izvēlēties vienu no šādiem atvieglojumiem:

1) neiekļaut taksācijas perioda ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamajā bāzē ziedoto summu, bet ne vairāk kā piecu procentu apmērā no iepriekšējā pārskata gada peļņas pēc aprēķinātajiem nodokļiem;

2) neiekļaut taksācijas perioda ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamajā bāzē ziedoto summu, bet ne vairāk kā divus procentus no iepriekšējā pārskata gadā kopējās darba ņēmējiem aprēķinātās bruto darba samaksas, no kuras samaksāti valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi;

3) samazināt taksācijas periodā par pārskata gadā aprēķinātajām dividendēm aprēķināto uzņēmumu ienākuma nodokli par 75 procentiem no ziedotās summas, bet nepārsniedzot 20 procentus no aprēķinātās uzņēmumu ienākuma nodokļa summas par aprēķinātajām dividendēm.

Atpakaļ Uz augšu
  Otrdiena,
    17.jūlijs 2018    
Admin
2007 © Raiskuma internātpamatskola–rehabilitācijas centrs
„Dzelmes 5”, Raiskums, Raiskuma pag., Pārgaujas novads LV-4146  tel: 64107933, fakss: 64107934
Lapu veidoja
  AR