Vizītkarte
Par skolu
Uzņemšana
Aktualitātes
Fotogalerijas
Pasākumi
Projekti
Iepirkumi
Publiskie dokumenti
Vizītkarte Sākums  e-pasts: direkt@raiskint.apollo.lv  Drukāt 
Raiskuma 
 internātpamatskola
 – rehabilitācijas centrs
Adrese:
„Dzelmes 5”
Raiskums
Raiskuma pag.
Pārgaujas novads
LV-4146
tel: 64107933, 64107934

Direktore 
Lolita Žagaretālr. 64107933, 26480190
e-pasts direkt@raiskint.apollo.lv
Direktora vietniece mācību darbā
Inga Vildetālr.64107936
e-pasts izglitiba@raiskint.apollo.lv
Direktora vietniece audzināšanas darbā
Elīna Gulbe-Urbānetālr.64107939
e-pasts audz@raiskint.apollo.lv
Galvenā grāmatvede
Gunta Brokatālr.64107935
e-pasts ilgag@raiskint.apollo.lv
Lietvede 
Daiga Hofmanetālr.64107934, 29489591
e-pasts kanc@raiskint.apollo.lv
Direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā   Ints Bakāns
Skolas dežurantstālr.64107937
Medicīnas kabinets (veselības punkts)
tālr.64107938


VESELĪBAS PUNKTS

 Pacienti - Raiskuma internātpamatskolas –rehabilitācijas centra skolēni

Ir nodrošināta vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem

Skolas veselības punktā ir pieejami šādi medicīnas speciālisti

  Pediatrs Ilze Dambe

    Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts Elīna Vīksna
    Masieris Druvis Brenčs
    Fizioterapeits Vineta Millere
    Ūdens un dūņu dziedniecības māsa Dzidra Pālēna
    Medicīnas māsas Iveta Briede, Ļena Vilcāne

Medicīnas māsas veic:

• izglītojamo medikamentu un vitamīnu izsniegšanu saskaņā ar ārstu norādījumiem
• pirmās palīdzības sniegšanu traumu un akūtu saslimšanu gadījumos
• konstatē bērnu veselības traucējumus profesionālās kompetences ietvaros atbilstoši LM apstiprinātajai profilaktisko apskašu programmai
• organizē sanitāri – higiēniskos pasākumus skolā
• seko veselīgu uztura principu ievērošanai skolas ēdnīcā
• piedalās veselības mācības realizācijā skolā
• veic bērnu pedikulozes pārbaudi.

 

VESELĪBAS PUNKTA medicīnas māsu DARBA LAIKS IR KATRU DIENU NO PLKST. 08.00 – 20.00 – mācību perioda laikā

Speciālistu pieņemšanas laiki, pēc pieprasījuma, saskaņā ar darba grafiku

Veselības punkta tālrunis 64107938

-------------------------------------------------------------------

ZIEDOJUMU KONTS
Ir atvērts Raiskuma internātpamatskolas–rehabilitācijas centrs

(reģ. Nr. 90000587972) ziedojumu konts:
LV 46 UNLA 0050 0103 99296 AS SEB banka

Saskaņā 28.07.2017. Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumu, kas spēkā no 01.01.2018. 12. pants. Nodokļa atvieglojums ziedotājiem

(1) Nodokļa maksātājs, kas ziedojis sabiedriskā labuma organizācijai (kurai šāds statuss piešķirts saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu), budžeta iestādei vai valsts kapitālsabiedrībai, kura veic Kultūras ministrijas deleģētas valsts kultūras funkcijas, ir tiesīgs pārskata gadā izvēlēties vienu no šādiem atvieglojumiem:

1) neiekļaut taksācijas perioda ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamajā bāzē ziedoto summu, bet ne vairāk kā piecu procentu apmērā no iepriekšējā pārskata gada peļņas pēc aprēķinātajiem nodokļiem;

2) neiekļaut taksācijas perioda ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamajā bāzē ziedoto summu, bet ne vairāk kā divus procentus no iepriekšējā pārskata gadā kopējās darba ņēmējiem aprēķinātās bruto darba samaksas, no kuras samaksāti valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi;

3) samazināt taksācijas periodā par pārskata gadā aprēķinātajām dividendēm aprēķināto uzņēmumu ienākuma nodokli par 75 procentiem no ziedotās summas, bet nepārsniedzot 20 procentus no aprēķinātās uzņēmumu ienākuma nodokļa summas par aprēķinātajām dividendēm.

Atpakaļ Uz augšu
  Trešdiena,
    14.novembris 2018    
Admin
2007 © Raiskuma internātpamatskola–rehabilitācijas centrs
„Dzelmes 5”, Raiskums, Raiskuma pag., Pārgaujas novads LV-4146  tel: 64107933, fakss: 64107934
Lapu veidoja
  AR