Vizītkarte
Par skolu
Uzņemšana
Aktualitātes
Fotogalerijas
Pasākumi
Projekti
Iepirkumi
Publiskie dokumenti
Vizītkarte Sākums  e-pasts: direkt@raiskint.apollo.lv  Drukāt 
Raiskuma 
 internātpamatskola
 – rehabilitācijas centrs
Adrese:
„Dzelmes 5”
Raiskums
Raiskuma pag.
Pārgaujas novads
LV-4146
tel: 64107933, 64107934

Direktore
Helī Opincānetālr. 64107933, 26480190
e-pasts direkt@raiskint.apollo.lv
Direktora vietniece mācību darbā
Inga Vildetālr.64107936
e-pasts izglitiba@raiskint.apollo.lv
Direktora vietniece audzināšanas darbā
Baiba Duņēnatālr.64107939
e-pasts audz@raiskint.apollo.lv
Galvenā grāmatvede
Gunta Brokatālr.64107935
e-pasts ilgag@raiskint.apollo.lv
Lietvede 
Daiga Hofmanetālr.64107934, 29489591
e-pasts kanc@raiskint.apollo.lv
Direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā
Ints Bakānstālr.64107937
Veselības veicināšanas konsultants
Jānis Bišerstālr.64107938


ZIEDOJUMU KONTS
Ir atvērts Raiskuma internātpamatskolas–rehabilitācijas centrs

(reģ. Nr. 90000587972) ziedojumu konts:
LV 46 UNLA 0050 0103 9929 6AS SEB banka

09.02.1995. likums "Par uzņēmumu ienākuma nodokli", ar grozījumiem: 20.1pants.

Nodokļa atlaide ziedotājiem

(1) Rezidentiem un pastāvīgajām pārstāvniecībām nodokli samazina par 85 procentiem no summām, kas ziedotas budžeta iestādēm, valsts kapitālsabiedrībām, kuras veic Kultūras ministrijas deleģētas valsts kultūras funkcijas, kā arī Latvijas Republikā reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām vai to iestādēm, kurām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī, ar kuru Latvija ir noslēgusi konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu, ja šī konvencija ir stājusies spēkā, reģistrētai nevalstiskai organizācijai, kura darbojas Latvijas sabiedriskā labuma organizācijas nosacījumiem pielīdzināmā statusā saskaņā ar attiecīgās Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts normatīvajiem aktiem.

(2) Kopējā nodokļa atlaide saskaņā ar šā panta noteikumiem nedrīkst pārsniegt 20 procentus no nodokļa kopējās summas.

Atpakaļ Uz augšu
  Ceturtdiena,
    24.maijs 2018    
Admin
2007 © Raiskuma internātpamatskola–rehabilitācijas centrs
„Dzelmes 5”, Raiskums, Raiskuma pag., Pārgaujas novads LV-4146  tel: 64107933, fakss: 64107934
Lapu veidoja
  AR